Bestaan aardstralen en wateraders nu wel of niet?

Bestaan aardstralen en wateraders nu wel of niet?

Aardstralen gevolgen
Aardstralen en wateraders

Dit is een interessante vraag die bij mensen verschillende emoties oproept. Zo is er een groep mensen die alles wat volgens hen niet wetenschappelijk bewezen is afwijzen.

Deze sceptische mensen wijzen meestal vooral op de vele vormen van oplichting die in het verleden, en ook nu nog, plaats hebben gevonden. En die kritiek op dat punt is overigens terecht. Ja, er werd en wordt een hoop humbug verkocht.

Dat er ook onderzoeken, uitgevoerd door medici die vaststelden dat aardstralen veranderingen in het lichaam veroorzaken, worden afgedaan als onzin, is niet terecht.

Inmiddels is er ook apparatuur die bepaalde aardstralen kan aantonen. Dus het standpunt dat ze niet bestaan wordt steeds minder houdbaar.

 

Aardstralen, waar hebben we het dan over?

Eerst maar even definiëren wat we met “aardstralen” bedoelen.

Aardstralen is een verzamelnaam voor diverse fenomenen die straling geven.

De meeste van deze stralen vanuit de aarde omhoog, vandaar de benaming “aardstralen”.

Maar er zijn ook andere die juist van boven naar beneden, horizontaal of zelf schuin stralen.

Veel daarvan beschouwen we als natuurlijk, maar er zijn er ook die bewust zijn aangelegd.

Uiteindelijk zijn het allemaal energetische fenomenen die dus energie afstralen.

De sterke en grote aardstralen (wateraders bijvoorbeeld), geven vaak klachten.

 

Bestaan aardstralen dus niet? Aardstralen onzin?

Ok, maar waarom halen boeren, industrie, brandweer etc. dan hun water uit deze niet bestaande wateraders? Waar komt dan het water van bronnen vandaan?

Waarom voelen mensen zich belabberd op bepaalde plekken en op andere niet? Allemaal onzin en inbeelding?

Waarom zouden bronboorders de moeite doen om plekken te vinden waar water stroomt. Zie de foto’s hieronder.

Bestaan aardstralen - Waterader
Kleine waterader in een laag kiezel
Bron
Het water van de waterader wordt hier gebruikt.
Bronbouwers hebben deze installatie aangelegd om het water te verzamelen

Wateraders onzin? Of bestaan aardstralen toch wel

Wateraders onzin? Bestaan aardstralen niet? Maar waarom slapen en voelen klanten zich dan weer goed na het verwijderen van de straling van de aardstralen? Is er dan toch iets geweest dat hen gestoord heeft?

Of dat klanten aangeven, nadat ik de loop van een waterader heb aangegeven, dat al die buren die precies op deze waterader wonen kanker hebben gekregen. Is dat stom toeval? Inbeelding? Of is er toch echt iets aan de hand?

Bestaan aardstralen misschien dan toch en is het toch geen onzin.

En wat placebo effect betreft, ook kleine kinderen en dieren reageren positief wanneer ze worden verlost van de straling. Je kunt toch moeilijk beweren dat dit ook een placebo-effect is…

De Amerikanen die aan het eind van de oorlog zoveel mogelijk wichelroedelopers van het Duitse leger probeerden te pakken te krijgen en sindsdien een opleidingscentrum in San Diego hebben. Zal er toch wel wat aan zijn….

 

Bewijzen voor het bestaan van aardstralen

Freiherrn von Pohl stelde in 1929 vast dat gevallen van kanker exact overeenkwamen met plekken waar sterke geopatische belastingen (aardstralen) waren.

Deze experimenten zijn door anderen daarna herhaald en bevestigd. En ook klanten geven regelmatig aan dat op een bepaalde lijn de buren allemaal kanker of andere ernstige ziekte hebben gekregen.

Ook dokter Hartmann, en anderen na hem, stelde in de jaren vijftig al vast dat lichaamsfuncties veranderen op aardstralen en ook in latere studies is vastgesteld dat levende organismen reageren op aardstralen.

Interessante wijze is er tegenwoordig ook apparatuur die bepaalde aardstralen zoals de magnetische Hartmannlijnen kunnen vinden. Ook vond de universiteit van Oldenburg dat duiven zich oriënteren naar deze magnetische aardstralen.

Aardstralen Magnetometer
Magnetometer, meet aardweerstand en vindt daarmee ook aardstralen

Dus afgezien van de wellicht subjectieve waarneming van mensen die geholpen zijn met hun problemen met aardstralen en wateraders zijn er ook vanuit wetenschappelijke kringen duidelijke aanwijzingen voor het bestaan van aardstralen geleverd.

 

Ander bewijs dat aardstralen bestaan

Een bewijs dat aardstralen bestaan is in iedere stad en dorp te vinden. De dingen die dat duidelijk maken noemen we kerk.

Kerken?

Ja. Heb je je wel een afgevraagd waarom kerken, en met name de torens zo variëren in vorm?

Of waarom een kerk naar een bepaalde patroonheilige is genoemd?

Dat is zeker geen toeval of willekeur.

Heb je kennis van zaken, dan kun je aan het uiterlijk van de kerktoren, de gebruikte materialen en kleuren veel afleiden.

Zo kun je uit deze kenmerken afleiden welke soorten aardstralen door de kerk lopen.

Want deze bepalen namelijk de keuze voor de patroonheilige, de vorm van de toren (stomp of spits of koepel bijv.), de gebruikte materialen voor de dakbedekking. Maar ook de kleuren van de cijferplaat en de wijzers van de klok.

Haan of vlag op de spits van het kruis? Ook daarvan afgeleid.

Als je met een wichelroede gaat zoeken, dan zul je de overeenkomende aardstralen met de uiterlijke kenmerken vinden.

Kennis van aardstralen binnen de kerk

De bouwers van de kerken en kloosters e.d. wisten dus heel goed wat ze aan het doen waren.

En nog steeds heeft de katholieke kerk mensen in dienst die zich bezighouden met het inrichten van kerken.

Door de leegloop is er voor hen ook veel werk aan het ontwijden van kerken. Deze kerkgebouwen kun je herkennen aan het kale kruis wat erop staat.

Ondanks het opruimen, blijkt het meestal geen goede plek te zijn om te wonen. Dat komt enerzijds door de van nature aanwezige energie van allerlei aardstralen. Anderzijds door allerlei andere energetische zaken die in het verleden zijn aangelegd tot ronduit nare aanwezigheden.

Aanwijzingen binnen de kerk

Interessanter wijze zijn er bij diverse kerken directe aanwijzingen te vinden voor de aanwezigheid van aardstralen. Ze staan soms letterlijk op de muur ingetekend.

Het altaar staat op een kruising van bepaalde lijnen. Deze zorgen ervoor dat daar veel energie op zit.

Evenals het doopfont. Als je met een tensor dat gaat meten, moet je oppassen dat de tensor niet kapot draait, zoveel power staat erop…

Von Ratzinger die in de hoedanigheid als Paus in de Keulse dom op een andere plek de grond kuste, dan was voorzien.

De man wist precies waar zich de krachtplaats van de kerk bevindt en kuste dus daar de grond.

Geen belang bij kennis aardstralen

De kerk heeft er uiteraard geen belang bij dat gewone mensen hiervan kennis hebben. Om te voorkomen dat ze gaan beseffen dat deze energieën gebruikt worden om hen te manipuleren.

Maar niet alleen de kerk heeft er geen belang bij dat mensen kennis over aardstralen krijgen.

Vrijmetselaars

Vanaf de middeleeuwen hebben mensen met heel veel kennis op dit gebied, de grote kerken en kathedralen gebouwd. Zij hadden dus heel veel kennis over deze energieën van aardstralen en hun uitwerkingen. En wisten hoe dit voor een doel in te zetten. Deze mensen noemden zich Vrijmetselaars. En ze bestaan nog steeds.

Herkennen

Raster

Het zwart / witte raster is typerend voor de vrijmetselaars
Het verwijst naar de netten van aardstralen

Raster
De winkelhaak met passer is een van de bekendste symbolen van de vrijmetselaars

Als je weet waarnaar je kijkt, zul je hun symboliek overal herkennen. De passer met winkelhaak verwijst naar de herkomst, de bouwers van de kerken. En het ’Oog in al’ verwijst naar de grote schepper. Ook het raster zie je heel veel, dit wijst naar de kennis over de aardstralen.

Notariswoningen in een vakantiepark. Getypeerd door een driehoekige dakuitbouw met daarin een rond raam. Het ‘oog in al’.

Dit geeft ook gelijk een idee dat het vooral ook de ‘notabelen’ waren die er deel van uit maakten.

Belangen van meerdere partijen

Ook andere partijen hebben er überhaupt geen belang bij dat mensen aardstralen of wateraders serieus nemen.

Stukken land worden vlak gemaakt om daar vervolgens keurig volgens de planning vol te bouwen met woningen. Daar zit echt niemand te wachten op gedoe met aardstralen en wateraders.

Dat mensen vervolgens klachten ervaren, is vervolgens juist weer goed voor de economie.

Stel dat deze mensen deze klachten niet hadden, dan kun je geen pillen en behandelingen verkopen…

 

Beïnvloeden van de publieke opinie

In Duitsland zijn er af en toe uitzendingen waarbij een stel ‘wichelroedelopers’ gevraagd wordt om bijvoorbeeld uit een groot aantal emmers die emmer te vinden waarin water zit. Als dat lukt krijgen ze een groot geldbedrag.

Maar natuurlijk lukt dat niet. Een serieuze wichelroedeloper met kennis van zaken zal nooit aan zoiets meedoen, want die weet dat dat niet gaat werken.

Een emmer met stilstaand water geeft uiteraard niet de straling af die een waterader afgeeft.

Het blijkt dat clubjes die dit soort dingen organiseren worden gefinancierd door… de farma industrie…

Ander voorbeeld. Een tamelijk onschuldig filmpje over mijn opleider die door de NDR was gevraagd wat te vertellen wat hij als wichelroedeloper doet.

Moest, na uiteindelijk in de mediatheek van de NDR geplaatst te zijn, daar verwijderd worden na dreigen door hetzelfde clubje.

Er was te veel interesse voor, het werd te goed bekeken. Dus dit gaat best ver…

Andere media ingezet om opinie te beïnvloeden

Het vervelende is dat de algemene opinie beïnvloed wordt door vooringenomen standpunten zoals aan het begin genoemd. Bovenaan de eerste pagina met zoekresultaten op ”aardstralen” vindt je Wikipedia (tekst duidelijk geschreven door mensen van Skepsis met zelfs een foto waar ze opstaan).

Manipulatie

Merk op hoe manipulatief deze teksten vaak zijn en steeds suggereren dat je niet goed bij je hoofd bent als je hierin gelooft.

Het trieste daarbij is dat bijvoorbeeld Wikipedia geacht wordt een neutrale bron van informatie te zijn, maar iedereen kan zijn mening op deze manier kwijt.

Ook Google beschouwt WikiPedia als betrouwbare bron van informatie en plaats deze dan ook altijd hoog in de zoekresultaten. Of dat altijd terecht is, is maar de vraag…

Update 2024

Net als eerder in het Duits vindt je nu ook met het zoeken op “aardstralen” geen pagina’s meer met fatsoenlijke informatie.

De pagina’s van mensen die diensten op dit gebied aanbieden en eerder als relevante informatie werden gezien zijn verdwenen.

Teruggekomen zijn totaal irrelevante pagina’s die helemaal geen informatie over het onderwerp verstrekken.

Waarschijnlijk zit hier ordinair achter “Jij niet betalen, wij jouw pagina’s niet tonen”. De machtspolitiek van Google als pressie om ook de kleine zelfstandigen te dwingen te betalen voor het tonen van hun pagina’s.

Hoe het ook zij, ook dit is links of rechtsom weer een vorm van censuur.

Hoe meer mensen alternatieve zoekmachines gaan gebruiken hoe minder groot de macht van Google wordt.

Deze alternatieve zoekmachines leveren duidelijk veel betere zoekresultaten. En dat geldt niet alleen voor dit onderwerp, maar algemeen.

Er is dus geen reden om die niet te gebruiken.

Doel van de beïnvloeding

Het alles rondom aardstralen en het wichelroedelopen belachelijk maken heeft tot doel mensen ervan te weerhouden het serieus te nemen en zich er in te verdiepen.

De publieke opinie wordt door dit soort zaken dus heel bewust beïnvloed. Overigens geldt dit ook voor de discussie over de schadelijkheid van elektrosmog.

 

Gevolg van de beïnvloeding

Gevolg is dat mensen aardstralen als mogelijke probleemveroorzaker negeren en zo onnodig met allerlei klachten blijven rondlopen.

Voorbeelden van mensen die jarenlang het medische circuit hebben afgelopen, maar daar geen enkele baat hebben gevonden.

De ervaring van Roelof uit Beerta

“Ik heb denk ik ruim 30 a 35 jaar elke dag last van hoofdpijn.
En nam ongeveer 4 a 5 Finimals per dag om het te onderdrukken.

Maar sinds jij de straling op afstand weggehaald hebt
is de hoofdpijn vrijwel direct verminderd en wordt het per dag beter.

Wordt meestal s’ morgens niet meer wakker met hoofdpijn.

Hoop dat deze ontwikkeling doorzet en dat ik straks van mijn hoofdpijn af ben.

Heb trouwens vanaf 2008 alle onderzoeken gehad die er maar bestonden, maar de medische wereld kon niets vinden…”

Meer informatie

Voor meer informatie over aardstralen en wateraders kun je het menu bovenin of helemaal beneden aan de pagina gebruiken.

Voor hulp bij wateraders en aardstralen ga naar: Professionele hulp bij wateraders, aardstralen en meer.