Aardstralen: Magisch bos

Aardstralen: Wat het zijn en wat je er tegen kunt doen

Aardstralen zijn stralingen die als ze sterk zijn klachten en zelfs ernstige ziekten kunnen geven. Dit voorkom je door de aardstraling te laten neutraliseren.

Want sterke aardstraling verzwakt namelijk ons immuunsysteem. Houdt dit lang aan, dan is het mogelijk dat er zelfs ernstige ziekten ontstaan.

 

Aardstralen is een controversieel onderwerp. Nog steeeds wordt het bestaan ervan door velen ontkent. Maar klanten die na het verwijderen van de aardstraling zich weer goed voelen en weer kunnen slapen weten beter.

Op deze pagina uitleg over wat aardstralen zijn en worden de bekendste soorten aardstralen nader beschreven.

Geboden hulp

Vermoed je dat je klachten door wateraders of andere aardstralen komen?

Laat je dan helpen door een professional en lees verder op de pagina Professionele hulp bij wateraders, aardstralen en meer hoe ik je kan helpen.

Heb je geen klachten, maar ben je gewoon geïnteresseerd in aardstralen. Lees dan vooral de informatie op deze en andere beschikbare pagina’s op deze site.

Wateraders onder het huis
Aardstraling in het huis

 

 

De ervaring van Marja uit Drenthe

Hieronder een voorbeeld van Marja die mij benaderde met klachten die ze beschreef in haar aanvraag. En haar ervaring ruim een maand na het neutraliseren van de aardstraling.

Uit de aanvraag

“Ik heb eerder al een woonbioloog thuis gehad en die heeft ons huis ontstoord met polers. Dit heeft volgens mij niet voldoende geholpen, ik blijf ernstige fysieke klachten houden.

Ben hoog sensitief en voel dat die breuk en waterader nog steeds niet weg zijn. Ik heb op meerdere plekken gependeld en zie dat de problemen niet zijn opgelost.

Ik heb de volgende klachten: slapeloosheid, maag-darmproblemen, tintelingen (vooral in mijn gezicht) en ik ben heel vaak erg misselijk.”
 

In tegenstellig tot wat eerder is verteld is er er geen breuk
Breuken komen alleen in Zuid-Limburg en de Ardennen voor…

Ervaring na 1,5 maand

“Hallo Marcel,
Fijn om te weten dat ik weer een beroep op je kan doen als er weer iets is.

Wat mijn gezondheid betreft:
Het gaat met mij na een jaar vol ellende weer heel goed!

Sinds jij ons huis geneutraliseerd hebt gaat het iedere dag beter,
mijn maag en darmklachten zijn weg en ik slaap weer goed.

Kortom, ik voel me weer een ander mens!

Bedankt,
Groetjes Marja”

 

 

Aardstralen: Wat het zijn

Aardstralen zijn stralingen die als ze sterk zijn klachten en zelfs ernstige ziekten kunnen geven. Dit voorkom je door de aardstraling te laten neutraliseren.

Er zijn meerdere van dit soort stralingen en die noemen we samen alle aardstralen. Het woord “aardstralen” is dus een verzamelbegrip voor meerdere fenomenen.

Benamingen voor aardstralen

“Aard” geeft aan dat de straling vanuit de aarde omhoog straalt. Al zijn er ook die juist vanuit de lucht de aarde in stralen. Voor de eenvoud noemen we deze hier ook aardstralen.

Een andere term hiervoor is ook wel; “zone”, als ze breed zijn. Maar we noemen ze ook vaak “Lijn”, als ze smal zijn.

Het woord “Net” wordt ook vaak gebruikt. Dit omdat ze vaak zowel in de ene als in de loodrecht daar opstaande richting voorkomen. Ze vormen dan vaak rasters.

De straling van aardstralen

Aardstralen geven dus straling. Maar wat is die straling nu precies?

Er zijn diverse theorieën. Het bespreken daarvan voert hier veel te ver. Maar hoe het ook zij. In ieder geval gedragen ze zich als het ware als een soort laserstralen.

Want ze blijven heel geconcentreerd en spreiden zich maar heel iets bij het omhoog gaan. Dus ook hoog boven in een flat is de straling nog steeds sterk.

Overigens is er een theorie die ik voor heel plausibel houdt, omdat de ervaringen consistent zijn met deze theorie.

Een opmerking nog; de straling is geen elektromagnetische straling. Dit wordt nog wel eens verondersteld, maar dat is het zeker niet.

Sterkte van aardstralen

De straling kan enorm in sterkte variëren over de verschillende soorten heen. De verschillende typen hebben dus verschillende sterkten.

Maar ook binnen een bepaalde soort kan de sterkte weer heel erg variëren. Bijv. wateraders kunnen van sterk tot maar zo het tienvoudige hiervan zijn.

En hoe sterker de straling, hoe explicieter de klachten van bewoners zijn. Dit leert de ervaring door de jaren met honderden klanten.

Daarentegen zijn er ook die niet sterk en niet breed zijn en daarom minder belangrijk ivm. klachten. Denk bijv. aan de veel genoemde Hartmann- en Currylijnen of de orthogonale / diagonale lijnen.

Helaas zijn er ook aardstralen die niet bekend zijn en waar niemand naar blijkt te kijken. Maar die dus wel sterk en ook breed zijn. Deze geven dan ook serieuze problemen. Ik heb in de loop van de tijd een aantal hiervan ontdekt bij het werk voor klanten.

Herkennen van de aanwezigheid van aardstraling

Sterke aardstralen in en om je huis kun je aan diverse zaken herkennen. Zoals bijv. planten die op een plek niet goed willen groeien of daar zelfs steeds dood gaan.

Maar ook aan bomen die boomkanker hebben. Of een plek waar regelmatig een ongeluk gebeurt. Of waar steeds weer de bliksem inslaat. Maar ook door ernstige ziekten bij mensen en dieren.

Een ander iets wat klanten vaak aangeven bij sterke aardstraling, is een gevoel van koude. Het huis voelt vaak koud en kil aan. Ook wel een drukkend gevoel als je de woning binnenkomt.

En als je elders beter slaapt dan thuis (bijv. tijdens de vakantie), dan is dat zeker een teken dat er thuis iets niet klopt.

Gevolgen aardstralen
Wat aardstralen kunnen aanrichten

Hoe groot is de kans dat je op aardstralen slaapt?

Er zijn heel veel kleinere aardstralen die er alom zijn. Een paar er van zijn breed bekend en hebben een naam gekregen. Deze heten meestal naar de naam van degene die het ontdekt heeft.

Maar er zijn er nog veel meer die geen naam hebben. We leven als het ware op een groot tapijt hiervan. Een echt vrije plek zul je dan ook niet of nauwelijks kunnen vinden. We slapen er in wezen altijd op.

Hoe erg dit is, hangt af van het type en dus van de sterkte en andere kenmerken.

Käthe Bachler

Käthe Bachler was een roede loopster uit Oostenrijk. Ze heeft tijdens haar leven meer dan duizend huizen onderzocht.

Als wiskundige heeft ze heel veel statistiek bedreven. Ze geeft aan dat slechts 1 op de 7 mensen het geluk heeft volledig vrij van aardstraling te slapen.

Daarbij ging ze uit van de bekende aardstralen zoals Hartmann en Curry. Maar niet van de vele andere die er ook nog zijn….

Hartmann & Curry Gitte

Hartmann & Curry lijnen

Alleen bij deze 2 blijft er al niet veel plek over

 

⇧ naar Paginamenu


Herkomst van aardstralen

Aardstralen zijn een feit, maar waarom zijn ze er eigenlijk? Waar komen ze vandaan?

Een deel ervan komt van het magneetveld van de aarde. Dit magneetveld van de aarde veroorzaakt bijv. de Hartman en de Curry lijnen.

Ook de Benkers worden duidelijk door het mageneetveld veroorzaakt.

Wateraders zijn ook aardstralen. Ze stralen immers ook van de aarde uit omhoog. Deze straling wordt echter veroorzaakt door de wrijving van het water met het zand of grind waar het zich doorheen perst.

Van veel andere aardstralen is het niet bekend waardoor deze ontstaan. Dit komt ook omdat er weinig onderzoek plaatsvindt op dit gebied. Hierdoor komt de kennis maar langzaam op gang.

Aardstralen: Magneetveld
Magneetveld

Apparaten die aardstralen meten

Aardstralen meten met een Magnetometer
Een Magnetometer kan ook bepaalde aardstralen vinden

Met Magnetometers zijn bepaalde aardstralen ook te vinden. Dit apparaat meet de weerstand in de aarde. Het wordt door geologen / archeologen gebruikt om structuren in de bodem te vinden.

Daarnaast zijn er ook nog andere apparaten die een deel van deze straling kunnen vinden. Maar deze zijn erg groot en heel erg duur. Daaarom zijn ze niet praktisch voor een onderzoek thuis in te zetten.

Het meten met een wichelroede of met zogeheten H3- of Lecherantennes is dan ook het meest geschikt. Mits natuurlijk, men over voldoende kenns en vaardigheden c.q. gevoeligheid beschikt.

Soorten aardstralen

Er zijn veel soorten aardstralen. Hier een lijstje van de meest bekende.

  • Hartmann lijnen
  • Curry lijnen
  • Groot orthogonaal net
  • Groot diagonaal net
  • Benkers
  • Breuken in de rotsbodem
  • Grondverzakkingen
  • Wateraders
  • En nog vele meer

Voor meer info over de verschillende soorten aardstralen, zie het volgende onderwerp, daar staan meer details beschreven..

⇧ naar Paginamenu


Welke aardstralen zijn er?

Er zijn diverse soorten aardstralen. Deze hebben elk hun eigen kenmerken, zoals bepaalde sterktes. Hier is een overzicht meer in detail van de meer algemeen bekende. Maar het is zeker niet uitputtend. Er zijn er nog veel meer.

Ik heb wel eens over een stuk van circa 15m gezocht naar wat er aan aardstralen aanwezig was. Ik vond daarbij zeker 9 verschillende soorten aardstralen.

De meeste van deze zijn niet bekend en hebben geen naam. Over het algemeen zijn ze niet zo sterk en daardoor verder niet van belang ivm. klachten.

Enkele zijn wel relevant.

Hartmann-lijnen

De Hartmann-lijnen zijn aardstralen van zo’n 15 cm breed.

Om de sterkte van deze lijnen te kunnen vergelijken met andere aardstralen stellen we de sterkte van een Hartmannlijn op 1. Het is een relatief zwakke lijn die zelden echte problemen veroorzaakt.

Op veel pagina’s staat keer op keer dat Hartmannlijnen van noord naar zuid en van oost naar west lopen. Maar dit is niet correct!

Hartmann Net
Hartmann Net

Ligging

Van noord naar zuid en van oost naar west ligt helemaal niet vast voor huizen. De magnetische lijnen worden namelijk sterk beïnvloed door de elektrische stroom thuis.

Ten tijde van de ontdekking van deze lijnen door dr. Ernst Hartmann was het magnetische veld van de aarde een stuk sterker en het verbruik van stroom was niet zo groot als nu. Hij mat ook voornamelijk in het open veld.

De lijnen op de foto van het huis zullen er dan ook zelden zo uitzien.

Aardstralen – Currylijnen

Curry-net
Curry-net

Currylijnen lopen in het open veld van noordwest naar zuidoost en van noordoost naar zuidwest. Ook deze aardstralen zijn magnetisch en worden dus ook beïnvloed door stroom. In huizen zal de richting van deze lijnen dan ook vaak anders zijn.

Deze lijnen zijn iets breder dan de Hartmann lijnen. De sterkte is ongeveer 1,2 ten opzichte van deze. Deze lijnen veroorzaken niet de problemen bij de mensen die zich bij mij melden. Op de lange termijn kunnen ze echter wel kleinere lokale lichamelijke ongemakken veroorzaken.

Deze lijnen zijn ontdekt door dr. Manfred Curry

 

Groot orthogonaal net

Een andere bekende aardstraal zijn de lijnen van het Groot Orthogonaal net. Net als de Hartmann lijnen lopen ook deze lijnen van noord naar zuid en van oost naar west, in het open veld. Ze staan alleen veel verder uit elkaar. Denk hierbij aan afstanden van 24 tot 30 meter. Deze lijnen zijn ongeveer 1,3x sterker dan de lijnen van Hartmann. Ook deze zijn niet zo spannend wat mogelijke klachten betreft.

 

Groot diagonaal net

Het groot diagonaal net is vergelijkbaar met de curry lijnen. Maar ze liggen wel veel verder uit elkaar dan deze. Denk aan een afstand van 36 meter. De sterkte van deze aardstralen is vergelijkbaar met die van de orthogonale lijnen. Dit levert meestal geen echte problemen op.

 

Benker

Benkers vormen bredere zones en zijn ook redelijk sterk. Deze aardstralen moeten dan ook worden vermeden om op te slapen of anderszins veel tijd op door te brengen. Ze zijn 60 tot 70 cm breed en komen gemiddeld om de 7 tot 10 meter voor. In sommige gevallen zelfs nog dichter bij elkaar. Er lopen er dus altijd wel een paar door je huis.

Ze zijn ongeveer 5 keer sterker dan Hartmann lijnen, maar de straling ervan heeft ook een nare uitwerking. Deze zones onttrekken ons veel energie en dat zie je terug in mensen die erop slapen. Ze hebben geen energie en hebben vaak depressieve klachten. Zie het typerende voorbeeld van Jacqueline.

Ervaring van Jacqueline

“Hallo Marcel, ik wil even laten weten dat we goed slapen
Ik nu 2 weken van de pijnstillers af ben.

Ik voel me veel “lichter” in die zin
dat ik meer heb energie om dingen te doen.

Bij de bioresonantietherapeut was behalve de epifyse
niets meer te meten.

Mensen om me heen zeggen dat ik weer straal!”
 

Jacqueline lag op een Benker-kruising en had veel klachten waaronder; slecht slapen, moe, schimmels en depressie.

Wordt niet naar gekeken

Als je weet welke gevolgen deze aardstralen voor je kunnen hebben, dan is het toch heel merkwaardig te moeten vaststellen dat er in NL en B er blijkbaar verder niemand hiernaar kijkt…

 

Wateraders

Wateraders behoren ook tot de aardstralen. Ze geven immers ook straling vanuit de grond af. Maar omdat dit een groot onderwerp op zich is, worden deze altijd apart genoemd.

Breedte

De breedte hiervan kan variëren van heel smal tot heel breed. Gemiddeld zijn ze echter meestal een aantal meter breed.

Sterkte

De sterkte is gemiddeld ongeveer een factor 25x sterker dan Hartmann lijnen. Kan soms minder zijn, maar ook veel hoger. Hier is dus een flinke variatie mogelijk. De meeste die ik in en rondom huizen tegenkom, zitten gemiddeld echter op ongeveer 25 X de sterkte van een Hartmann lijn.

Zoals je al kunt afleiden uit de sterkte van de aardstraling, leveren deze vaak flinke klachten op. Wel moet gezegd worden, dat niet iedereen hierop reageert. Maar dat zegt helaas nog niets over de kans op het krijgen van chronische ziekten als je er constant mee wordt belast.

Lees hier voor meer informatie over wateraders op: Wateraders.

 

Vortexen, draaikolken, wellen

Vortex, draaikolk

Wanneer 2 wateraders elkaar onder bepaalde hoeken allkaar kruisen, dan kan de energie van de straling gaan ronddraaien. Een Vortex of draaikolk.

Deze vortexen kunnen een flinke ruimte innemen en voor onstabiliteit zorgen tot letterlijk draaierig worden.

Met het verwijderen van de straling van de beide wateraders, verdwijnt ook de Vortox c.q. draaikolk.

Vortex
Vortexen die ontstaan op de kruisingen van de wateraders

Wellen

Ik heb het idee dat verschilende mensen daar verschillende dingen onder verstaan.

Maar kijkende naar de angelsakische begrippen, zou ik dit willen vergelijken met wat daar een ‘blind spring’ wordt genoemd.

Dat is water dat vanuit een diepte verticaal omhoog stroomt, maar niet aan de oppervlakte komt.

Opwellen past daar mooi bij als nederlands woord. Dus een Wel.

 

Breuken

Zoals de naam al doet vermoeden gaat het hier om breuken in rotsen vrij dicht onder het aardoppervlak. De aardstraling van deze breuken zijn vergelijkbaar met die van wateraders.

Vaak stroomt hier ook water door. De sterkte ervan ligt ook in hetzelfde bereik als wateraders. Deze kunnen dus ook voor serieuze problemen zorgen. Deze breuken zijn te vinden in het zuiden van Limburg en in de Ardennen. In o.a. Heerlen en Geleen heb ik deze bij klanten gevonden. In de rest van Nederland en België komen deze niet voor.

Aardstralen: Breuken
Breuk in rotsondergrond

Breuken veroorzaakt door platentektoniek

Deze worden vaak verward met de eerder genoemde breuken, maar zijn heel anders. We hebben het hier over breuken heel diep in de ondergrond. Deze geven geen zones zoals de eerder genoemde breuken, maar vind je veel smalle zwakkere lijnen over een groter gebied. Deze geven ook weinig problemen.

 

Andere aardstralen

Er zijn veel andere kleinere lijnen en netten, maar ze zijn niet allemaal relevant. Meestal hebben ze weinig of geen invloed op ons.

In de loop van de tijd heb ik wel een paar grotere tot zeer grote aardstralen ontdekt die ook voor behoorlijke problemen zorgen als je erop verblijft. Bij het analyseren van de woning zal ik daar ook altijd naar kijken.

 

Leylijnen en krachtplaatsen

Leylijnen worden vaak in één adem genoemd met aardstralen, maar dat zijn het niet. Deze stralen niet vanuit of de aarde in.

Leylijnen en krachtplaatsen worden door veel mensen als zeer positief omschreven. Alleen hebben deze geen idee waar het over gaat. Ze zijn niet zonder meer positief en kunnen zelfs ronduit negatief zijn.

 

⇧ naar Paginamenu


Aardstralen klachten en ziekten

Aardstralen kunnen diverse klachten veroorzaken, met name bij het slapen. Want wanneer we slapen zijn we veel gevoeliger voor straling.

En lig je plat, dan neem je een groter oppervlak in. Door het grotere oppervlak is de kans om erop te liggen dan ook veel groter.

Studies naar klachten en ziekten

In de loop van de tijd zijn er meerdere onderzoeken gedaan. Hieruit blijkt dat aardstralen diverse ziekten kunnen veroorzaken.

Ook wichelaars hebben deze ervaring. Bij gevallen van kanker blijkt er dan ook vrijwel altijd sprake van sterke straling te zijn. Maar er kunnen ook andere chronische ziekten ontstaan.

Van de chirurg Professor Sauerbruch is bekend, dat deze bij kanker afraadde om weer in het zelfde bed te gaan slapen. Hij was destijds een beroemde chirurg op het gebied van kanker.

Kijk voor uitgebreide lijsten met klachten op: Klachten aardstralen, wateraders en elektrosmog.

Wanneer krijg je last?

Of je last krijgt van de aardstraling hangt in de eerste plaats af van de sterkte. In de tweede plaats af van hoelang je erin verblijft. En in de derde plaats hangt het af van je eigen weerstand.

Het effect kan dus van persoon tot persoon anders zijn. Ook bijkomende dingen als stress spelen hierin een rol.

Deze straling is dus een belasting voor het lichaam. Net zoals er ook andere belastingen kunnen zijn.

Wordt de som van de belastingen te groot en kan het lichaam het niet meer aan, dan ontstaan er chronische problemen.

 

⇧ naar Paginamenu


Wetenschappelijk onderzoek naar aardstralen

Waar in vroeger tijden de kennis op dit gebied veel meer voorhanden was. Is dit vanaf de 19e eeuw bijna volledig verdwenen.
Maar gelukkig keert de kennis langzaam weer terug. Ook modern onderzoek dat vanaf begin van de 20e eeuw, door met name artsen is gedaan, helpt daarbij. Er is vanaf die tijd veel onderzoek gedaan naar aardstralen.

1860

Rond het jaar 1860 begon de Engelse onderzoeker A. Haviland met het onderzoek naar de straling uit de aarde. En deze stelde vast. Dat op plekken met kalk- of krijtbodem er minder mensen aan kanker stierven, dan op plekken met diepliggende kleilagen.

1910

In 1910 verscheen er een geschrift van Prof. Gockel, die zich met de straling uit de aarde bezighield en deze in verband bracht met ziekten.

1927

De artsen Winzer en Meizer deden in het jaar 1927 in de plaats Stuttgart onderzoek. Zij vonden een verband tussen de gevallen van kanker en de plekken met sterke aardstraling.

1929

In 1929 verscheen de baanbrekende studie van Freiherrn von Pohl. Hij stelde in het stadje Vilisiburg in Bayern een kaart op van verschillende stoorzonen. Deze bleek volkomen overeen te komen met alle kankergevallen in het stadje!

Freiherrn von Pohl
Freiherrn von Pohl

Dr. Hagen in Stettin herhaalde in 1931 de onderzoeken van von Pohl en kwam tot dezelfde resultaten. Namelijk dat alle gevallen van kanker op plekken met sterke zones waren.

De jaren dertig

In de jaren dertig van de vorige eeuw kende men de samenhang tussen aardstraling en ziekten. Zo is van de chirurg Professor Sauerbruch bekend, dat deze bij kanker afraadde om weer in het zelfde bed te gaan slapen. Hij was destijds een beroemde chirurg op het gebied van kanker.

Van 1934 tot 1939 waren er talrijke onderzoeken in Duitsland en Frankrijk mbt. dit thema, o.a. Dr. Rambeau in Marburg, Ingenieur Cody in Le Havre en Dr. V. Brehmer.

In die tijd waren er congressen van artsen, die gingen over het verband tussen kanker en sterke aardstralen. De artsen van toen waren dus veel breder gericht dan nu.

Jaren vijftig

Grote verdiensten hebben ook de artsen dr. Ernst Hartmann en dr. Manfred Curry” en Dr. Aschdorff geleverd. Zij hebben echt heel veel onderzoek gedaan. Aangetoond werd, dat organismen door de straling uit de aarde sterk beïnvloed worden. En daar anders reageren, dan op de plaatsen zonder deze straling.

Dr. Hartmann
Dr. Hartmann

1988 en daarna

In 1988 werd door Prof. König in Wenen een grote studie naar het thema geopathieen uitgevoerd.
Deze studie werd door de overheid ondersteund.
Het resultaat van deze grote studie is, dat veel functies van het lichaam zich op de plaatsen met straling wijzigen. En ook anders blijft, als de betreffende persoon deze stoorzone niet verlaat!

In 1992 verscheen een publicatie van een studie van Prof. Bergsmann die ook deze resultaten had.

In 1992 heben dr. Rudolf Keßler en Andreas Kopschina een studie verricht. Zij zochten naar de oorzaak van de chronische ziekten die therapie resistent zijn. Dit bleek door de technische straling en de aardstraling te komen.

Zie onderstaande links voor deze informatie op internet:

Het valt dus niet langer te ontkennen dat aardstralen een invloed op ons hebben. Daarvoor is er inmiddels teveel bewijs.

 

⇧ naar Paginamenu