Magisch bos
 

Aardstralen zijn ongezond, neutraliseren brengt welbevinden

Aardstralen is een verzamelnaam voor fenomenen die straling vanuit de aarde afgeven. Een aantal aardstralen geven serieuze gezondheidsklachten op den duur. De ernst van de klachten hangt daarbij af van het type en de sterkte van deze aardstralen.
Op deze pagina vind je onder, “Waarmee ik je kan helpen”, uitgebreide informatie over aardstralen.

 

 

Wat aardstralen zijn

Aardstralen zijn stralingsverschijnselen, waarbij verschillende soorten aardstralen niet alleen klachten maar ook ziekten bij je kunnen veroorzaken.

Het is dus een zogenaamde verzamelbegrip, waarbij verschillende stralingsverschijnselen samen worden genomen en gezamenlijk worden aangeduid als aardstralen.

De “aarde” is een verwijzing naar de straling van deze verschijnselen die vanaf de aarde omhoog stralen. Al zijn er ook ‘aardstralen’ die juist vanuit de lucht de aarde in stralen. Om het simpel te houden noemen we deze hier ook aardstralen.

De “straling” is logischerwijs een verwijzing naar een soort straling. Hoewel verschillend van elektromagnetische, radioactieve, zonne-energie, enz., maar niettemin een straling die we als onaangenaam ervaren en ongemak kunnen veroorzaken.

Andere termen zijn “Geopathische Zones”, “Lijnen” en “Netten”, waarmee wordt uitgedrukt dat ze gewoonlijk lijnen over de aarde vormen en die vaak zowel in de ene als in loodrecht daaropstaande richting voorkomen. Gebruikt om rasterachtige patronen vast te leggen, vandaar het woord “Net”.


>Gevolgen aardstralen
“Gevolgen aardstralen

Deze lijnen zijn vrij smal (zeg 10 tot 15 cm), maar ze kunnen zich ook over een groot gebied uitstrekken. Van net geen meter tot ruim 25m breed komt voor. Vandaar de naam “Zones.”

 

Bestaan ​​van aardstralen

De aanname hierbij is natuurlijk dat er zoiets bestaat als aardstraling. Maar er zijn nog steeds veel mensen en organisaties die het bestaan ​​ontkennen. Enerzijds omdat het gewoon niet in hun wereldbeeld past, anderzijds omdat ze er belang bij hebben dat mensen er onwetend over blijven.

En vooral die laatste groep probeert actief alles wat met dit onderwerp te maken heeft belachelijk te maken als een methode om te voorkomen dat mensen het serieus nemen.

Deze mensen/groepen schrijven ook de aardstralen-teksten op Wikipedia of gebruiken andere platformen om hun ‘mening’ te verkopen. Er wordt dus veel energie gestoken in het beïnvloeden van mensen.

Merk op hoe manipulatief deze teksten vaak zijn. Termen als “esoterisch”, “zouden”, “volksgeloof”, “verondersteld”, “niet wetenschappelijk erkend”, “placebo”, “pseudowetenschap” en verwijzen naar de verkoop van twijfelachtge apparaten en artikelen.

Het laatste punt klopt. Helaas wordt er heel veel onzin verkocht.

Maar er zijn wetenschappelijke studies uitgevoerd door artsen die aantonen dat een verblijf in een sterke zone leidt tot veranderingen in het lichaam. Duiven richten zich op bepaalde van deze aardstraallijnen.

De ervaring van veel wichelroedelopers is dat mensen met ernstige ziekten bijna altijd een sterke zone hebben. Een van de bekendste is Käthe Bächler, die veel heeft gedocumenteerd.

Wateraders zouden helemaal niet bestaan. Maar zijn de boeren, brandweer en industrie dan zo stom om te proberen water uit deze aders te halen? Dus wat doen die bronboorders dan eigenlijk?

Kleine waterader in een kiezellaag
Kleine waterader in een kiezellaag

En wat placebo betreft, ook kleine kinderen en dieren reageren positief wanneer ze worden verlost van de straling. Je kan toch moeilijk beweren dat dit ook een placebo-effect is…

Herkomst

Aardstralen zijn een feit, maar waarom zijn ze er eigenlijk? Waar komen ze vandaan?

In ieder geval is een deel van de aardstralen afkomstig van het aardmagnetisch veld. Lijnen zoals Hartman en Curry hebben een heel duidelijke relatie met het aardmagnetisch veld. We noemen dit magnetische lijnen.

Door hun magnetische aard worden deze lijnen door elektriciteit beïnvloed. Je kunt zien dat deze lijnen in huizen parallel met de muren lopen, zeker wanneer er meerdere woningen in een rij staan. Dit komt door de stroom die door de muren loopt. De lijnen woorden daardoor afbogen.

Er zijn ook zogenaamde kunstmatige magnetische aardstralen, omdat die worden veroorzaakt door technische installaties waar veel elektriciteit, denk aan transformatorstations. Je kunt met de wichelroede vaststellen dat er lijnen/zones worden gegenereerd die vergelijkbaar zijn met de natuurlijke lijnen.

Wateraders, ja is ook een aardstraal. De straling wordt gecreëerd door het water, vandaar de naam.

Magnetfeld
Magnetfeld

Er zijn ook diverse andere aardstralen, waarvan niet altijd duidelijk is wat de bestaansreden is. Omdat er helaas weinig onderzoek naar wordt gedaan, komt de kennis hierover maar langzaam op gang.

Hoe groot is de kans dat je op aardstralen slaapt?

Er zijn veel (kleinere) aardstralen die overal aanwezig zijn, sommige zijn algemeen bekend en hebben namen gekregen, meestal naar hun ontdekkers. Maar er zijn er nog veel meer die geen naam hebben.

We leven alshetware op een groot tapijt van verschillende soorten aardstralen. Een echt vrije plek zul je niet of nauwelijks kunnen vinden. We slapen er in wezen altijd op.

Hoe erg dit is, hangt af van het type en dus van de sterkte en andere eigenschappen. Omdat ze gelukkig niet allemaal problemen veroorzaken.

Käthe Bachler

Käthe Bachler, was een Oostenrijkse wichelroedeloopster die duizenden onderzoeken aan woningen heeft uitgevoerd. Als wiskundige heeft ze heel veel statistieken bijgehouden en daarover gepubliceerd.

Ze stelde dat slechts 1 op de 7 mensen het geluk heeft een volledig troingsvrij te slapen. Daarbij ging ze uit van de bekende aardstralen zoals Hartmann, Curry en anderen, niet van de vele andere lijnen die er ook nog bestaan…

Hartmann & Curry Gitter
Hartmann & Curry lijnen
Alleen bij deze 2 blijft er al niet veel plek over

Oude kennis

Het gaat hier eigenlijk om heel oude kennis. Hunebedden zijn hiervan een mooi voorbeeld. Bij het onderzoeken van een paar hunebedden zal al snel blijken dat deze structuren geen toeval zijn. Deze plekken zijn heel bewust gekozen. Tevens blijkt dat veel is aangelegd.

Zo zie je, dat 5000 jaar terug men dus al veel kennis van aardstralen had en dat deze kennis actief werd ingezet.

Hunebed
Hunebed

Kerk en vrijmetselaars

Tot de inquisitie zijn kerken vooral gebouwd op Hunebedden en andere heilige plekken. Vaak kun je de stenen van het hunebed er nog onder zien liggen. Dit werd gedaan enerzijds om deze symbolen van heidens geloof te vernietigen, anderzijds het hergebruik van de energieën daar.

Vanaf de middeleeuwen zijn de grote kathedralen gebouwd door mensen met veel kennis over deze energieën en hoe deze in te zetten. Deze hebben zich georganiseerd en noemden zich Vrijmetselaars. Deze organisatie bestaat nog steeds.

Als je weet waarnaar je kijkt, zul je hun symboliek overal weerherkennen. De passer met winkelhaak, het oog in all. Het rasterpatroon is een rechtstreekse verwijzing naar de kennis over aardstralen. Overigens is dat in VS tot in het extreme doorgetrokken, als je daar de luchtbeelden bekijkt, lijkt het vaak alsof er een raster over het beeld ligt. Maar als je inzoomt blijken dat wegen te zijn.

Jefferson en Washington waren vrijmetselaars. De VS is door vrijmetselaars opgericht en ingericht kun je zeggen. In dit artikel wordt dat ook benoemd, Washington, hoofdstad van vrijmetselarij?.

Frapant is ook een vakantiepark met themawoningen. Een aantal type woningen met ook notariswoningen, te herkennen aan de driehoekige dakkapel met een rond raam. Het oog in all.

Winkelhaak&Passer
Het zwart/witte raster is typerend voor de vrijmetselaars
Een verwijzig naar de kennis over aardstralen die meestal als een rasterpatroon over de aarde liggen
Raster
De winkelhaak met passer is een van de bekendste vrijmetselaarssymbolen

 

Ook tot op de dag van vandaag worden kerken energetisch ingericht en weer ontwijd, als de kerk niet meer gebruikt wordt, door wichelroedelopers die in dienst zijn van de kerk…

Overigens zijn plekken waar Katholiekekerken hebben gestaan geen aanrader om te gaan wonen. Er blijft veel narigheid achter.

Even een zijstapje, de staf van Sinterklaas (dus een Bisschop), wat denk je wat dat voor een ding is? Dat is een wichelroede die al teruggaat tot de Etrusken.

Om even terug te komen op clubs die er geen belang bij hebben dat ‘gewone mensen’ kennis van aardstralen e.d. energieën krijgen, heb je hier 2 voorbeelden.

Verdwenen na de oorlog

Voor de oorlog stond het thema aardstralen juist in een grote belangstelling. Er waren zelfs congressen van artsen die hierover gingen. Daarentegen lijkt het hele thema na de oorlog van de aardbodem verdwenen te zijn.

Jongere mensen van nu zijn niet meer bekend met het fenomeen en beschouwen het als een bijgeloof. Dit veranderd pas als mensen geconfronteerd worden met klachten en verder gaan zoeken.

Tegenwoordig keert het bewustzijn rondom aardstralen gelukkig weer terug.

Modern wetenschappelijk onderzoek

Het bestaan van aardstralen zelf is door Wetenschappelijk onderzoek bewezen. Maar ook de invloed ervan op levende organismen is bewezen. Zo heeft bijvoorbeeld Prof. König uit Wenen in 1988 een grote studie naar het thema geopathieen uitgevoerd.

Veranderde lichaamsfuncties

Het resultaat van dit onderzoek is, dat vele functies van het lichaam veranderen als ze aan aardstralen zijn blootgesteld. En deze veranderingen blijven als je de aardstralen niet verlaat!

De Universiteit van Oldenburg kon bewijzen dat duiven zich richten naar de Hartmannlijnen. Deze lijnen worden door het aardmagneetveld opgewekt.

Voor een overzicht van uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, ga naar: Historie wetenschappelijk onderzoek naar aardstraling.

Apparaten die aardstralen meten

Met zogeheten Magnetometers zijn aardstralen, zoals Hartmannlijnen, ook te vinden. Het apparaat meet de aardweerstand en wordt door geologen gebruikt om structuren in de bodem te vinden.

Er zijn meerdere apparaten die (deels) aardstralen kunnen meten, maar zijn nogal groot, onhandig en heel erg duur om voor een huisonderzoek in te zetten. Het meten met een wichelroede, tensor of pendel blijft voorlopig dan ook het meest praktisch.

Magnetometer
Magnetometer

 
⇧ naar Paginamenu


 

Verschillende soorten aardstralen

Zoals hierboven vermeld, zijn er verschillende soorten aardstralen, elk met hun eigen kenmerken, zoals specifieke sterktes.

Hartmann- en Curry-net zijn al genoemd en daar beginnen we mee. Hier is een meer gedetailleerd overzicht van de meer algemeen bekende aardstralen. Maar het is niet volledig.

Hartmann-lijnen

De Hartmann-lijnen zijn met zo’n 15 cm relatief smal.

Sterkte: Om t ekunne vergelijken met andere aardstralen stellen we de sterkte van een Hartmann-lijn op 1. Het is een relatief zwakke lijn die zelden echte problemen veroorzaakt.

Op veel pagina’s staat keer op keer dat Hartmannlijnen noord/zuid en oost/west lopen en 2 x 2,5 m uit elkaar liggen. Dit wordt keer op keer herhaald, maar het is niet correct!

Hartmann Net
Hartmann Net

Noord/Zuid, Oost/West ligt helemaal niet vast voor huizen. De magnetische lijnen worden namelijk sterk beïnvloed door elke elektrische stroom die wordt getransporteerd en die we thuis verbruiken.

Ten tijde van de ontdekking van de lijnen door dr. Ernst Hartmann was het magnetische veld van de aarde een stuk sterker en het elektriciteitsverbruik was niet zo groot als nu. Hij mat voornamelijk in het open veld.

Als je verder weg bent van bewoonde gebieden, dan liggen deze lijnen in de huidige praktijk veel verder uit elkaar.

Dit heeft te maken met het feit dat het aardmagnetisch veld elk jaar verzwakt door een nieuwe omkering van de magnetische polen die op handen is.

Lijnen kunnen anders lopen

Men kan er niet zomaar vanuit gaan dat deze lijnen in noord/zuid, oost/west richting door het huis lopen. Het is zelfs heel goed mogelijk dat ergens ineens een lijntje afbreekt.

Meet dus altijd de belangrijke plekken in huis op. De foto van het huis zal er zelden zo uitzien.

Currylijnen

Er is ook een vergelijkbaar probleem met currylijnen, die lopen diagonaal t.o.v. de Hartmannlijnen) met weer een vaste afstand, waarbij steeds wordt vermeld dat deze van 4 x 4 m uitelkaar liggen.

Maar deze afstanden zijn afhankelijk van de positie op aarde, hoe dichter je bij de polen komt, hoe kleiner de afmetingen worden. En ook hier zie je plaatselijke verschillen.

De breedte van deze lijnen is iets breder dan de Hartmannlijnen.

De sterkte is ongeveer 1,2 ten opzichte van Hartmann-lijnen, deze zullen niet de problemen veroorzaken die mensen mij melden. Op de lange termijn kunnen ze echter wel kleinere lokale lichamelijke ongemakken veroorzaken.

Deze lijnen zijn ontdekt door dr. Manfred Curry

Currylijnen lopen in het open veld van noordwest naar zuidoost en van noordoost naar zuidwest. Deze lijnen zijn ook magnetisch en worden ook beïnvloed door stroom. In huizen zal de richting van deze lijnen vaak anders zijn.

Curry-net
Curry-net

Groot orthogonaal net

Een andere bekende aardse straal zijn de lijnen van het Grote Orthogonale net. Net als de Hartmannlijnen lopen ook deze lijnen van noord naar zuid en van oost naar west, in de open lucht.

Ze staan ​​alleen veel verder uit elkaar. Denk hierbij aan afstanden van 24 tot 30 meter.

Deze lijnen zijn ongeveer 1,3x sterker dan de lijnen van Hartmann. Ook deze zijn niet zo spannend wat mogelijke klachten betreft.

Groot diagonaal net

Het groot diagonaal net is vergelijkbaar met de currylijnen, maar ze liggen veel verder uit elkaar. Denk aan een afstand van 36 meter.

De sterkte is vergelijkbaar met de orthogonale lijnen en levert meestal geen echte problemen op.

Benker

Benkers moeten worden vermeden om op te slapen of anderszins veel tijd aan door te brengen. Deze zones zijn 60 tot 70 cm breed en komen gemiddeld om de 7 tot 10 meter voor. In sommige gevallen zelfs dichter bij elkaar. Er rennen er altijd wel een paar door het huis.

Ze zijn ongeveer 5 keer sterker dan Hartmannlijnen, maar de straling heeft nog een ander effect.

Deze zones onttrekken ons veel energie en dat zie je terug in mensen die erop slapen. Ze hebben geen energie en hebben vaak depressieve symptomen.

 

“Hallo Marcel, ik wil even laten weten dat we goed slapen
Ik nu 2 weken van de pijnstillers af ben

Ik voel me veel “lichter” in die zin
dat ik meer heb energie om dingen te doen.
Bij de bioresonantietherapeut was behalve de epifyse
niets meer te meten.

Mensen om me heen zeggen dat ik weer straal!”

Jacqueline

Jacquelinelag op een Benker-kruising en had veel klachten waaronder; slecht slapen, moe, schmimmels en depressie.

Wateraders

Wateraders behoren ook tot de Aardstralen, maar omdat dit op zich al een groot onderwerp is, worden deze altijd als apart onderwerp genoemd.

De breedte kan variëren van zeer smal heel breed, gemiddeld zijn ze meestal een aantal meter breed.

De sterkte is gemiddeld ongeveer een factor 25x sterker dan Hartmann-lijnen. Kan minder, maar ook veel hoger zijn. Hier is dus een breed variatie mogelijk. De meeste die ik in en rond huizen tegenkom, zitten echter op ongeveer 25 X een Hartmann-lijn.

Zoals je al kunt afleiden uit de kracht leveren deze flinke klachten op. Wel moet gezegd worden dat niet iedereen hierop reageert. Dat zegt helaas nog niets over de kans op het krijgen van chronische ziekten als je er constant mee wordt belast.

Lees hier voor meer informatie over wateraders: Wateraders.

Breuken

Zoals de naam al doet vermoeden gaat hier om breuken in rotsondergrond vrij dicht bij het aardoppervlak. Deze breuken geven stralingszones die vergelijkbaar zijn met wateraders.

Vaak stroomt hier ook water door water en de kracht ligt in hetzelfde bereik als wateraders. Wat betekent dat dit ook voor serieuze problemen kan zorgen.

Deze breuken zijn te vinden in zuid-Limburg en in de Ardennen. In Heerlen en Geleen ben ik deze inderdaad bij klanten tegengekomen.

Breuken veroorzaakt door platentektoniek

Deze worden vaak verward met bovengenoemde breuken, maar zijn heel anders. We hebben het hier over breuken heel diep in de ondergrond. Deze creëren geen zones zoals bovergenoede breuken, maar vindt je veel smalle zwakkere lijnen over een groter gebied. Deze geven ook weinig problemen.

Breuken
Breuk in rotsondergrond

Andere aardstralen

Er zijn veel andere kleinere lijnen en netten, maar ze zijn niet allemaal relevant. Meestal hebben ze weinig of geen invloed op ons.

In de loop van de tijd heb ik een paar grotere tot zeer grote aardstralen ontdekt die ook voor behoorlijke problemen zorgen als je erop slaapt. Bij het analyseren van de woning zal ik daar ook altijd naar kijken.

Sommige verschijnselen komen uit de lucht en stralen uit naar de aarde. Zoals reeds vermeld, noemen we deze hier ook aardstralen om het niet te ingewikkeld te maken.

Er zijn ook veel andere dingen die niets met aardstraling te maken hebben, maar toch een nare invloed op ons hebben. Bijvoorbeeld entiteiten, demonen, zwarte magie, vloeken enz. Er zijn ook plaatsen met slechte energie. Er kunnen dus nog heel andere invloeden zijn die een effect op ons hebben.

Leylijnen en krachtplaatsen

Leylijnen worden vaak in één adem genoemd met aardstralen, maar dat zijn het niet. Leylijnen stralen niet vanuit of de aarde in.

Leylijnen worden door veel mensen als zeer positief omschreven, maar hebben geen idee waar het over gaat.

Kort gezegd, kun je leylijnen het beste zien als een soort glasvezelbundels die over de grond liggen. Deze glasvezels bevatten zowel positieve als negatieve informatie.

Lopen een leylijn door je huis, dan kan dat voor veel onrust zorgen door alle informatie/energie die er doorheen gaat, maar ook door de energetische beschermlaag rond de leylijn zelf.

Dus leylijnen per definitie positief noemen is onjuist.

Krachtplaatsen

Hetzelfde geldt voor krachtplekken. Ook deze zijn niet noodzakelijk positief. ookal is de energie zelf positief, het is niet goed om te lang aan te veel energie te worden blootgesteld. Daarom is het ook belangrijk om niet overal “krachtplekken” te bouwen. Dit kan op de lange termijn juiste een negatief effect hebben.

Er zijn ook krachtplekken die ronduit negatief zijn, omdat ze of gewoon slechte energie/informatie hebben, of omdat ze niet voor mensen bedoeld zijn.

Een journalist/schrijver die brochures schrijft over wandelingen en erg geïnteresseerd is in krachtplekken die contact met mij opnam omdat ik krachtplekken kan vinden. Vertelde me, na uitleg van het bovenstaande over krachtplekken van mijn kant, dat hij inderdaad ongemakkelijke en beangstigende ervaringen had gehad op krachtplekken, bij hijzelf en bij anderen.

Zijn gezondheid was erg slecht en het huis was zwaar belast met van alles en nog wat….

Pas dus op met zomaar naar krachtplekken gaan of het laten aanleggen hiervan.

⇧ naar Paginamenu


 

Aardstralen klachten en ziekten

Aardstralen kunnen verschillende klachten veroorzaken. Met name als je op een, of meerdere, slaapt is dat het geval. Want wanneer we slapen zijn we veel gevoeliger voor straling. Liggen we plat dan nemen we ook nog een groter oppervlak in. Door het grotere oppervlak is de kans om op een aardstraal te liggen ook veel groter.

Studies naar klachten en ziekten

In de loop van de tijd zijn aardstralen veel onderzocht. Uit deze onderzoeken blijkt dat aardstralen diverse ziekten kunnen veroorzaken. Zie voor een overzicht van studies bij “Historie wetenschappenlijk onderzoek” verderop op deze pagina.

Professionele wichelaars melden ook dat er bij mensen met kanker er vrijwel altijd sprake is van (sterke) aardstraling.


>Aardstralen gevolgen
Gevolgen aardstralen en wateraders

Klachten door aardstraling kunnen bijvoorbeeld zijn: Maagproblemen, veelvuldige ontstekingen aan oren en neus, bedwateren, vormen van astma, bronchitis, emotionele of mentale problemen, chronische ziekten zoals coeliakie tot kanker aan toe.

Kijk voor uitgebreidere lijsten met symptomen op: Klachten aardstralen, wateraders en elektrosmog.

Wanneer krijg je last

Of je last krijgt van aardstraling hangt in de eerste plaats af van de sterkte. In de tweede plaats af van hoelang je erin verblijft. En in de derde plaats hangt het af van je eigen weerstand. Het effect kan dus van persoon tot persoon verschillen.

Ook bijkomende dingen als stress spelen hierin een rol. Aardstraling is dus een belasting voor het lichaam. Net zoals er ook andere belastingen kunnen zijn. Wordt de som van de belastingen te groot en kan het lichaam het niet meer aan, dan ontstaan er chronische problemen.

Aardstralen die vermeden moeten worden

Er zijn soorten aardstralen die altijd vermeden moeten worden. Dit omdat zij sterk zijn, ook als je ogenschijnlijk nergens last van hebt. En er zijn aardstralen die wel een invloed op je uit oefenen, maar die je niet ziek maken. Het is dus van groot belang om de verschillende typen en de sterkte van de straling vast te stellen. Alleen constateren dat er iets is, is dus duidelijk onvoldoende.

 
⇧ naar Paginamenu


 

Hoe aardstralen meten

Aardstralen meten wordt gedaan met wichelroedes, tensoren en ook wel met pendels door mensen die voldoende gevoelig zijn. Zo iemand noemen we een wichelroedeloper of radiësthesist.

Radia komt uit het Grieks en betekent straling en aesthesie betekent waarnemen. Een radiësthesist neemt dus straling waar en kan daardoor aardstralen meten.

Heb je een wichelroede dan kun je wateraders zelf opzoeken.

Onderscheid in wichelen

Wichelroedes zijn er in verschillende soorten en maten waarbij een belangrijk onderscheid gemaakt wordt tussen het zogeheten mentale wichelen en het fysieke wichelen.

Mentaal wichelen

Voor het aardstralen meten wordt bij het mentale wichelen met een wichelroede (kan van verschillende aard zijn) hetgene dat gezocht wordt (bijvoorbeeld een waterader) in gedachten genomen, dan wordt met de wichelroede een traject gelopen en indien over het in gedachten gezochte gelopen wordt reageert de roede.

Daarnaast worden hier ook tensoren en pendels gebruikt, deze doen in feite niets anders, maar zijn handiger om zaken af te vragen. Daar staat tegenover dat lopen met een pendel of tensor weer minder goed werkt.

In de praktijk wordt dat tool gebruikt dat op dat moment het beste werkt. Wichelroede en Tensor zijn feitelijk redelijk eenvoudig zelf te maken.

Lus- en v-roeden
Lus- en v-roeden
Allemansroede
Allemansroede
Tensor
Tensor
Pendel
Pendel

Fysiek wichelen

Voor het aardstralen meten wordt in deze tak van het wichelen gewerkt met zogeheten Lecher-antennes of H3-antennes voor het meten van aardstralen.

Uitgangspunt is hier dat fenomenen een specifieke frequentie (=golflengte) hebben.

Door de antenne op een bepaalde golflengte in te stellen, middels een schuifje, en vervolgens een traject te lopen zal de antenne reageren indien de gezochte frequentie gevonden wordt. Om hier echt goed mee te kunnen werken zijn echter ook weer mentale technieken nodig.

Lecherantenne
Lecherantenne
H3-Antenne
H3-Antenne

Beide soorten van wichelen beheers ik, maar ben van nature een mentale wichelroedeloper. Mentaal wichelroedelopen is flexibeler en veel sneller. De H3-antenne gebruik ik alleen voor specifieke zaken en eventueel als dubbelcheck.

Andere methode

Kenmerkende van beide bovengenoemde methoden is dat er tijdens het wichelen een filter gebruikt wordt. Er wordt expliciet naar iets gezocht door of een golflengte in te stellen of datgene mentaal in gedachten te nemen.

Nu blijkt er ook een groep van wichelaars te zijn die dat juist niet doen. Zij lopen met een wichelroede en nemen niets in hun gedachten en vinden dan blijkbaar altijd water…

Iets anders vinden dan wateraders

Deze club uit België biedt opleidingen aan, ook in Nederland, en trekt een grote broek aan door zich ‘Academie’ te noemen. Ik ben inmiddels al diverse klanten tegengekomen waar mensen van deze ‘Academie’ geweest zijn en ook die daar opleidingen hebben gevolgd.

Wat zij vinden als “wateraders”, zijn geen wateraders. En de wateraders die er wel zijn worden niet gevonden…
Dit bevestigde helaas wat ik al vermoedde obv. het boekje van de oprichter hiervan, die ik al jaren in de kast heb staan.

Ik kan dan ook helaas niet anders concluderen dat mensen daar onzin aangeleerd wordt!

Er wordt wel gesteld dat ze niet betaald willen worden voor de onderzoeken, maar de oplossing bestaat uit verkoop van bepaalde matten (2 lagen aanelkaar gesealde kunststof). Die uiteraard alleen bij de Academie te verkrijgen zijn. En dat kan nog behoorlijk in de papieren lopen…

Het nogal expliciet koketteren met vrijmetselaars symboliek als de passer met winkelhaak, oog in all, en de ruitpatroon, roept ook vragen op. Degenen die destijds de kathedralen hebben gebouwd zijn degenen die zich vrijmetselaars zijn gaan noemen. Deze weten exact van de hoed en de rand hoe dat zit in kerken. Deze club heeft de klok horen luidden maar weten niet waar de klepel hangt…

Meten op afstand

Ook van afstand met behulp van plattegronden of foto’s kan ook heel nauwkeurg vastgesteld worden welke storingen er door de woning lopen.

Deze techniek heet ‘Mapdowsing’, wichelen op de kaart als vertaling. Dit heb ik tijdens mijn meesteropleidng geleerd.

Dit is wat ik toepas tijdens het onderzoek op afstand. Het voordeel van op foto’s van GoogleEarth onderzoeken is, dat je overzicht hebt en overal kunt meten, ook daar waar dat ter plekke niet kan.

De meerwaarde hiervan is niet te onderschatten, ik vind op deze manier duidelijk meer dan wat door anderen eerder ter plekke gevonden is.

Elektronische meetapparatuur

Inmiddels is er ook elektronische apparatuur die aardstralen meten kan, maar deze is nogal duur en onhandig groot. Ook worden er wel aardstralen gevonden door met elektronische apparaten bepaalde ionen te meten.

 
⇧ naar Paginamenu


 

Wetenschappelijk onderzoek

Er is in de loop van de historie veel onderzoek gedaan naar het fenomeen aardstralen.

In vroeger tijden was de kennis op dit gebied veel meer voorhanden, helaas is dit de laatste paar eeuwen bijna volledig verdwenen.

Echter, langzamerhand keert de interesse en de kennis weer terug. Modern onderzoek helpt daarbij.

1860

Rond 1860 begon het wetenschappelijk onderzoek naar aardstraling door de Engelse onderzoeker A. Haviland. Deze stelde vast dat in gebieden met kalk of krijtbodems minder mensen aan kanker stierven dan in gebieden met diepliggende kleilagen.

1910

In 1910 verscheen er een geschrift van Prof. Gockel, die zich met de straling uit de aarde bezighield en deze in verband bracht met ziekten.

1927

In 1927 onderzochten de artsen Winzer en Meizer in Stuttgart de samenhang tussen kankergevallen en plaatsen met geopatische belasting. Zij vonden dat de huizen van mensen met kanker overeenkwamen met geologische breuklijnen die door de stad lopen.

1929

In 1929 verscheen de baanbrekende studie van Freiherrn von Pohl die in het stadje Vilisiburg in Bayern een kaart opstelde van verschillende stoorzonen. Deze bleek volkomen overeen te komen met alle kankergevallen in het stadje!

Freiherrn von Pohl
Freiherrn von Pohl

In 1931 herhaalde Dr. Hagen in Stettin de onderzoeken van von Pohl en kwam tot dezelfde resultaten, namelijk dat alle gevallen van kanker samenvielen met sterkere geopathische zones.

De jaren dertig

In de jaren dertig van de vorige eeuw kende men de samenhang tussen aardstraling en ziekten. Zo is bekend dat de beroemde chirurg Professor Sauerbruch zijn geopereerde kankerpatiënten aanbevool, niet meer in het bed te gaan liggen waarin ze ziek geworden waren.

Van 1934 tot 1939 waren er talrijke onderzoeken in Duitsland en Frankrijk mbt. dit thema, o.a. Dr. Rambeau in Marburg, Ingenieur Cody in Le Havre en Dr. V. Brehmer.

Het thema aardstralen en kanker was in die periode meerdere keren thema op medische vakcongressen. De artsen waren toentertijd duidelijk breder gericht dan tegenwoordig.

Jaren vijftig

Grote verdiensten hebben de artsen dr. Ernst Hartmann en dr. Manfred Curry” en Dr. Aschdorff geleverd, die talrijke onderzoeken doorvoerden en overtuigend aantoonden, dat levende organismen onder invloed van geopathische zonen (aardstraling) anders reageren dan op neutrale plaatsen.

Dr. Hartmann
Dr. Hartmann

1988 en daarna

In 1988 werd door Prof. König in Wenen een grootst opgezette, door de overheid ondersteunde studie naar het thema geopathieen uitgevoerd, met als resultaat, dat vele lichaamsfuncties zich op belaste plaatsen veranderen, en verandert blijven, wanneer de betreffende persoon deze stoorzone niet verlaat!

In 1992 heeft Prof. Bergsmann een studie gepubliceerd die met vergelijkbare, significante resultaten kwam.

In 1992 heben dr. Rudolf Keßler en Andreas Kopschina een studie verricht met als thema; plaatsgbonden en technische straling als oorzaak van chronnisch therapieresistente ziekten.

Zie onderstaande links voor deze informatie op internet:

Het valt dus niet langer te ontkennen dat aardstralen een uitwerking op ons hebben, daarvoor liggen er inmiddels teveel wetenschappelijke bewijzen.

 
⇧ naar Paginamenu


 

 

error: Content is protected !!