Aardstralen: Magisch bos

Aardstralen: Wat het zijn en wat je er tegen kunt doen

Aardstralen zijn stralingen die als ze sterk zijn in huis, klachten en zelfs ziekten kunnen veroorzaken. Neutraliseren van de aardstraling voorkomt dit.

Alleen bepaalde soorten geven dus klachten. De reden dat juist deze klachten geven zit hem in de grote sterkte van de straling. Dit verzwakt namelijk op den duur ons immuunsysteem. Houdt dit lang aan, dan is het mogelijk dat er ernstige ziekten ontstaan.

Smalle en zwakke aardstralen zoals Hartmann- en Curry, maar ook de orthogonale en diagonale-lijnen e.d. zijn veel minder interessant. Daarbij, er zijn nog veel meer van dit soort lijnen. Door elke bed lopen een aantal van deze. Zouden deze een probleem zijn, dan zou niemand meer goed slapen. En dat is dus niet zo.

 

Bestaan van aardstralen

Het bestaan van aardstralen wordt nog steeds door veel mensen ontkent. Vaak omdat het gewoon niet in hun beeld van de wereld past.

Ook zijn er organisaties die er belang bij hebben dat mensen er onwetend over blijven en actief de publieke opinie beïnvloeden.

Als je, zoals ik, dagelijks de gevolgen bij mensen ondervindt en ziet wat het neutraliseren van deze straling voor mensen doet. Dan is het tamelijk ergerlijk dat zo actief dit onderwerp weggemoffeld wordt…

Lees hier verder: Bestaan van aardstralen en wateraders

 

Geboden hulp

Vermoed je dat je klachten door wateraders of andere aardstralen komen? Lees dan verder op de pagina Neutraliseren van aardstralen en wateraders hoe ik je kan helpen.

Ben je gewoon geïnteresseerd in aardstralen, lees dan vooral deze en de andere beschikbare pagina’s vanaf het paginamenu hieronder.

De ervaring van Marja met het neutraliseren

Hieronder een voorbeeld van Marja die mij benaderde met klachten die ze beschreef in haar aanvraag. En haar ervaring ruim een maand na het analyseren van het huis en het daarna neutraliseren van de gevonden aardstraling.

Uit de aanvraag

“Ik heb eerder al een woonbioloog thuis gehad en die heeft ons huis ontstoord met polers. Dit heeft volgens mij niet voldoende geholpen, ik blijf ernstige fysieke klachten houden.

Ben hoog sensitief en voel dat die breuk en waterader nog steeds niet weg zijn. Ik heb op meerdere plekken gependeld en zie dat de problemen niet zijn opgelost.

Ik heb de volgende klachten: slapeloosheid, maag-darmproblemen, tintelingen (vooral in mijn gezicht) en ik ben heel vaak erg misselijk.”

 

(Echte breuken komen in Drenthe niet voor)

Ervaring na 1,5 maand

“Hallo Marcel,
Fijn om te weten dat ik weer een beroep op je kan doen als er weer iets is.

Wat mijn gezondheid betreft: Het gaat met mij na een jaar vol ellende weer heel goed!

Sinds jij ons huis geneutraliseerd hebt gaat het iedere dag beter,
mijn maag en darmklachten zijn weg en ik slaap weer goed.

Kortom, ik voel me weer een ander mens!

Bedankt,
Groetjes Marja

 

 

Wat aardstralen zijn

Aardstralen zijn stralingen die als ze sterk zijn in huis, klachten en zelfs ziekten kunnen veroorzaken. Neutraliseren van de aardstraling voorkomt dit.

Er zijn meerdere van dit soort stralen, en die noemen we samen alle aardstralen. Het woord “aardstralen” is dus een verzamelbegrip.

Benamingen voor aardstralen

“Aard” geeft aan dat de straling vanuit de aarde omhoog straalt. Al zijn er ook die juist vanuit de lucht de aarde in stralen. Voor de eenvoud noemen we deze hier ook aardstralen.

Een andere term hiervoor is ook wel; “zone”, als ze breed zijn. Maar we noemen ze ook vaak “Lijn”, als ze smal zijn. Het woord “Net” wordt ook vaak gebruikt. Dit omdat ze vaak zowel in de ene als in de loodrecht daar opstaande richting voorkomen. Ze vormen dan vaak rasters.

Sterkte van aardstralen

In welke richting ze ook stralen, ze geven dus een bepaalde straling af. Deze straling kan enorm in sterkte variëren over de verschillende soorten heen. De verschillende typen hebben dus verschillende sterkten.

Maar ook binnen een bepaalde soort kan de sterkte weer heel erg variëren. Bijv. wateraders kunnen van sterk tot maar zo het tienvoudige hiervan zijn. En hoe sterker de straling, hoe explicieter de klachten van bewoners zijn. Dit leert de ervaring de afgelopen jaren met een paar honderd klanten.

Daarentegen zijn er dus ook die niet sterk zijn en daarom minder belangrijk ivm. klachten.

Gevolgen aardstralen
Wat aardstralen aan kunnen richten

 

Herkennen van de aanwezigheid van aardstraling

Sterke aardstralen in en om je huis kun je aan diverse zaken herkennen. Zoals bijv. planten die op een plek niet goed willen groeien of daar zelfs steeds dood gaan.

Maar ook aan bomen die boomkanker hebben. Of een plek waar regelmatig een ongeluk gebeurt. Of waar steeds weer de bliksem inslaat. Maar ook door ernstige ziekten bij mensen en dieren.

Een ander iets wat klanten vaak aangeven bij sterke aardstraling, is een gevoel van koude. Het huis voelt vaak koud en kil aan. Ook wel een drukkend gevoel als je de woning binnenkomt. En als je elders beter slaapt dan thuis (bijv. tijdens de vakantie), dan is dat zeker een teken dat er thuis iets niet klopt.

Oude kennis over aardstralen

Het gaat hier in feite om al heel erg oude kennis. Hunebedden zijn hiervan dan ook een mooi voorbeeld. Bij onderzoek aan een hunebed valt al snel iets op. De plek waar ze staan is heel bewust gekozen. En ook blijkt dat veel is aangelegd. De energie daar werd heel bewust en zelfs gepland voor hun doelen gebruikt.

Zo zie je dus, dat 5000 jaar terug men dus al heel veel kennis van de aardstralen had. En dat deze kennis ook actief werd ingezet.

Hunebed
Aardstralen onder een Hunebed

De straling van aardstralen

Aardstralen geven dus straling. Maar wat is die straling nu precies?

Er zijn diverse theorieën. Maar hoe het ook zij. In ieder geval gedragen ze zich als het ware als een soort laser stralen. Want ze blijven heel geconcentreerd en spreiden zich maar heel iets bij het omhoog gaan. Dus ook hoog boven in een flat is de straling nog steeds sterk.

Overigens is er een theorie die ik voor heel plausibel houdt, omdat de ervaringen consistent zijn met deze theorie.

Materiaal tegen aardstraling

Ook blijkt geen enkel materiaal deze straling tegen te houden. Lood of koper niet. Maar ook kurk en plastic folie blijken er niets tegen te doen. Er is veel aanbod van dit soort producten op de markt, maar werken doen ze dus niet.

In Vlaanderen ben ik veel “Nasa-matten” tegengekomen bij klanten. 2 lagen aan elkaar geplakt plastic dat voor honderden Euro’s verkocht wordt. Een zogenaamd “gratis” onderzoek blijkt dan toch vaak heel duur uit te pakken. Zeker omdat het bij deze klanten gewoon niet blijkt te helpen.

 

⇧ naar Paginamenu


Hoe groot is de kans dat je op aardstralen slaapt?

Aardstralen: Hartmann & Curry Gitte

Hartmann & Curry lijnen

Alleen bij deze 2 blijft er al niet veel plek over

Er zijn heel veel kleinere aardstralen die er alom zijn. Een paar er van zijn breed bekend en hebben een naam gekregen. Deze heten meestal naar de naam van degene die het ontdekt heeft.

Maar er zijn er nog veel meer die geen naam hebben. We leven als het ware op een groot tapijt hiervan. Een echt vrije plek zul je dan ook niet of nauwelijks kunnen vinden. We slapen er in wezen altijd op.

Hoe erg dit is, hangt af van het type en dus van de sterkte en andere kenmerken. Er zijn er dus ook die geen probleem geven.

Käthe Bachler

Käthe Bachler was een roede loopster uit Oostenrijk. Ze heeft tijdens haar leven meer dan duizend huizen onderzocht.

Als wiskundige heeft ze heel veel statistiek bedreven. Ze heeft dan ook veel over haar ervaringen geschreven.

Ze schreef dat slechts 1 op de 7 mensen het geluk heeft volledig vrij van aardstraling te slapen. Daarbij ging ze uit van de bekende aardstralen zoals Hartmann en Curry. Maar niet van de vele andere die er ook nog zijn….

Nu zijn deze Hartmann- en Currylijnen in verhouding tot anderen tamelijk zwak en daarom minder interessant voor de gezondheid.

Herkomst van aardstralen

Aardstralen: Magneetveld
Magneetveld

Aardstralen zijn een feit, maar waarom zijn ze er eigenlijk? Waar komen ze vandaan?

Een deel ervan komt van het magneetveld van de aarde. Dit magneetveld van de aarde veroorzaakt bijv. de Hartman en de Curry lijnen.

Ook de wateraders behoren hiertoe. Ze stralen immers ook van de aarde uit omhoog. Deze aardstraling wordt veroorzaakt door de wrijving van het water met het zand of grind waar het zich doorheen perst.

Van veel van de aardstralen is het niet bekend waardoor deze ontstaan. Dit komt ook omdat er weinig onderzoek plaatsvindt op dit gebied. Hierdoor komt de kennis maar langzaam op gang.

Apparaten die aardstralen meten

Aardstralen meten met een Magnetometer
Een Magnetometer kan ook bepaalde aardstralen vinden

Met Magnetometers zijn aardstralen ook te vinden. Dit apparaat meet de weerstand in de aarde. Het wordt gebruikt om structuren in de bodem te vinden.

Daarnaast zijn er ook nog andere apparaten die een deel van de aardstralen kunnen vinden. Maar deze zijn erg groot en heel erg duur. Daaarom zijn ze niet praktisch voor een onderzoek thuis in te zetten.

Het meten met een wichelroede of met zogeheten H3- of Lecherantennes is dan ook het meest geschikt.

⇧ naar Paginamenu


Soorten aardstralen

Er zijn diverse soorten aardstralen. Deze hebben elk hun eigen kenmerken, zoals bepaalde sterktes. Hier is een overzicht meer in detail van de meer algemeen bekende. Maar het is zeker niet uitputtend. Er zijn er nog veel meer.

Hartmann-lijnen

De Hartmann-lijnen zijn aardstralen van zo’n 15 cm breed.

Om de sterkte van deze lijnen te kunnen vergelijken met andere aardstralen stellen we de sterkte van een Hartmannlijn op 1. Het is een relatief zwakke lijn die zelden echte problemen veroorzaakt.

Op veel pagina’s staat keer op keer dat Hartmannlijnen van noord naar zuid en van oost naar west lopen. Maar dit is niet correct!

Aardstralen: Hartmann Net
Hartmann Net

Ligging

Van noord naar zuid en van oost naar west ligt helemaal niet vast voor huizen. De magnetische lijnen worden namelijk sterk beïnvloed door de elektrische stroom thuis.

Ten tijde van de ontdekking van deze lijnen door dr. Ernst Hartmann was het magnetische veld van de aarde een stuk sterker en het verbruik van stroom was niet zo groot als nu. Hij mat ook voornamelijk in het open veld.

De lijnen op de foto van het huis zullen er dan ook zelden zo uitzien.

Aardstralen – Currylijnen

Aardstralen: Curry-net
Curry-net

Currylijnen lopen in het open veld van noordwest naar zuidoost en van noordoost naar zuidwest. Ook deze aardstralen zijn magnetisch en worden dus ook beïnvloed door stroom. In huizen zal de richting van deze lijnen dan ook vaak anders zijn.

Deze lijnen zijn iets breder dan de Hartmann lijnen. De sterkte is ongeveer 1,2 ten opzichte van deze. Deze lijnen veroorzaken niet de problemen bij de mensen die zich bij mij melden. Op de lange termijn kunnen ze echter wel kleinere lokale lichamelijke ongemakken veroorzaken.

Deze lijnen zijn ontdekt door dr. Manfred Curry

Groot orthogonaal net

Een andere bekende aardstraal zijn de lijnen van het Groot Orthogonaal net. Net als de Hartmann lijnen lopen ook deze lijnen van noord naar zuid en van oost naar west, in het open veld. Ze staan alleen veel verder uit elkaar. Denk hierbij aan afstanden van 24 tot 30 meter. Deze lijnen zijn ongeveer 1,3x sterker dan de lijnen van Hartmann. Ook deze zijn niet zo spannend wat mogelijke klachten betreft.

Groot diagonaal net

Het groot diagonaal net is vergelijkbaar met de curry lijnen. Maar ze liggen wel veel verder uit elkaar dan deze. Denk aan een afstand van 36 meter. De sterkte van deze aardstralen is vergelijkbaar met die van de orthogonale lijnen. Dit levert meestal geen echte problemen op.

Benker

Benkers vormen bredere zones en zijn ook redelijk sterk. Deze aardstralen moeten dan ook worden vermeden om op te slapen of anderszins veel tijd op door te brengen. Ze zijn 60 tot 70 cm breed en komen gemiddeld om de 7 tot 10 meter voor. In sommige gevallen zelfs nog dichter bij elkaar. Er lopen er dus altijd wel een paar door je huis.

Ze zijn ongeveer 5 keer sterker dan Hartmann lijnen, maar de straling ervan heeft ook een nare uitwerking. Deze zones onttrekken ons veel energie en dat zie je terug in mensen die erop slapen. Ze hebben geen energie en hebben vaak depressieve klachten. Zie het typerende voorbeeld van Jacqueline.

Ervaring van Jacqueline met het verwijderen van de Benkers

“Hallo Marcel, ik wil even laten weten dat we goed slapen
Ik nu 2 weken van de pijnstillers af ben.

Ik voel me veel “lichter” in die zin
dat ik meer heb energie om dingen te doen.
Bij de bioresonantietherapeut was behalve de epifyse
niets meer te meten.

Mensen om me heen zeggen dat ik weer straal!”

Jacqueline

Jacqueline lag op een Benker-kruising en had veel klachten waaronder; slecht slapen, moe, schimmels en depressie.

Wordt niet naar gekeken

Als je weet welke gevolgen deze aardstralen voor je kunnen hebben, dan is het toch heel merkwaardig te moeten vaststellen dat er in NL en B er blijkbaar verder niemand hiernaar kijkt…

 

Wateraders

Wateraders behoren ook tot de aardstralen. Maar omdat dit een groot onderwerp op zich is, worden deze altijd apart genoemd.

Breedte

De breedte hiervan kan variëren van heel smal tot heel breed. Gemiddeld zijn ze echter meestal een paar meter breed.

Sterkte

De sterkte is gemiddeld ongeveer een factor 25x sterker dan Hartmann lijnen. Kan soms minder zijn, maar ook veel hoger. Hier is dus een flinke variatie mogelijk. De meeste die ik in en rond huizen tegenkom, zitten gemiddeld echter op ongeveer 25 X de sterkte van een Hartmann lijn.

Zoals je al kunt afleiden uit de sterkte van de aardstraling, leveren deze vaak flinke klachten op. Wel moet gezegd worden, dat niet iedereen hierop reageert. Maar dat zegt helaas nog niets over de kans op het krijgen van chronische ziekten als je er constant mee wordt belast.

Lees hier voor meer informatie over wateraders: Wateraders.

Breuken

Zoals de naam al doet vermoeden gaat het hier om breuken in rotsen vrij dicht onder het aardoppervlak. De aardstraling van deze breuken zijn vergelijkbaar met die van wateraders.

Vaak stroomt hier ook water door. De sterkte ervan ligt ook in hetzelfde bereik als wateraders. Deze kunnen dus ook voor serieuze problemen zorgen. Deze breuken zijn te vinden in het zuiden van Limburg en in de Ardennen. In o.a. Heerlen en Geleen heb ik deze bij klanten gevonden. In de rest van Nederland en België komen deze niet voor.

Aardstralen: Breuken
Breuk in rotsondergrond

Breuken veroorzaakt door platentektoniek

Deze worden vaak verward met de eerder genoemde breuken, maar zijn heel anders. We hebben het hier over breuken heel diep in de ondergrond. Deze geven geen zones zoals de eerder genoemde breuken, maar vind je veel smalle zwakkere lijnen over een groter gebied. Deze geven ook weinig problemen.

Andere aardstralen

Er zijn veel andere kleinere lijnen en netten, maar ze zijn niet allemaal relevant. Meestal hebben ze weinig of geen invloed op ons.

In de loop van de tijd heb ik wel een paar grotere tot zeer grote aardstralen ontdekt die ook voor behoorlijke problemen zorgen als je erop verblijft. Bij het analyseren van de woning zal ik daar ook altijd naar kijken.

Leylijnen en krachtplaatsen

Leylijnen worden vaak in één adem genoemd met aardstralen, maar dat zijn het niet. Deze stralen niet vanuit of de aarde in.

Leylijnen en krachtplaatsen worden door veel mensen als zeer positief omschreven. Alleen hebben deze geen idee waar het over gaat. Ze zijn niet zonder meer positief en kunnen zelfs ronduit negatief zijn.

 

⇧ naar Paginamenu


Aardstralen klachten en ziekten

Aardstralen kunnen diverse klachten veroorzaken, met name bij het slapen. Want wanneer we slapen zijn we veel gevoeliger voor straling. En lig je plat, dan neem je een groter oppervlak in. Door het grotere oppervlak is de kans om ero te liggen dan ook veel groter.

Studies naar klachten en ziekten door aardstralen

In de loop van de tijd zijn er meerdere onderzoeken gedaan. Hieruit blijkt dat aardstralen diverse ziekten kunnen veroorzaken. Ook wichelaars hebben deze ervaring. Bij gevallen van kanker blijkt er dan ook vrijwel altijd sprake van sterke straling te zijn. Maar er kunnen ook andere chronische ziekten ontstaan.

Van de chirurg Professor Sauerbruch is bekend, dat deze bij kanker afraadde om weer in het zelfde bed te gaan slapen. Hij was destijds een beroemde chirurg op het gebied van kanker.

Kijk voor uitgebreide lijsten met klachten op: Klachten aardstralen, wateraders en elektrosmog.

Wanneer krijg je last van aardstralen

Of je last krijgt van de aardstraling hangt in de eerste plaats af van de sterkte. In de tweede plaats af van hoelang je erin verblijft. En in de derde plaats hangt het af van je eigen weerstand. Het effect kan dus van persoon tot persoon anders zijn. Ook bijkomende dingen als stress spelen hierin een rol.

Deze straling is dus een belasting voor het lichaam. Net zoals er ook andere belastingen kunnen zijn. Wordt de som van de belastingen te groot en kan het lichaam het niet meer aan, dan ontstaan er chronische problemen.

 

⇧ naar Paginamenu


Aardstralen meten hoe je dat doet

Aardstralen meten wordt gedaan met wichelroedes, tensoren en ook wel met pendels door mensen die voldoende gevoelig zijn. Zo iemand noemen we een wichelroede-loper of radiësthesist. Radia komt uit het Grieks en betekent straling en aesthesie betekent waarnemen. Een radiësthesist neemt dus straling waar en kan daardoor aardstralen meten.

Onderscheid in wichelen naar aardstralen

Wichelroedes zijn er in verschillende soorten en maten waarbij een belangrijk verschil gemaakt wordt tussen het zogeheten mentale wichelen en het fysieke wichelen.

Mentaal wichelen naar aardstralen

Voor het meten van aardstralen wordt bij het mentale wichelen een wichelroede gebruikt. Deze kan van verschillende types zijn.

Hetgeen dat gezocht wordt (bijvoorbeeld een waterader), wordt in gedachten genomen. Daarna wordt met de wichelroede een traject gelopen. Wanneer over het gezochte gelopen wordt, dan reageert de roede.

Daarnaast worden ook tensoren en pendels gebruikt. Deze doen in feite niets anders, maar zijn handiger om zaken af te vragen. Daar staat weer tegenover, dat lopen met een pendel of tensor weer minder goed werkt. In de praktijk wordt dan ook het gereedschap gebruikt dat op dat moment het beste werkt.

Ik werk tegenwoordig zelf voornamelijk met de tensor voor het vinden van aardstralen op luchtfoto’s.

Aardstralen meten met Lus- en v-roeden
Lus- en v-roeden
Aardstralen meten met Allemansroede
Allemansroede
Aardstralen meten met Tensor
Tensor
Aardstralen meten met Pendel
Pendel

Fysiek wichelen naar aardstralen

In deze tak van het wichelen wordt voor het meten van aardstralen gewerkt met “Lecher-antennes” of “H3-antennes”. Uitgangspunt van deze vorm van wichelen is, dat elke type zijn eigen frequentie heeft.

Om een bepaalde straal te kunnen vinden wordt dan ook eerst de frequentie er van opgezocht. Deze frequenties staan in tabellen die beschikbaar zijn.

Instellen op de aardstraal die je zoekt

Door het verschuiven van een kortsluitende dwarsverbinding wordt de gewenste frequentie (= golflengte) op de antenne ingesteld. Vervolgens wordt dan een traject gelopen. De antenne reageert dan wanneer over de gezochte aardstraal wordt gelopen.

Om hier echt goed mee te kunnen werken zijn ook weer mentale technieken nodig.

Ook deze techniek heb ik geleerd tijdens mijn opleiding tot meester. Maar van nature ben ik meer een mentale wichelaar. Het voordeel van het mentale wichelen is, dat het flexibeler en veel sneller is. De H3-antenne gebruik ik alleen voor specifieke zaken en eventueel als dubbelcheck.

Aardstralen meten met Lecherantenne
Lecherantenne
Aardstralen meten met H3-Antenne
H3-Antenne

Elektronische meetapparatuur voor het meten van aardstralen

Er is er ook apparatuur die aardstralen kan meten. Maar deze zijn nogal duur en onhandig groot. Ook worden ze wel gevonden door bepaalde ionen te meten.

Aardstralen van afstand meten

Ook van afstand kan met behulp van een plattegrond of luchtfoto heel nauwkeurig vastgesteld worden welke aardstralen er door de woning lopen. Deze techniek heet ‘Mapdowsing’. Dit heb ik geleerd tijdens mijn opleiding tot meester.

Deze techniek gebruik ik voor het uitvoeren van de analyse van je woning. Het voordeel van op foto’s van GoogleEarth onderzoeken is, dat je overzicht hebt. Ook kun je overal meten. Ook daar waar dat ter plekke niet kan.

De meerwaarde hiervan is niet te onderschatten, ik vind op deze manier duidelijk meer dan wat door anderen eerder ter plekke is gevonden.

Op de neutralisatiepagina staat een video waarin ik toon hoe dit werkt.

Ervaring Harriët

“De sterke waterader komt precies overeen met die van de wichelroedeloper die we hadden ingeschakeld.

Hij had alleen de sterke waterader aangegeven aan de Noordkant van het huis,
niet de 2 van Noord naar Zuid. Ook de Benkers en Hoogeveenlijn niet.

En zijn oplossing (magneet) werkte dus niet.”

Harriët, Tilburg

 

⇧ naar Paginamenu