anderAardstralen: Magisch bos

Aardstralen: Wat het zijn en wat je er tegen kunt doen

Aardstralen zijn stralen van uit de aarde, een paar er van zijn zo sterk dat deze klachten en ziekten geven. Het neutraliseren van de aardstraling voorkomt dit.

Maar enkele geven dus klachten. De reden voor deze klachten zit hem in de grote sterkte van de straling.
De sterke straling verzwakt op den duur ons imuunsysteem. Houdt dit lang aan, dan is het mogelijk dat er ernstige ziekten ontstaan. In de praktijk hoor ik vaak, dat de buren die op de sterke aardstraal wonen. Vaak alle ernstige ziekten hebben gekregen.

Het is dus erg belangrijk om de straling echt weg te krijgen om schade aan je gezondheid te voorkomen.Door de aardstralen te neutraliseren verdwijnt dus de straling. En is de straling er van weg, dan gaan ook de klachten weg die ze geven.

 

De ervaring van Marja met het neutraliseren van aardstralen

Hieronder een voorbeeld van Marja die mij benaderde met klachten die ze beschreef in de aanvraag. En haar ervaring ruim een maand na het op afstand neutraliseren van de aardstraling.

“Ik heb eerder al een woonbioloog thuis gehad en die heeft ons huis ontstoord met polers. Dit heeft volgens mij niet voldoende geholpen, ik blijf ernstige fysieke klachten houden.

Ben hoog sensitief en voel dat die breuk en waterader nog steeds niet weg zijn. Ik heb op meerdere plekken gependeld en zie dat de problemen niet zijn opgelost.

Ik heb de volgende klachten: slapeloosheid, maag-darmproblemen, tintelingen (vooral in mijn gezicht) en ik ben heel vaak erg misselijk.”

 

Opmerking: Echte breuken komen in Drenthe niet voor… alleen in zuid-Limburg en de Ardennen

“Hallo Marcel,
Fijn om te weten dat ik weer een beroep op je kan doen als er weer iets is.

Wat mijn gezondheid betreft: Het gaat met mij na een jaar vol ellende weer heel goed!

Sinds jij ons huis geneutraliseerd hebt gaat het iedere dag beter, mijn maag en darmklachten zijn weg en ik slaap weer goed.

Kortom, ik voel me weer een ander mens!

Bedankt. Groetjes Marja

 

Navigatie

 

 

Wat aardstralen zijn

Aardstralen zijn stralen van uit de aarde, een paar er van zijn zo sterk dat deze klachten en ziekten geven. Het neutraliseren van de aardstraling voorkomt dit.

Er zijn dus meerdere van dit soort stralen, en die noemen we samen alle aardstralen. Het is dus een verzamelbegrip. “Aard” geeft aan dat de straling vanuit de aarde omhoog straalt. Al zijn er ook die juist vanuit de lucht de aarde in stralen. Voor de eenvoud noemen we deze ook aardstralen.

Een andere term hiervoor is ook wel; “zone”. Maar we noemen ze ook vaak “Lijn”. Dit omdat ze meestal de vorm van een smalle lijn hebben. Het woord “Net” wordt ook vaak gebruikt. Dit omdat ze vaak zowel in de ene als in de loodrecht daar opstaande richting voorkomen. Ze vormen dan vaak rasters.

Gevolgen aardstralen
Wat aardstralen aan kunnen richten

 

Aardstralen in en om je huis kun je aan diverse zaken herkennen. Zoals bijv. planten die op een plek niet goed willen groeien of daar zelfs steeds dood gaan.
Ook aan bomen die boomkanker hehben. Een plek waar regelmatig een ongeluk gebeurt. Of waar steeds weer de bliksem inslaat. Maar ook door ernstige ziekten bij mensen en dieren.

Straling van aardstralen

Aardstralen geven dus straling. Maar wat is die straling nu precies?

Er zijn diverse theorieën. Maar hoe het ook zij. In ieder geval gedragen ze zich als het ware als een soort laser stralen. Want ze blijven heel geconcentreerd en spreiden zich maar heel iets bij het omhoog gaan. Dus ook hoog boven in een flat is de straling nog steeds sterk.

Ook blijkt geen enkel materiaal de straling echt tegen te houden. Lood of koper niet. Maar ook kurk en plastic folie blijken er niets tegen te doen. Er is veel aanbod van dit soort producten op de markt, maar deze werken dus niet.

In Vlaanderen ben ik veel van die ‘Nasa-matten’ tegengekomen bij klanten. 2 lagen aan elkaar geplakt plastic dat voor honderden Euro’s verkocht wordt. Een “gratis” onderzoek blijkt dan toch vaak heel duur uit te pakken.

Wel is er sprake van een brekingseffect. Bij de overgang van de aarde c.q. beton o.i.d. naar de lucht treedt dit effect op. Dit maakt dat er ook naast de zone straling is.

Hoe groot is de kans dat je op aardstralen slaapt?

Aardstralen: Hartmann & Curry Gitte

Hartmann & Curry lijnen

Alleen bij deze 2 blijft er al niet veel plek over

Er zijn heel veel kleinere aardstralen die er alom zijn. Een paar er van zijn breed bekend en hebben een naam gekregen. Deze heten meestal naar de naam van degene die het ontdekt heeft. Maar er zijn er nog veel meer die geen naam hebben. We leven als het ware op een groot tapijt van vele soorten aardstralen. Een echt vrije plek zul je dan ook niet of nauwelijks kunnen vinden. We slapen er in wezen altijd op.

Hoe erg dit is, hangt af van het type en dus van de sterkte en andere kenmerken. Er zijn er dus ook die geen probleem geven.

Käthe Bachler

Käthe Bachler was een roede loopster uit Oostenrijk. Ze heeft tijdens haar leven meer dan duizend huizen onderzocht.

Als wiskundige heeft ze heel veel statistiek bedreven. Ze heeft dan ook veel over haar ervaringen geschreven.
Ze schreef dat slechts 1 op de 7 mensen het geluk heeft volledig vrij van straling te slapen. Daarbij ging ze uit van de bekende aardstralen zoals Hartmann en Curry. Maar niet van de vele andere die er ook nog zijn….

Herkomst van de aardstralen

Aardstralen: Magneetveld
Magneetveld

Aardstralen zijn een feit, maar waarom zijn ze er eigenlijk? Waar komen ze vandaan? In ieder geval komt een deel van de aardstralen van het magneetveld van de aarde. Het magneetveld van de aarde veroorzaakt bijv. de Hartman en de Curry lijnen. We noemen deze dan ook wel magnetische lijnen. Door hun magnetische aard, worden deze lijnen dan ook sterk door de stroom in huis beïnvloed.
Dat blijkt uit het feit dat deze lijnen in huizen parallel met de muren lopen. Ze liggen daardoor niet perse van noord naar zuid of van oost naar west. Zeker wanneer er meer woningen in een rij staan. Dit komt door de stroom die door de muren loopt. De lijnen worden daardoor afbogen.

Ook de wateraders zijn aardstralen. Ze stralen immers ook van de aarde uit omhoog. Deze straling wordt veroorzaakt door de wrijving van het water met het zand of grind.

Van veel van de aardstralen is het niet bekend waardoor deze ontstaan. Dit komt ook omdat er weinig onderzoek plaatsvindt op dit gebied. Hierdoor komt de kennis maar langzaam op gang.

Apparaten die aardstralen meten

Aardstralen meten met een Magnetometer
Een Magnetometer kan ook aardstralen vinden

Met Magnetometers zijn aardstralen ook te vinden. Dit apparaat meet de weerstand in de aarde. Het wordt gebruikt om structuren in de bodem te vinden.

Daarnaast zijn er ook nog andere apparaten die een deel van de aardstralen kunnen vinden. Maar deze zijn erg groot en heel erg duur. Daaarom zijn ze niet praktisch voor een onderzoek thuis in te zetten. Het meten met een wichelroede of pendel is dan ook het meest geschikt.

Soorten aardstralen

Er zijn veel soorten aardstralen. Hier een lijstje van de meest bekende.

  • Hartmann lijnen
  • Curry lijnen
  • Groot orthogonaal net
  • Groot diagonaal net
  • Benkers
  • Breuken in de rotsbodem
  • Grondverzakkingen
  • Wateraders
  • En nog vele meer

Voor meer info over deze, kies in het pagina menu “Soorten aardstralen”.

 

⇧ naar Paginamenu


Bestaan van aardstralen

De aanname is hier, dat aardstralen dus bestaan. Want het bestaan van aardstralen wordt nog steeds door veel mensen ontkent. Vaak omdat het gewoon niet in hun beeld van de wereld past. Maar ook zijn er instanties die er belang bij hebben dat mensen er onwetend over blijven.

En met name die laatste groep probeert alles wat hiermee te maken heeft als dwaas neer te zetten. Dit als een manier om te voorkomen dat de mensen het serieus nemen en zich er in gaan verdiepen.

Oude kennis

Het gaat hier in feite om al heel erg oude kennis. Hunebedden zijn hiervan dan ook een mooi voorbeeld. Bij het onderzoek van een hunebed valt al snel iets op. De plek waar ze staan is heel bewust gekozen. En ook blijkt dat veel is aangelegd.

De energie daar werd heel bewust en zelfs gepland voor hun doelen gebruikt.

Zo zie je dus, dat 5000 jaar terug men dus al heel veel kennis van de aardstralen had. En dat deze kennis ook actief werd ingezet.

Hunebed
Aardstralen onder een Hunebed

Kerk en vrijmetselaars en aardstralen

Tot aan de inquisitie bouwde de kerk de kerken vooral op de Hunebedden. Heel vaak kun je er dan ook daar de stenen zelfs nog van zien liggen.
Aan de ene kant om dit symbool van het geloof van de heidenen te laten verdwijnen. Aan de andere kant om de energie van de aardstralen daar voor hun eigen doel aan te wenden.

Vanaf de middeleeuwen hebben de mensen met heel veel kennis op dit gebied, de grote kerken gebouwd. Zij hadden dus heel veel kennis over deze energieën. En wisten hoe dit voor een doel in te zetten. Deze mensen noemden zich Vrijmetselaars. En ze bestaan nog steeds.

Raster

Het zwart / witte raster is typerend voor de vrijmetselaars
Het verwijst naar de netten van aardstralen

Raster
De winkelhaak met passer is een van de bekendste symbolen van de vrijmetselaars

Als je weet waarnaar je kijkt, zul je hun symboliek overal herkennen. De passer met winkelhaak verwijst naar de herkomst, de bouwers van de kerken. En het ’Oog in al’ verwijst naar de grote schepper. Ook het raster zie je heel veel, dit wijst naar de kennis over de aardstralen.

Nu zijn er ook clubs die zich graag deze symboliek aanmeten. Maar niet echt de kennis hebben. Ook al trekken ze soms een ‘grote broek aan’ door zich een ‘dure’ benaming aan te meten. Ik bedoel, als je niet eens een waterader kunt vinden en dan mensen opleidt… .

Kennis is macht

Ook nu nog steeds wordt een kerk energetisch ingericht door mensen die in dienst zijn van de kerk. Trouwens, de plek waar een kerk heeft gestaan is geen aanrader om te gaan wonen. Er blijft een hoop narigheid achter waar de bewoners heel veel last van hebben.

Staf als wichelroede
De Bisschopsstaf is een wichelroede!

Even een zijstapje, de staf van Sinterklaas (dus een Bisschop), wat denk je wat dat voor een ding is? Dat is een wichelroede die al terug gaat tot de Etrusken. In Frankrijk staat een beeld waar zelfs de strepen op de staf zijn afgebeeld. Zo kon naar iets bepaalds, bijv. water, gezocht worden. Binnen de kerk is er dus veel kennis.

Bij veel bronnen met heilzaam water is vaak aangegeven dat er een bisschop met zijn staf tegen de rotsen sloeg. En dat toen het water er uit kwam. Wat hier echt achter zit, is dat met de staf het water gevonden is.

Ook de staf die koning Charles III tijdens zijn kroning in zijn hand rechts hield is een symbool van macht. Maar dit verwijst ook naar de kennis over de aardstralen. Er zit dus nog veel meer achter dan gewone mensen zelfs maar vermoeden.

Waarom dit verhaal? Dit om bewust te maken dat er partijen zijn die er geen belang bij hebben dat mensen aardstralen serieus nemen. Zij willen de kennis voor zich houden. Of ze hebben er bijv. juist belang bij dat mensen er kwalen van krijgen. Terwijl het met heel wat mensen beter zou gaan als ze er van verlost zijn.

 

⇧ naar Paginamenu


Wat tegen aardstralen doen

Er zijn 3 opties als je belast wordt door aardstralen. Je kunt proberen uit te wijken. Of je probeert iets aan de symptomen te doen. Of je laat de aardstralen neutraliseren.

Uitwijken

Uitwijken lijkt het meest voor de hand te liggen. Echter, de praktijk laat zien dat het vaak heel moeilijk is om het bed zo neer te zetten dat deze echt vrij van straling is. De straling is meestal over een groot vlak aanwezig. En zelden is de slaapkamer zo groot dat je echt uit de zone kunt schuiven. En niet veel mensen hebben de optie om naar een andere slaapkamer te gaan. Als er al een slaapkamer is die wel vrij is.

Maar ook al weet je je bed uit de hoofdzone te schuiven, dan nog zit je met de naast gelegen straling. Het belaste gebied is in de praktijk groter dan de aardstraal zelf. Dit wordt heel vaak vergeten. De straling naast de zone zelf is anders, maar geeft ook klachten op den duur.

Verhuizen is ook nog een optie. Het is kostbaar en meestal niet gewenst. En je weet ook niet wat je in je nieuwe huis aantreft.

Symptomen bestrijden

Er worden een hoop voorwerpen en apparaten, matjes etc. verkocht. Maar geen van die dingen neemt de straling weg. Want er is geen materiaal dat de straling stopt. Dus kurk of plasticfolie hebben dan ook geen zin. Net als lood of koper e.d.

Van elk apparaat of voorwerp waarvan beweerd wordt dat dat in een omtrek van x meter alles wegneemt, is er geen een die dat ook waar maakt. En als je even logisch nadenkt dan kan dat ook niet. Hoe zou een voorwerp rechts van je de straling links van je moeten tegenhouden? Dat doet het dus ook niet.

Heel veel van deze dingen geven zelf juist heel veel straling af. Dit in een poging om iets aan jouw symptomen te doen. Maar ze nemen de straling niet weg. En daarmee blijven dan ook de risico’s voor je gezondheid.

Vergis je niet, onschuldig zijn deze dingen ook niet echt. Er zijn zelfs mensen die er ernstige klachten met hun gezondheid door kregen. Het is dus erg oppassen. Ook zijn er die zelfs verbetering tegen blijken te werken. Ze moeten dan ook eerst weg, voordat een neutralisatie zin heeft.

Neutraliseren

Een betere optie is, om de aardstralen die door je huis lopen te laten neutraliseren. Dan wordt alle straling compleet uit je huis verwijderd. Dus het wegnemen van de oorzaak i.p.v. te pogen iets aan de symptomen te doen. Omdat de straling dan echt weg is, maakt het dan ook niet meer uit hoe je het bed neerzet of waar je zit. Maar het belangrijkte is, dat de risico’s op ernstige dingen door de aardstralen op lange duur dan ook weg zijn.

De neutralisatie vergt geen apparaat of voorwerp. Er is dus ook geen onderhoud, zoals bijv. afspoelen. Wat het probleem heeft dat dat al snel vergeten wordt.

De straling wordt gestopt voordat het in het huis kan komen. Dit blijkt erg effectief te zijn en werkt altijd. De klachten gaan dan ook weg als deze door de aardstralen komen. Mijn klanten melden daarna rust en ruimte in huis te voelen. En vaak zich nu pas echt thuis te voelen.

 

 

⇧ naar Paginamenu