Aardstralen gevolgen
Aardstralen en wateraders

Bestaan aardstralen en wateraders nu wel of niet?

Dit is een interessante vraag die bij mensen verschillende emoties oproept. Zo is er een groep mensen die alles wat volgens hen niet wetenschappelijk bewezen is afwijzen. Deze sceptische mensen wijzen meestal vooral op de vele vormen van oplichting die in het verleden, en ook nu nog, plaats hebben gevonden. En die kritiek op dat punt is overigens terecht. Ja, er werd en wordt een hoop humbug verkocht.

Dat er ook onderzoeken, uitgevoerd door medici die vaststelden dat bepaalde plekken op de aarde veranderingen in het lichaam veroorzaken, worden afgedaan als onzin, is minder terecht. Probleem met het wetenschapsgeloof is, dat het dogmatisch is en het eigen ‘gelijk’ en te vuur en te zwaard verdedigd moet worden. Hoe zouden dit soort mensen een paar honderd jaar terug reageert hebben op beweringen dat er zoiets is als bijvoorbeeld radiogolven? Niet te zien, voor hen niet te voelen, te ruiken of anderszins waarneembaar.
 

Aardstralen en wateraders bestaan dus niet?

Ok, maar waarom halen boeren, industrie, brandweer etc. dan hun water uit deze niet bestaande wateraders? Zijn die dan niet goed bij hun hoofd? Waar komt dan het water van bronnen vandaan?
Waarom voelen mensen zich belabberd op bepaalde plekken en op andere niet? Allemaal onzin en inbeelding?
Hoe kan het dat ook kinderen, baby’s en ook dieren positief reageren als aardstralen of wateraders zijn verwijderd? Is dit ook placebo-effect?
Waarom zouden bronboorders de moeite doen om plekken te vinden waar water stroomt. Zie de foto’s hieronder.

Bestaan aardstralen - Waterader
Waterader in een laag kiezel
Bron
Het water van de waterader wordt hier gebruikt.
Bronbouwers hebben deze installatie aangelegd om het water te verzamelen

Misschien bestaan aardstralen toch wel

Waarom verklaren cliënten weer goed te kunnen slapen en zich beter te voelen na het verwijderen van straling van aardstralen en wateraders? Is er dan toch iets geweest dat hen gestoord heeft?
Of dat cliënten aangeven, nadat ik de loop van een waterader heb aangegeven, dat al die buren die precies op deze waterader wonen kanker hebben gekregen. Is dat stom toeval? Inbeelding? Of is er toch echt iets aan de hand?
Bestaan aardstralen misschien dan toch.
 

Beïnvloeden van de publieke opinie

Het vervelende is dat de algemene opinie beïnvloed wordt door vooringenomen standpunten zoals aan het begin genoemd, bijvoorbeeld met artikelen over aardstralen op Wikipedia waar het uitgangspunt is, ‘het bestaat niet’ en alles vanuit dat standpunt geschreven wordt om dat standpunt maar te bevestigen. Het trieste daarbij is dat Wikipedia geacht wordt een neutrale bron van informatie te zijn, maar iedereen kan zijn mening op deze manier kwijt. Ook Google beschouwt WikiPedia als betrouwbare bron van informatie en plaats deze dan ook altijd hoog in de zoekresultaten. Of dat altijd terecht is, is maar de vraag.

Belangen van meerdere partijen

Het gaat zelfs nog veel verder. Ook andere partijen hebben er überhaupt geen belang bij dat mensen aardstralen of wateraders serieus nemen. Stukken land worden vlak gemaakt om daar vervolgens keurig volgens de planning vol te bouwen met woningen. Daar zit echt niemand te wachten op gedoe met aardstralen en wateraders. Dat mensen vervolgens klachten ervaren, is vervolgens juist weer goed voor de economie. Stel dat mensen deze mensen deze klachten niet hadden, dan kun je geen pillen en behandelingen verkopen….

In Duitsland zijn er af en toe uitzendingen waarbij een stel ‘wichelroedelopers’ gevraagd wordt om bijvoorbeeld uit een groot aantal emmers die emmer te vinden waarin water zit. Als dat lukt krijgen ze een groot geldbedrag. Maar natuurlijk lukt dat niet. Een serieuze wichelroedeloper met kennis van zaken zal nooit aan zoiets meedoen, want die weet dat dat niet gaat werken. Een emmer met stilstaand water geeft uiteraard niet de straling af die een waterader afgeeft. Clubjes die dit soort dingen organiseren worden gefinancierd door….. de farma-industrie…

Ander voorbeeld. Een tamelijk onschuldig filmpje over mijn opleider die door de NDR was gevraagd wat te vertellen wat hij als wichelroedeloper doet, moest, na uiteindelijk in de mediatheek van de NDR geplaatst te zijn, daar verwijderd worden na dreigen door hetzelfde clubje… Er was te veel interesse voor, het werd te goed bekeken. Dus dit gaat best ver.

Daarnaast zijn er nog andere partijen die om andere redenen er geen belang hebben dat aardstralen serieus genomen worden. Deze zal ik hier niet benoemen om conflicten met hen te voorkomen….

Doel van de beïnvloeding

Het alles rondom aardstralen en het wichelroedelopen belachelijk maken heeft tot doel mensen ervan te weerhouden het serieus te nemen en zch er in te verdiepen. De publieke opinie wordt door dit soort zaken dus heel bewust beïnvloed. Overigens geldt dit ook voor de discussie over de schadelijkheid van elektrosmog.
 

Aardstralen Magnetometer
Magnetometer, meet aardweerstand en vindt daarmee ook aardstralen

Bewijzen voor het bestaan van aardstralen

Freiherrn von Pohl stelde in 1929 vast dat gevallen van kanker exact overeenkwamen met plekken waar sterke geopatische belastingen (aardstralen) waren. Ook dokter Hartmann, en anderen na hem, stelde in de jaren vijftig al vast dat lichaamsfuncties veranderen op aardstralen en ook in latere studies is vastgesteld dat levende organismen reageren op aardstralen. Lees voor een uitgebreider historisch overzicht; Historie wetenschappelijk onderzoek naar aardstraling.

Interessanterwijze is er tegenwoordig ook apparatuur die bepaalde aardstralen zoals de magnetische Hartmannlijnen kunnen vinden. Ook vond de universiteit van Oldenburg dat duiven zich oriënteren naar deze magnetische aardstralen.

Dus afgezien van de wellicht subjectieve waarneming van mensen die geholpen zijn met hun problemen met aardstralen en wateraders zijn er ook vanuit wetenschappelijke kringen duidelijke aanwijzingen voor het bestaan van aardstralen geleverd.

Is dit bewijs voldoende om de sceptische mensen te overtuigen? Nee. Zij zullen altijd meer bewijs willen zien en zelfs in staat zijn als ze water zien branden dit te ontkennen en weg te redeneren. Dus proberen hen te overtuigen is bij voorbaat kansloos en hoeft ook helemaal niet.
 

Bewustzijn voor aardstralen

Ieder moet zijn eigen mening kunnen vormen en dat is nu precies waar het aan schort zoals hierboven aangegeven. Het hele thema wordt als achterlijk bijgeloof en volksverlakkerij weggezet door verschillende groepen met ieder hun eigen belang. Daarom is het belangrijk het thema aardstralen weer op de kaart te zetten. Want zoveel mensen zouden er bij gebaat zijn als zij er niet langer door belast zouden worden. Maar daarvoor moeten zij eerst überhaupt van het bestaan dit soort dingen weten en de relatie leggen met hun klachten.

Kijk voor meer informatie over aardstralen op mijn pagina over aardstralen of Wateraders en voor kijk voor een overzicht van klachten op de pagina Welke klachten geven Aardstralen, Wateraders & Elektrosmog.
 
terug naar blogoverzicht
 

error: Content is protected !!