Bestaan aardstralen en wateraders nu wel of niet?

Aardstralen gevolgen
Aardstralen en wateraders

Dit is een interessante vraag die bij mensen verschillende emoties oproept. Zo is er een groep mensen die alles wat volgens hen niet wetenschappelijk bewezen is afwijzen. Deze sceptische mensen wijzen meestal vooral op de vele vormen van oplichting die in het verleden, en ook nu nog, plaats hebben gevonden. En die kritiek op dat punt is overigens terecht. Ja, er werd en wordt een hoop humbug verkocht.

Dat er ook onderzoeken, uitgevoerd door medici die vaststelden dat aardstralen veranderingen in het lichaam veroorzaken, worden afgedaan als onzin, is minder terecht.

Probleem met het wetenschapsgeloof is, dat het dogmatisch is en het eigen ‘gelijk’ en te vuur en te zwaard verdedigd moet worden. Hoe zouden dit soort mensen een paar honderd jaar terug reageert hebben op beweringen dat er zoiets is als bijvoorbeeld radiogolven? Niet te zien, voor hen niet te voelen, te ruiken of anderszins waarneembaar.

 

Aardstralen en wateraders bestaan dus niet?

Ok, maar waarom halen boeren, industrie, brandweer etc. dan hun water uit deze niet bestaande wateraders? Zijn die dan niet goed bij hun hoofd? Waar komt dan het water van bronnen vandaan?

Waarom voelen mensen zich belabberd op bepaalde plekken en op andere niet? Allemaal onzin en inbeelding?

Waarom zouden bronboorders de moeite doen om plekken te vinden waar water stroomt. Zie de foto’s hieronder.

Bestaan aardstralen - Waterader
Kleine waterader in een laag kiezel
Bron
Het water van de waterader wordt hier gebruikt.
Bronbouwers hebben deze installatie aangelegd om het water te verzamelen

Misschien bestaan aardstralen toch wel

Wateraders onzin? Maar waarom zeggen klanten dan weer goed te slapen en zich beter te voelen na het verwijderen van de straling van aardstralen en wateraders? Is er dan toch iets geweest dat hen gestoord heeft?

Of dat klanten aangeven, nadat ik de loop van een waterader heb aangegeven, dat al die buren die precies op deze waterader wonen kanker hebben gekregen. Is dat stom toeval? Inbeelding? Of is er toch echt iets aan de hand?

Bestaan aardstralen misschien dan toch en is het toch geen onzin.

En wat placebo effect betreft, ook kleine kinderen en dieren reageren positief wanneer ze worden verlost van de straling. Je kan toch moeilijk beweren dat dit ook een placebo-effect is…

De Amerikanen die aan het eind van de oorlog zoveel mogelijk wichelroedelopers van het Duitse leger probeerden te pakken te krijgen en sindsdien een opleidingscentrum in San Diego hebben. Zal er toch wel wat aan zijn….

 

Beïnvloeden van de publieke opinie

Het vervelende is dat de algemene opinie beïnvloed wordt door vooringenomen standpunten zoals aan het begin genoemd. Op de eerste pagina met zoekresultaten vindt je Skepsis, Kwakzalverij, Wikipedia (tekst duidelijk geschreven door mensen van Skepsis) en een Belgische club die zich presenteert als vrijmetselaars.

Er wordt dus veel energie gestoken in het beïnvloeden van mensen, want je komt niet vanzelf hoog in Google… Er is geld en moeite in gestoken om ‘de argeloze burger te redden’.

Manipulaite

Merk op hoe manipulatief deze teksten vaak zijn en steeds suggureren dat je niet goed bij je hoofd bent als je hierin gelooft. Daarbij wordt ook graag verwezen naar de verkoop van twijfelachtige apparaten en artikelen. En ja, dat is wel een punt. Er wordt gewoon een hoop bullshit verkocht en geld mee verdiend zonder enige intentie om mensen te helpen.

Het trieste daarbij is dat bijvoorbeeld Wikipedia geacht wordt een neutrale bron van informatie te zijn, maar iedereen kan zijn mening op deze manier kwijt. Ook Google beschouwt WikiPedia als betrouwbare bron van informatie en plaats deze dan ook altijd hoog in de zoekresultaten. Of dat altijd terecht is, is maar de vraag…

Belangen van meerdere partijen

Het gaat zelfs nog veel verder. Ook andere partijen hebben er überhaupt geen belang bij dat mensen aardstralen of wateraders serieus nemen.

Stukken land worden vlak gemaakt om daar vervolgens keurig volgens de planning vol te bouwen met woningen. Daar zit echt niemand te wachten op gedoe met aardstralen en wateraders.

Dat mensen vervolgens klachten ervaren, is vervolgens juist weer goed voor de economie. Stel dat deze mensen deze klachten niet hadden, dan kun je geen pillen en behandelingen verkopen….

Media ingezet om opinie te beinvloeden

In Duitsland zijn er af en toe uitzendingen waarbij een stel ‘wichelroedelopers’ gevraagd wordt om bijvoorbeeld uit een groot aantal emmers die emmer te vinden waarin water zit. Als dat lukt krijgen ze een groot geldbedrag.

Maar natuurlijk lukt dat niet. Een serieuze wichelroedeloper met kennis van zaken zal nooit aan zoiets meedoen, want die weet dat dat niet gaat werken. Een emmer met stilstaand water geeft uiteraard niet de straling af die een waterader afgeeft.

Clubjes die dit soort dingen organiseren worden gefinancierd door… de farma-industrie…

Ander voorbeeld. Een tamelijk onschuldig filmpje over mijn opleider die door de NDR was gevraagd wat te vertellen wat hij als wichelroedeloper doet. Moest, na uiteindelijk in de mediatheek van de NDR geplaatst te zijn, daar verwijderd worden na dreigen door hetzelfde clubje…

Er was te veel interesse voor, het werd te goed bekeken. Dus dit gaat best ver.

Ook de zoekreslutaten inn Google worden actief beinvloed. Zoals hierboven al opgemerkt, zijn de eerste resultaten als je naar aardstralen zoekt, resultaten die aardstralen als belachelijk neerzetten.

In het Duits vind je op ‘Wasseradern’ de eerste pagina’s geen wichelroedelopers meer. Ook mijn pagina (eerder zelfs op 1 gestaan), vind je nu pas ergens op de 15e pagina met zoekresultaten. Terwijl deze in andere zoekmachines wel nog gewoon bij de eersten staat, bijv.

Hier worden dus actief sites weggerukt. Wat doet vermoeden dat Google ook geld aanneemt om sites niet te tonen…

Doel van de beïnvloeding

Het alles rondom aardstralen en het wichelroedelopen belachelijk maken heeft tot doel mensen ervan te weerhouden het serieus te nemen en zch er in te verdiepen.

De publieke opinie wordt door dit soort zaken dus heel bewust beïnvloed. Overigens geldt dit ook voor de discussie over de schadelijkheid van elektrosmog.

 

Aardstralen Magnetometer
Magnetometer, meet aardweerstand en vindt daarmee ook aardstralen

Bewijzen voor het bestaan van aardstralen

Freiherrn von Pohl stelde in 1929 vast dat gevallen van kanker exact overeenkwamen met plekken waar sterke geopatische belastingen (aardstralen) waren. Dit wordt ook regelmatig bevestigd door ervaringen van klanten.

Ook dokter Hartmann, en anderen na hem, stelde in de jaren vijftig al vast dat lichaamsfuncties veranderen op aardstralen en ook in latere studies is vastgesteld dat levende organismen reageren op aardstralen.

Interessanterwijze is er tegenwoordig ook apparatuur die bepaalde aardstralen zoals de magnetische Hartmannlijnen kunnen vinden. Ook vond de universiteit van Oldenburg dat duiven zich oriënteren naar deze magnetische aardstralen.

Dus afgezien van de wellicht subjectieve waarneming van mensen die geholpen zijn met hun problemen met aardstralen en wateraders zijn er ook vanuit wetenschappelijke kringen duidelijke aanwijzingen voor het bestaan van aardstralen geleverd.

Is dit bewijs voldoende om de sceptische mensen te overtuigen? Nee. Zij zullen altijd meer bewijs willen zien en zelfs in staat zijn als ze water zien branden dit te ontkennen en weg te redeneren. Dus proberen hen te overtuigen is bij voorbaat kansloos en hoeft ook helemaal niet.

 

Bewustzijn voor aardstralen

Ieder moet zijn eigen mening kunnen vormen en dat is nu precies waar het aan schort zoals hierboven aangegeven. Het hele thema wordt als achterlijk bijgeloof en volksverlakkerij weggezet door verschillende groepen met ieder hun eigen belang.

Daarom is het belangrijk het thema aardstralen weer op de kaart te zetten. Want zoveel mensen zouden er bij gebaat zijn als zij er niet langer door belast zouden worden. Maar daarvoor moeten zij eerst überhaupt van het bestaan van dit soort dingen weten en de relatie leggen met hun klachten.

Kijk voor meer informatie over aardstralen op de pagina over aardstralen of over Wateraders en voor kijk voor een overzicht van klachten op de pagina Welke klachten geven Aardstralen, Wateraders & Elektrosmog.

 

Update 2023

Kerk en vrijmetselaars en aardstralen

Tot aan de inquisitie werden de kerken vooral op de Hunebedden en andere soortgelijke plekken gebouwd. Heel vaak kun je er dan ook daar de stenen zelfs nog van zien liggen. De oudste kerk van Drenthe in Anloo is daar een mooi voorbeeld van, evenals de kerk in Zweelo.

Aan de ene kant werd dit gedaan om de symbolen van het geloof van de heidenen te laten verdwijnen. Aan de andere kant om de energie van de aardstralen daar voor hun eigen doel aan te wenden.

Kerken en Kathedralen

Vanaf de middeleeuwen hebben mensen met heel veel kennis op dit gebied, de grote kerken en kathedralen gebouwd. Zij hadden dus heel veel kennis over deze energieën van aardstralen en hun uitwerkingen. En wisten hoe dit voor een doel in te zetten. Deze mensen noemden zich Vrijmetselaars. En ze bestaan nog steeds.

Herkennen

Raster

Het zwart / witte raster is typerend voor de vrijmetselaars
Het verwijst naar de netten van aardstralen

Raster
De winkelhaak met passer is een van de bekendste symbolen van de vrijmetselaars

Als je weet waarnaar je kijkt, zul je hun symboliek overal herkennen. De passer met winkelhaak verwijst naar de herkomst, de bouwers van de kerken. En het ’Oog in al’ verwijst naar de grote schepper. Ook het raster zie je heel veel, dit wijst naar de kennis over de aardstralen.

Kennis over aardstralen is macht

Ook nu nog steeds wordt een kerk energetisch ingericht door mensen die in dienst zijn van de kerk.

Staf als wichelroede
De Bisschopsstaf is een wichelroede!

Even een zijstapje, de staf van Sinterklaas (dus een Bisschop) is een wichelroede die al terug gaat tot de Etrusken.

In Frankrijk staat een beeld van een bisschop waar zelfs de strepen op de staf zijn afgebeeld. Zo kon naar een bepaalde zaken, bijv. water, gezocht worden.

Bronnen

Bij veel bronnen met heilzaam water is vaak aangegeven dat er een bisschop met zijn staf tegen de rotsen sloeg. En dat toen het water er uit kwam. Wat hier echt achter zit, is dat met de wichelroede staf het water gevonden is.

Ook de staf die koning Charles III tijdens zijn kroning in zijn hand rechts hield is een symbool van macht. Maar dit verwijst ook naar de kennis over de aardstralen. Er zit dus nog veel meer achter dan gewone mensen zelfs maar vermoeden.

Waarom dit verhaal?

Dit om bewust te maken dat er partijen zijn die er geen belang bij hebben dat mensen aardstraling serieus nemen. Zij willen de kennis voor zich houden. Of ze hebben er bijv. juist belang bij dat mensen er kwalen van krijgen. Terwijl het met heel wat mensen beter zou gaan als ze er van verlost zouden zijn.