Dier, Vee, Stal, Bedrijf

Ook dieren hebben last van wateraders en aardstralen. Of het nu huisdieren zijn of koeien, paarden, varkens, kip of andere vogels. Ze zijn vaak nog gevoeliger dan mensen en reageren dan ook direct op de aanwezigheid van straling of andere belastende factoren.

Vele soorten problemen met dieren

Bij problemen met dieren is het op voorhand vaak niet duidelijk waardoor dit komt. Hier een paar voorbeelden van vraagstukken die ik voorgelegd kreeg:

 • Waarom willen de koeien wel de ene kant van de melkput in, maar vermijden ze de andere kant?
 • Of waarom mesten ze af in bepaaald deel van melkcarrousel?
 • Waarom groeien de varkens zo slecht?
 • Wat maakt dat ze zo vaak ziek zijn, zoveel antibiotica nodig is?
 • Waarom is de uitval bij de kippen veels te hoog?
 • Waarom leveren de koeien veel te weinig melk?
 • Waarom hebben de paarden steeds problemen met hun hoeven?
 • Na het plaatsen van zonnepanelen op de stal gaat het heel slecht

Meestal is alles rondom voer, water, grond, lucht en andere condities al onderzocht. Van dierenartsen tot gespecialiseerde bedrijven die metingen hebben verricht.

Duidelijk is dat er een negatieve invloed op de dieren wordt uitgeoefend. Maar wat?

Middels een professioneel onderzoek kunnen andere factoren nader onderzocht worden.

“11-7-2023
Bij de paarden zie ik duidelijk verbetering.
Eentje loopt weer als een kievit, de ander moet nog herstellen van pijnlijke voeten en stijven spieren.

13-7-2023
Nu hoop ik dat de paarden blijvend herstellen, dit is al zeven jaar gaande met ups en downs.
Medicijnen werkten tot ze op waren, en uit grond en voer laten analyseren kwam ook niets naar boven.
Heb al twee paarden laten inslapen omdat het leed niet dragelijk meer was.

24-9-2023
Met de paarden gaat het steeds beter en bewegelijker, kan na 8 jaar iets met ze doen.

Rob, Beekdaelen

Op 25 Juni heb ik de stal en het veld waar ze op staan geneutraliseerd

Professioneel onderzoek

Analyse

Om naar nog heel andere mogelijke probleemveroorzakers te kijken, kan een analyse uitgevoerd worden.

Deze analyse van de situatie kan dan helderheid brengen over de aanwezige belastingen. Bijvoorbeeld:

 • Wateraders en andere aardstralen
 • Andere belastende energetische fenomenen
 • Hoogfrequentstraling
 • Te hoge elektrische spanningsvelden
 • Aanwezigheid van entiteiten (ja ook dieren reageren daarop)
Koeien
Bezoek bij een melkveehouder

Zoals in de hierboven genoemde gevallen is het dan vaak ‘zoek de verschillen’. Waarom is het hier wel goed, maar daar niet?

Door de verschillende factoren in beeld te brengen, ontstaat door een eliminatieproces een beeld van de oorzaak.

Vaak blijkt het ‘goede’ deel met een factor belast te zijn, terwijl dit in het ‘slechte’ deel niet of duidelijke minder is. Dan kan die factor als oorzaak uitgesloten worden. Of andersom, waarbij het ‘slechte’ deel belast wordt met iets, dat in het ‘goede’ deel er niet is.

Zo blijft uiteindelijk een of twee factoren over die een verklaring voor de problemen kunnen zijn.

Om de problemen dan opgelost te krijgen, zullen deze factoren vervolgens weggenomen moeten worden.

Wegnemen belastende factoren

Blijkt bijvoorbeeld dat een deel van de stal belast wordt door hele sterke wateraders, dan kan ik de straling daarvan verwijderen door de betreffende wateraders (of andere aardstralen) te neutraliseren.

Blijkt elektrosmog een factor te zijn, dan kan ik te nemen maatregelen adviseren.

Zijn er entiteiten die de dieren parten spelen, dan kan ik die verwijderen.

Soms komen er nog hele andere dingen boven water, zie ook het voorbeeld verderop op de pagina.

 

Aanvragen van een onderzoek

Ben je geinteresseerd in een onderzoek van je bedrijf, stal of hok. Neem dan contact op middels het contactformulier.

We stemmen dan verder af over kosten en uitvoering.

Analyse

De analyse vindt op afstand plaats middels beschikbare luchtbeelden, eventueel aangevuld met op te sturen foto’s. Voor nadere uitleg hierover, kijk op de pagina over het neutraliseren: Neutraliseren..

Van deze analyse ontvang je een rapport.

Komt daar een, of meerdere, verdachten voor de oorzaak uit. Zoals de aanwezigheid van sterke aardstraling, bijvoorbeeld. Dan kan dit aansluitend geneutraliseerd worden.

Aanvullend onderzoek ter plekke

Dieren Melkveehouder
Onderzoek in een stal bij een melkveehouder

Komt er uit de analyse geen duidelijke verdachte factor naar voren, of blijkt het neutraliseren te weinig verbetering te brengen. Dan kan dit aanleiding zijn om een aanvullend onderzoek ter plekke uit te voeren.

Zo is al eens bij een onderzoek ter plekke naar voren gekomen, dat de koeien in de carrousel veel te dicht met hun kop langs een muur gingen. Dit leverde stress op zodra ze deze muur in beeld kregen. Dus nog weer iets heel anders dan aardstralen ed. Andere factoren waren daarvoor al uitgesloten. Zie ook het voorbeeld onderzoek verderop op deze pagina.

In een andere situatie bleek de hoogfrequentstraling van de wifi veel te sterk. Of stond een entiteit van een koe pontificaal voor een ingang van de melkput, waardoor de koeien daar niet in wilden.

Dus factoren die lastiger van afstand zijn vast te stellen.

Meetapparatuur
Mijn meetapparatuur voor het meten van elektrosmog

 

““Heb het idee dat ik het direct merk aan onze hond.
Zij is de afgelopen nachten steeds enorm onrustig geweest
en lijkt nu wel alsof er een last van haar schouders valt.“

Martien, Hoogeveen
“Hallo Marcel, deze vogels zijn zo gevoelig daarvoor, het is een dag en nacht verschil hoe de vogels vandaag zijn vergeleken met de laatste dagen, ik ben weer gerustgesteld, dank je wel weer en hou je op de hoogte.”

Frenk, Den Bosch

“Het is erg rustig en fijn in de paardenstallen!
Kan het goed merken, bedankt!

Wat ik vooral merk is dat mijn paard onrustig was in de box en rondjes liep.
Alle mest was in de ochtend in een cirkel vertrapt.

Nu kom ik ’s ochtends in de stal en staat hij rustig en ligt er een hoopje nette mest en verder niks.
Heel fijn!”

Mabel, Boekelo

Na de woning vrij van straling gemaakt te hebben vroeg Mabel me later ook de stal verderop te onderzoeken en te neutraliseren.
Voor de woning waren daarvoor al diverse oplossingen zonder succes toegepast.

<
“In de koeienstal gaat het goed.
De oudere koeien weigeren nog een kant van de melkput te gebruiken,
maar de net afgekalfde pinken lopen er gewillig in, dus een verbetering.”

Jolanda, Delden

De oudere koeien blijven de kant van de melkput vermijden door de herrinering aan de slechte ervaring daar

“De kippen zijn eieren gaan leggen!
Die hadden al lang moeten gaan leggen, dus ik ben ervan overtuigd dat dat door jouw werk komt!

En daarna hebben we geen gekke dingen meer gehad met de dieren.
Dus alleen dat is al grote winst…”

Femke, Noord-Holland

Navigatie

 

Ervaringen

Bij, met name, vele melkveehouders zijn de broncorrectors te vinden. Het gaat hier om apparaten van al gauw €4500 tot €5000. Deze heb ik vaak ergens op het terrein zien liggen en waren dus niet meer in gebruik.

Gevraagd naar de ervaringen ermee blijkt dat er zelden positieve reaties komen. Vaak is er kort een effect geweest, maar ook ervaringen waarbij het plaatsen van de corrector de situatie juist verder heeft verslechterd.

Zelfde apparaat onder verschillende benamingen

Een voorbeeld daarvan was een melkveehouder in Vlaanderen, die 2 x zo’n apparaat door verschillende mensen heeft laten plaatsen. Beide keren nam de melkproductie nog verder af.

Bij uitleg dat hij in wezen 2 keer dezelfde oplossing (alleen anders genoemd) heeft laten installeren. Was de man ‘not amused’ om het maar vriendelijk te zeggen.

Deze apparaten zijn te herkennen als een flinke PVC-pijp die aan beide kant dicht is. Deze worden in de grond ingegraven. Of het nu onder de noemer corrector, instrument of anderzins verkocht wordt, het gaat steeds om exact hetzelfde apparaat.

Broncorrector niet combineren met andere methoden

eieren
Eieren bij een pluimveehouder

Ik ga hier bewust dieper op in. Want ik heb ook een paar keer gehad dat ondanks het advies om de aanwezige broncorrector (en of ander apparaat) te verwijderen. Dit achteraf niet gedaan blijkt te zijn.

Na meldingen dat de klachten na het neutraliseren niet afnamen. Kwam dan na een tijdje aan het licht dat de broncorrector nog steeds actief was.

Effectief blijkt de broncorrector de verbeteringen door het neutraliseren van de aardstraling tegen te werken. Dit geldt zowel in dit soort gevallen alsook in woningen. Ze moeten dus echt uit en weg, anders gaan andere oplossingen niet werken.

Less is More

Het idee ‘hoe meer hoe beter’, is zeker met dit soort zaken niet aan de orde. De broncorrector, en vele andere oplossingen, voegen juist nog meer energie toe. En dat aan een situatie die meestal al teveel energie heeft.

Alleen door de energie (straling) te verminderen krijg je rust en kunnen de klachten afnemen.

Mijn uitgangspunt is daarom: ‘Less is More’.

⇧ naar Paginamenu


Voorbeeld onderzoek

Hier een voorbeeld van een onderzoek aan een melkcarrousel bij een melkveebedrijf in Brabant.

Melk-carrousel
Melk-carrousel

Probleem

De koeien mestten af in het laatste kwart van de carrousel.

Wat al eerder gedaan was

Er waren al diverse metingen uitgevoerd, maar kon geen oorzaak gevonden worden waarom de koeien daar gestressed raakten.

Er was al naar laagfrequentspanning op de carrousel gekeken door een gespecialiseerd bedrijf. Er waren al eens beugels geplaatst. En er waren al 2 keer, door verschillende mensen, broncorrectors geplaatst.

Dit heeft allemaal niet geholpen.

Analyse

Analyse Carrousel
De Carrousel bevindt zich in de gele cirkel en draait tegen te klok in
De koeien komen er aan de noordkant in en gaan er daar ook weer uit

Ook op het moment van de analyse was er nog een broncorrector actief. Zoals uit de resultaten van de analyse blijkt, worden de wateraders en andere aardstraling er niet door weggenomen. Anders had ik die ook niet mogen vinden.

De analyse liet wel zien dat er wel een waterader en ook een Hoogeveenlijn door de carrousel loopt. Wat an sich iets zou kunnen verklaren. Maar daar komen de koeien al eerder in dan in het laatste kwart. Dus daarmee lijkt aardstraling niet de oorzaak te zijn.

Deze conclusie had natuurlijk al door degenen voor mij al getrokken kunnen zijn, als ze serieus onderzoek hadden verricht…

Onderzoek ter plekke

Bij het onderzoek ter plekke vond ik sterke hoogfrequentstraling toen ik, noodgedwongen, in de melkput stond te meten. Dit kwam uit het kantoor dat pal tegen dit deel van carrousel staat.

Noodgedwongen bedoel ik hiermee, dat ik niet tussen de muur van het kantoor en de carrousel kon komen, zo weinig ruimte was er daar.

Dus de koeien gaan met hun neus pal langs deze muur, wat al de nodige stress oplevert, en worden daarbij dan ook nog blootgesteld aan hoogfrequentstraling (Wifi) uit het kantoor.

Advies was dan ook A) Wifi uit, B) verplaatsen van het kantoor of op zijn minst deze muur.

 

⇧ naar Paginamenu