Entiteiten, demonen, vloeken en zwarte magie

Naast straling van wateraders, aardstralen en elektrosmog is er een andere belangrijke bron van klachten die klanten ervaren, namelijk de aanwezigheid van entiteiten. Overleden mensen en/of dieren die niet zijn overgegaan en zijn blijven ‘hangen’.

Voor velen wellicht een ‘ver van mijn bed’ verhaal, maar een groot deel van de klachten die klanten ervaren blijkt hierdoor te worden veroorzaakt.

Het is dus heel belangrijk om ook deze te verwijderen om echt rust en ontspanning te kunnen vinden.

Heel weinigen, die zich met wateraders/aardstralen bezighouden, kijken naar dit soort zaken, laat staan dat ze er iets aan (kunnen) doen. Om dit weg te krijgen beland je vaak al snel in de hoek van paragnosten e.d.

Wanneer er issues met entiteiten zijn, zie je dan ook dat de klachten pas verdwijnen nadat ik de entiteiten ook heb verwijderd. Klanten geven dan vaak aan daarna een serene rust in huis te ervaren.

Verder vind je op deze pagina informatie over echte narigheid…

 

 

Entiteiten

Wat entiteiten zijn

Met entiteiten bedoel ik hier mensen, of dieren, die zijn overleden, maar om welke reden dan ook, niet zijn overgegaan en hier zijn blijven hangen. Ook wel zielen of geesten genaamd.

Deze vind ik meestal als ik na het neutraliseren van wateraders en aardstralen de woning nacheck.

De reden dat entiteiten naar sterke straling zoals wateraders trekken, is dat ze toch iets van energie nodig hebben, en energie hebben deze aders in overvloed.

Er zijn mensen die zich bezighouden met entiteiten en het verwijderen daarvan. Maar zolang de straling in of vlakbij het huis blijft zullen er nieuwe entiteiten naar toe blijven trekken. Je kunt ze dan wel weg laten brengen, maar is zogezegd ‘dweilen met de kraan open’.

Hoe groot is de kans op entiteiten in huis?

De ervaring leert dat er bij aanwezigheid van een waterader onder of vlakbij de woning er meestal ook entiteiten aanwezig zijn.

Bij kruisingen is het zelfs een uitzondering als er geen entiteiten zijn. De meesten van ons nemen ze niet bewust waar, maar ons lichaam reageert er wel op.

De aanwezigheid van entiteiten geeft veel onrust en veroorzaakt slaapklachten door stressreacties van het lichaam tot soms zelfs flinke fysieke klachten.

Hoe voorkomen

Om dit echt opgelost te krijgen moet de woning geen aantrekkelijke plek meer zijn voor entiteiten.

Dit bereik je door de straling in de woning te verwijderen. Dan pas heeft het zin om de aanwezige entiteiten weg te brengen.

De kans dat er nieuwe komen is door de afwezigheid van de straling dan gering.

Naar huis terugkerende entiteiten

Nu gaan entiteiten ook nog wel eens ‘aan de wandel’ en blijven niet altijd ‘thuis’.

Om dat wat duidelijker te maken een voorbeeld; stel er zijn 10 entiteiten die jouw huis als hun ‘thuis’ beschouwen.

Op het moment dat ik de entiteiten verwijder zijn er, zeg, 6 aanwezig. Deze zijn dan weg en komen ook niet meer terug. Maar die andere 4 zullen in de loop van de dagen en weken daarna weer een keer thuis komen.

De ervaring leert dat deze over het algemeen binnen een maand weerkeren. Vandaar dat ik een maand nazorg bied bij het verwijderen van entiteiten.

Zodra mensen merken dat er weer een thuis is gekomen en mij dat laten weten breng ik deze ‘thuiskomers’ alsnog weg.

Zelden zijn alle entiteiten in 1x weg

Hoe te merken

Pas als zowel de straling als ook de entiteiten zijn verwijderd komt er echt rust in huis. Mensen geven daarna aan een serene rust in huis te ervaren.

Daarom is het dus van groot belang niet alleen de wateraders aan te pakken maar ook de entiteiten.

Komt er weer een entiteit terug, dan zie je ook dat mensen gelijk weer slaapklachten krijgen, kinderen die niet naar bed willen, ‘s nachts huilend wakker worden e.d.

 

“Als je weet hoe rust voelt ga je ook onrust voelen..”

Is dit het geval dan kun je mij een mail sturen en dan breng ik ook deze entiteit(en) weg.

Daarna keert de rust in huis weer terug. Zie de mailwisselingen met bijvoorbeeld Arjen voor een idee hoe dat werkt.

 

Symptomen bij aanwezigheid van entiteiten

Entiteiten nemen de meeste van ons niet bewust waar, echter ons lichaam registreert de aanwezigheid wel en reageert daarop.

De wijze waarop gereageert wordt kan van persoon tot persoon verschillen, maar de volgende klachten zijn zo dingen die ik van klanten hoor:

  • Niet in kunnen slapen, lang wakker liggen door unrust en/of gespannen zijn
  • ‘s Nachts wakker worden en dan niet meer in kunnen slapen
  • Hartklopppingen
  • Angstdromen, rare dromen over dingen die niet bij je passen
  • Hoofdpijn
  • Trillen en schokken van het lichaam
  • Diarree
  • Krampen
  • Koudevlaag, tocht, waar geen tocht kan zijn
  • Orbs op foto’s van digitale camera’s, lees hier wat dat zijn: Orbs

Daarnaast nemen mensen soms dingen waar, van schimmen tot daadwerkelijk mensen/dieren zien. Ook treden er af en toe geluiden op, voetstappen, kraken etc. Somminge mensen ruiken een bepaalde lucht, ‘muizenlucht’ is iets wat ik vaker gehoord heb.

Een enkele keer worden er dingen verplaatst of verdwijnen helemaal.

Huilbaby’s en peuters

Lees hier voor Huilbaby’s.

“Hoi Marcel,
We zouden nog even laten horen hoe het nu gaat.

Nadat je geweest bent heb ik geen last meer gehad
van de zeurderige pijn in m’n linkerbeen.
Totaal niet meer!

Verder sliep ik de eerste nachten geweldig!
Zoals ik me eigenlijk niet eens meer kon herinneren.

De nachtrust is echter weer verslechterd de laatste 4 nachten.
Persoonlijk ben ik erg onrustig en slaap ik slecht tot niet.
Wat het is weet ik niet,
dat het niet ok voelt is het enige dat ik weet.

===========================

Hallo Arjen,
Ik heb een entiteit verwijderd.
Meld me morgen hoe het komende nacht is gegaan.

===========================

Goedemorgen Marcel,
De afgelopen nacht was goed en rustig.
Ik heb weer kunnen slapen en de ontspanning in m’n hoofd
en lichaam was weer terug.
Dank je wel!”

Arjen, omgeving Assen

 

Dit toont heel duidelijk het effect van entiteiten in huis

Verwijderen van entiteiten uit de woning

Het verwijderen alle entiteiten die zich in en om je woning bevinden.

Hierbij is een maandlang nazorg inbegrepen, om ook de entiteiten die op het moment van verwijderen niet ‘thuis’ waren en nu weer thuisgekomen zijn alsnog weg te brengen.

Deze maand nazorg is dus belangrijk, want zelden zullen alle entiteiten in 1 x weg zijn, maar na verloop van paar dagen tot weken zal er weer wat ‘thuiskomen”. Aangezien ik dit op afstand doe, kan ik snel de thuiskomers voor je verwijderen zodat je weer goed kunt slapen.

Het verwijderen van entiteiten is een aparte dienst die je wel of niet kunt afnemen na het neutraliseren van wateraders en aardstralen. Er zijn mensen die dat zelf willen doen of iemand in hun omgeving kennen die dat voor hen kan doen. Om deze reden is dit apart.

Ik moet daarbij wel opmerken dat als ik later nog eens naar de wonig kijk de entiteiten dan zelden weg blijken te zijn….

Waarnemen van entiteiten e.d.

Het is me opgevallen dat toch behoorlijk wat mensen enteiten waarnemen. Ze zien schimmen tot echt mensen zien. Anderen worden er opmerkzaam gemaakt door geuren, geluiden.

Nu zijn er mensen die zich bezighouden met verwijderen van entiteiten die uitgaan van hun vermogen om entiteiten waar te nemen. Wat ze zich echter blijkbaar niet realiseren is, dat entiteiten zich kunnen verstoppen en daardoor voor hen niet te zien zijn. De veronderstelling is dan al gauw dat alles weg is, maar dat blijkt dan niet zo te zijn.

Klanten komen dan bij me terug of ik dan nog es wil kijken, want het is nog niet goed. Bij nachecken blijkt er dan steeds weer dat er nog steeds aanwezigheden zijn…

Blijven entiteiten weg?

De entiteiten die weggebracht zijn blijven weg. Zijn alle die jouw woning als thuis beschouwen verwijderd, dan blijft het het over het algemeen rustig.

Daarmee is niet gezegd dat er nooit meer een entiteit kan komen (met bijbehorende klachten), want jij of iemand anders die een keer op visite komt kan ergens een entiteit oppikken en deze mee naar huis nemen. Dit is helaas niet te voorkomen.

Mocht je in de toekomst het idee hebben dat er weer wat is, dan kun je me ook aanschrijven en zal ik de entiteit(en) voor je verwijderen. Daar vraag ik dan een vergoeding voor.

 

De foto toont entiteiten als vage witte vlekken. Ik krijg af en toe foto’s en video’s waarop het nog veel explicieter te zien is, maar omwille van privacy kan ik die hier niet tonen. Bijvoorbeeld een foto van een meisje van 5 waar iemand naast staat met een hand op haar schouder. Daar hoef je geen speciale vaardigheden voor te hebben, iedereen kan dat heel duidelijk zien.

entiteiten
Entiteiten om het huis
De witte wazige vlekken

Entiteiten bij mensen in het systeem

Deze kunnen ons energie aftappen, wat ons moe en onrustig maakt. Maar kan ook verder gaan, zelfs tot complete overnames.

Rare dromen, angsten e.d. die niet bij je passen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets in je systeem zit.

Bij anderen is dit op te merken met name aan de ogen. Plotselinge woedeuitbarstingen. Ik hoor vaak zeggen, “hij/zij leek wel iemand anders toen in de ogen keek”, “het was opeens een heel ander kind…”

Wanneer dit speelt, kan ik deze ook verwijderen, maar staat geheel los van het verwijderen van entiteiten uit de woning. Hiervoor zijn per persoon aparte acties nodig om deze weg te krijgen.

Lees ook het volgende item, daar komt dit ook aan bod.

 

⇧ Terug naar paginamenu


 

Demonen en andere wezens

Naast entiteiten is er nog een heel scala aan andere mogelijke wezens, maar entiteiten komen wel het meest voor.

Waar entiteiten an sich normaal gesproken niet negatief zijn, zijn er ook anderen die dat wel zijn. Samengepakt noem ik deze aanwezigheden van de duistere zijde.

Een categorie die ik toch regelmatig tegenkom zijn demonen, deze behoren tot de zogeheten duistere zijde en zijn erop uit onheil te veroorzaken. Dit heeft ook nog weer een diversiteit.

Zo vind ik regelmatig aanwezigheid van 1 of meerdere demonen in woningen en andere panden. De reden dat ze er zijn heeft meestal te maken met gebeurtenissen in het verleden die daar hebben gespeeld. Deze zijn meestal niet specifiek tegen de bewoners gericht, maar creeren wel een zeer onangenaam climaat waar stress, spanningen, ruzie’s e.d. kenmerkend zijn.

Ook heb ik in een aantal gevallen meegemaakt dat demonen wel agressief naar de aanwezige mensen waren, met zelfs dodelijke afloop. Opvallend daarbij zijn dan de verhalen van mensen die op het toilet zijn gestorven.

Demonen als bezetting

Dit komt veel vaker voor dan dat ik had verwacht. Deze demonen hebben zich aan iemand gehecht, vaak al gedurende de jeugd, en veroorzaken ellende voor de betrokkene en zijn/haar omgeving.

Vaak zijn mensen die hierdoor bezet zijn te herkennen aan destructief gedrag naar henzelf (alcohol, drug e.d.) en/of destructief naar hun omgeving, geweld, manipulatie, egoistisch, narcistisch gedrag. Maar hoeft zich niet altijd zo duidelijk te tonen.

Op afstand beïnvloeden

Dit levert vaak gecompliceerde situaties op, want deze demonen beïnvloeden op afstand weer andere mensen in de omgeving van de bezette persoon. Ik vind dan demonische entiteiten bij die mensen in hun systeem.

Symptomen; kil, afstandelijk, negatief, tot manipulatief en geweld. Dit kan dus allerlei gradaties hebben. Lees ook het verhaal van Evi.

Om dit op te lossen moet eerst de demon verwijderd worden en daarna de demonische entiteiten bij de getroffen mensen.

Het opruimen hiervan brengt rust bij mensen en vaak een sterke verbetering van de onderlinge verhoudingen.

Demonische entiteiten zijn entiteiten die onder invloed van de duistere zijde, meestal een demon, zijn gekomen.

Overwinnen van de weerstand in je zelf

Ik word af en toe benaderd door mensen die zelf belast zijn en daar zelf ook veel last van hebben.

Het lastige is dat, datgene wat ze bij zch hebben, zich verzet en de degene ingeeft om niet verder met mij te gaan. Vaak haken mensen dan af, zie ook het eerste stukje van de tekst van Evi.

Helaas kan ik dan niets doen. Mensen moeten er zelf bewust voor kiezen om geholpen te willen worden. Ingrijpen zonder toestemming zou manipulatie van mijn kant zijn, dus dat doe ik niet.

Ik geef dat hier nog maar eens expliciet aan, dat mocht je je hierin herkennen, maar je een grote weerstand ervaart. Wees je er dan bewust van dat je beïnvloed wordt door iets wat er absoluut geen belang bij heeft dat datgene bij je verwijderd wordt en daarmee de macht over je verliest. Je zult hier tegenaan moeten knokken.

Ik hoop door je dit bewust te maken je hierbij te helpen.

Anderen

Naast entiteiten, demonen e.d. vind ik ook regelmatig nog heel andere wezens, ook deze geven veel onrust.

Er is dus meer, veel meer, tussen hemel en aarde, dan dat wij willen geloven .

Voorbeeld Jongen die heel veel waarneemt

Vooral de huidige kinderen en jongeren zien erg veel. Een geval blijft me sterk bij van een jongen van toen 16, die werkelijk alles waarneemt. Hij zag ook wat er gebeurde met de energieën toen ik daar met mijn collega in het huis gewerkt heb. Heel bijzonder.

Echter, dat vond de duistere zijde ook erg interessant en hij werd dan ook continu belaagd en op hem ingewerkt met nare geweldadige gedachten. Hij verzette zich daartegen. Letterlijk een enorm gevecht. Ik heb dan ook groot respect voor hem voor de strijd die hij moest leveren.

Dit leverde natuurlijk heel veel psychische en emotionele problemen op. Omdat de medische wetenschap hier niets mee kan werd verondersteld dat hij waandenkbeelden had en kreeg daarvoor zware medicatie om dat te onderdrukken. Echt enorme rommel met vele heftige bijwerkingen zoals bijvoorbeeld verslavingsdrang.

Het trieste daaraan is, dat wat deze jongen waarneemt geen waandenkbeelden zijn, dat wat hij ziet is er echt!

Verwijderen

De hiernaast of hieronder staande ervaringen van klanten geven een aardig beeld wat belasting door nare aanwezigheden met mensen doet.

Ik verkoop mijzelf niet als exorcist oid., de associaties daarmee wil ik verre van blijven. Het verwijderen gaat zonder drama of theater.

“Onze dochter gaf aan dat het verschil met onze vakantiewoning in Zweden enorm was. Dat ze daar wel fris kon opstaan en kon trainen, maar hier thuis leek ze geketend te zijn en vast te zitten. Ze beschreef het als door water bewegen en zeer immobiliserend.

Gisterenmiddag voelde ik de energie plots opklaren.
Het leek wel of ik wakker werd.
Voor de rest heb ik zalig geslapen al.
En lijkt het eindelijk na 10 jaar wat stil in mijn hoofd.

Onze dochter vertelde dat ze voor het eerst geen schrik had om de trap te nemen. Is misschien gek, maar zowel zij als ik hadden het gevoel elk moment zwaar van de trap te kunnen vallen.

Mijn man is hier thuis ook agressiever en hartelozer, zei ze. Hij heeft gisteren na het werk plots heel veel klusjes gedaan, terwijl ook hij normaal heel inert is en moeilijk in actie lijkt te komen thuis.

Ikzelf voel me op dit moment vooral vrij en opgelucht.“

Nele, Mechelen

“Er zijn voor zover wij weten twee mensen overleden (beide op een wc, overigens niet dezelfde wc).
In de berging/laundry is het toilet inclusief muren verwijderd. Hier is de vorige eigenaar dood neergevallen.

Helaas viel mijn vader in de nacht van de trap en belandde in coma op de intensive care. Van boven eerste verdieping naar beneden. Hij ging s’ nachts naar het toilet. Dus het toilet speelt een grote rol voor mijn gevoel.
Vele mensen zeiden; “Zie je wel er heerst een vloek op die plek”.

Nu hebben in een week tijd de auto, de trekker en de aanhanger het “begeven” en/of mankementen en zit het mij niet lekker. Er lijkt zoveel “mis” te gaan.”

=

“Hartelijk dank voor de snelle actie. Het blijft toch apart dat dit ook op afstand kan maar natuurlijk geweldig!

Ik ben zelf ook een rondje door het huis geweest. De ruimtes in huis voelen lichter. Ook buiten voelt het lichter aan. De schuur vol caravans is nog niet heel lekker maar ook dat is beter dan dat het was. Ik denk dat “lichter gevoel” het juiste woord is. We gaan de komende week verder “voelen” en komen er zeker nog op terug.”

=

“We zijn nu precies een maand verder en het lijkt allemaal erg rustig rondom de boerderij en de schuur van mijn ouders. Dit heeft wel even geduurd. Maar ook op afstand voelt het voor mij nu goed. Mijn ouders hebben de slaapkamer helemaal wit geschilderd en het voelt erg vredig en ze voelen zichzelf ook erg goed. Vooral mijn vader. Hij is steeds positiever.
Ik wil je vanaf deze weg nogmaals ontzettend bedanken voor alles.“

Lisselotte

“Ik had in het verleden wel al een standaardonderzoek bij Marcel laten doen, maar iets weerhield me terug contact met hem op te nemen wat ik ook heb verwoord. Hij meldde daarop dat er een energie bij me was die dit verhinderde.

Marcel kon reeds vertellen dat deze energie van oorsprong te vinden was in mijn vaderlijn, mijn opa. Aangezien hij niet meer leeft, kon Marcel de goedkeuring aan de ziel van mijn opa vragen of hij de demon mocht verwijderen. Opa gaf de toestemming waardoor Marcel het nodige deed.
Het eerste opluchtingsgevoel.

Door deze ervaring besefte ik dat er nog steeds iets niet klopte bij mijn jongste zoon. Hij had nl. nog steeds agressieve aanvallen en kon een hele agressieve blik hebben. Ook hij werd gecheckt en ook aldaar werden demonische entiteiten gedetecteerd door de oorspronkelijke bron demon.

Marcel deed ook hier het nodige. Ik had mijn zoontje terug! Om deze reden werd dan ook de rest van mijn gezin gecheckt en het nodige gedaan. Met als goed gevolg dat ons gezin eindelijk rustiger is en veel minder meningsverschillen en ‘verwijtende’ discussies heeft.

Maar van het ene kwam ik natuurlijk in het andere. Ook bij mijn vader voelde ik deze kwade, agressieve aanvallen. Dit is reeds jaren zo en het verergerde zienderogen. Over tafel waren er voortdurend negatieve, kritische commentaren, achterdochtigheid, kwaadheid etc. Tot ik Marcel heb gevraagd ook daar het nodige te doen. Mijn papa had uiteindelijk ook demonische entiteiten van de demon van zijn vader gekregen en ook mijn moeder had een entiteit bij zich.

Het resultaat is meer dan ik kan beschrijven. Ook hier heb ik mijn ouders terug en beter. Geen aanvallen meer, negatieve discussies, geen negatieve commentaren…. Ik heb nu een papa die zachter is, warmer en weer terug aanwezig is. Ook al is mijn mama hier nog voorzichtig in, toch zegt ze dat het reeds een tijdje heel goed gaat.

Ik ben dus zeer dankbaar wat Marcel heeft gedaan in een heel korte tijd in mijn leven. Ik kan oprecht zeggen dat Marcel heel kundig is, weet wat hij doet, dat hij iedere cent waard is en bereidt is om langs je te lopen totdat je dat gevoel hebt dat het vanbinnen klopt.
Bedankt! “

Evi, Vlaanderen

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Vloeken en zwarte magie

Iets waar weinig mensen in geloven, maar helaas toch echt blijkt te bestaan zijn vloeken en zwarte magie.

Wat bedoelen we met vloeken. Met vloeken bedoelen we hier het bewust iemand kwaad berokkenen door rituelen en/of uitspraken waardoor de vervloekte persoon met specifieke of algemene ellende, pech, allerlei vormen van narigheid in zijn leven te maken krijgt. Het vervloeken.

Een vloek kan zelfs over de dood heen en over volgende generaties uitgesproken worden. De kerk had daar in het verleden ook een handje van.

Zwarte magie

Zwarte magie is het toepassen van rituelen ook om mensen te beinvloeden. Denk bijvoorbeeld aan Voodoo, het bekende poppetje dat een persoon voorsteld dat doorstoken wordt om die persoon pijn, leed en zelfs dood te berokkenen. Maar dit kent nog vele andere vormen.

Je komt dit niet alleen in het buitenland tegen. In kringen van mensen die zich met paranormale zaken, waarzeggen e.d. bezighouden zijn er ook mensen bij die zich bewust of onbewust zich met dit soort praktijken bezighouden. In deze gevallen gaat het er dan vaak om om klanten vast te houden zodat deze maar blijven komen om zo blijvend inkomsten uit deze mensen te genereren.

Hoe te herkennen?

Heb je te maken met continue tegenslag, altijd conflicten, ellende, dood en ziekte om je heen. Soms zijn hele families over meerdere generaties getroffen.

Komt je dit bekend voor, dan is het goed mogelijk dat je te maken hebt met een vervloeking en/of zwarte magie.

Lees wat Kadriye geschreven heeft over haar ervaringen en je krijgt een beeld hierbij. Wat dit teweeg kan brengen en wat het oplossen hiervan voor mensen kan betekenen.

 

“Ik ben per toeval op jouw site terechtgekomen daar ik op zoek was naar simpele logische verklaringen. Ik heb van alles meegemaakt en vooral onverklaarbare dingen.

Als moslimse had ik al jaren bij verschillende hoca’s en imams aangeklopt, maar zij boden alleen oplossingen die tijdelijk of nauwelijks hielpen.

Zodra er een imam wilde langskomen thuis om huis en ons te reinigen kregen ze autopech of andere redenen wat hun tegenhield. Ik was zeer verdrietig en ze lieten mij weten dat ik niet te helpen was.

Ik had mezelf voorgenomen dat dit mijn laatste zoektocht zou zijn. Ik had hoop maar inwendig had ik ook niet meer mijn wilskracht. Was zeer uitgeput.

Gelukkig begreep Marcel mij en het voelde goed. Ondanks dat ik een moslimse ben staat dit niet in de weg.

Hiervoor is er nooit naar de bron gekeken. Dat heeft Marcel wel gedaan.

Hij heeft mij verlost van generaties lange problemen. Van de vervloeking al van mijn groot groot groot ouders.

Alles werd in een keer glashelder. De kwellingen, de angsten, de nachtmerries, de aanvallen, de ziektes. De voortdurende strijd met mensen.
Het ebt allemaal weg. Voel mij compleet herboren.

Al zolang ik mijzelf ken heb ik nooit zo’n innerlijke rust gekend.
Ik sta perplex van mijzelf.

Mijn kinderen hebben ook meer rust en voelen zich ook iets ongemakkelijk omdat ze dit gevoel ook niet kennen. Het is compleet nieuw.
Er zijn positieve gebeurtenissen en ook onderling is er meer communicatie dan voorheen.

Ik ben blij dat ik Marcel heb benaderd en ik en mijn gezin door zijn werkwijze verlost zijn van alle zware demonen.

Mijn dank is groot Marcel, de hele wereld mag dit weten.
Als mensen zijn we broeders en zuster van elkaar. Ik geef veel om je en waardeer je eerlijkheid, je openheid en je hebt mij innerlijke rust gegeven.

Dit is een onbeschrijfelijk gevoel zo mooi.
Moge de almachtige je zegenen in hier en in het hiernamaals.
Bedankt, ontzettend bedankt!”


Kadriye

 

⇧ Terug naar paginamenu