Pont du Gare

 

Neutraliseren en ontstoren van aardstralen en wateraders

Bij aanwezigheid van aardstralen of wateraders onder het bed is de beste aanbeveling het bed dusdanig te verplaatsen dat de storing vermeden wordt of om naar een andere kamer uit te wijken. Alleen is dit niet natuurlijk niet altijd mogelijk. Geregeld blijkt de hele woning door een waterader belast te zijn en is uitwijken niet mogelijk. In deze situaties biedt neutraliseren, oftewel het verwijderen van de straling, een uitkomst.

Ervaringen

Het valt op dat bij de clienten waar al anderen eerder gepoogd hebben de situatie te verbeteren, er zelden verder gekeken is dan naar wateraders. Dit terwijl er nog meer aardstralen en andere fenomemen zijn die problemen kunnen veroorzaken. Ook valt op dat er geen rekening gehouden wordt met wateraders die weliswaar niet onder de wonig doorlopen, maar toch afstraling in het huis geven.

Ook wordt vaak niet naar elektrosmog gekeken of wordt er wel gemeten maar alleen op plekken die er minder toe doen.

Kennis

Het begint met kennis hebben van welke aardstralen en andere fenomenen problemen kunnen veroorzaken en inzicht in de afstralingen daarvan. Dan pas is de basis gelegd om succesvol te kunnen neutraliseren. En die kennis blijkt in Nederland en België helaas nauwelijks aanwezig te zijn.

Neutraliseren kan

Straling van aardstralen en wateraders kan geneutraliseerd worden

Op de juiste plaats buiten de woning aangebracht kan per aardstraal of waterader de straling weggenomen worden

Bij vermoeden van aardstralen of wateraders in huis

Roep professionele hulp in

Iemand die goed is opgeleid

Zijn kunnen heeft bewezen en verder kijkt dan alleen wateraders

Ontstoorapparaten

Apparaten, voorwerpen, matten etc. die worden verkocht, werken zelden!

Vermijd ook dingen die zelf straling afgeven, zoals Orgon-, Tachyonenstralers en harmonisators e.d.

Wateraders en aardstralen neutraliseren

Ik verwijder de straling buiten het huis, zodat de hele woning (en tuin) volledig vrij van straling is

De wateraders en aardstralen waar het echt om gaat worden aangepakt

Voor het oplossen van klachten door aardstralen en wateraders, zie

“Even een leuk berichtje over m’n kleinzoon.
De nacht nadat jij geweest was, sliep hij meteen bijna helemaal door.
Hij slaapt eigenlijk nog steeds best prima, op een normale uitzondering na dan.

Ik weet niet wat je hem hebt mogen meegeven,
maar het is zo’n blij en lief jongetje.

Mijn dochter zelf sliep,
vooral de eerste nachten veel langer achterelkaar door.”

Dochter gaf daarvoor aan geen klachten te ervaren…

 

 

Aardstralen en wateraders kunnen geneutraliseerd worden

Neutraliseren waterader
Neutraliseren waterader

Aardstralen en wateraders kunnen geneutraliseerd worden door het inzetten van geomantische middelen en door het inzetten van Quanten methoden

Er zijn geomantische methoden die al voor de romeinen werden ingezet en na ruim 2 duizend jaar nog altijd werken, we kunnen hier spreken van permanente oplossingen. Deze zijn dus zeer effectief en langdurig, maar zijn vaak lastig aan te brengen en vergen veel materiaal en veel ruimte en zijn daarom praktisch zelden toe te passen om aardstralen en wateraders te neutraliseren.

Deze kennis is tot in de 19e eeuw toegepast. De foto toont een boerderij uit de zestiende eeuw waarop duidelijk te zien is hoe breed de waterader toendertijd was. Inmiddels is deze waterader 2 keer zo breed geworden. Het gaat om de scheefstaande stenen in de muur linksonder het raam. Op deze manier werd de straling van de waterader verminderd.

Wateraders stilleggen

Er wordt ook wel gesproken over het wateraders stilleggen of ombuigen van wateraders, maar dat kan niet. Het water zelf blijft gewoon stromen daar waar het stroomt, maar de straling kan wel weggenomen worden en daar gaat het om.

 
⇧ terug naar overzicht


Wateraders en aardstralen zelf neutraliseren of ontstoren

Zelf ontstoren of neutraliseren is in principe mogelijk, echter daar zijn wel voldoende kennis en vaardigheden voor nodig. En als je vervolgens bedenkt dat bij zeker 70% van mijn clienten er al een of meerdere mensen voor mij zijn geweest. Die zich op internet aanbieden als wichelroedeloper of woonbioloog en beweren alles wel even op te lossen, maar alle straling er gewoon nog blijkt te zijn, dan zul je begrijpen dat het niet zo eenvoudig is.

Aardstralen vinden kunnen

Om aardstralen en wateraders te kunnen neutraliseren moet je in staat zijn om betrouwbaar aardstralen te vinden, dit vereist voldoende aanleg en oefening. Daarnaast zijn er heel wat verschillende soorten aardstralen (aardstraal is een vereenvoudigd containerbegrip) die je moet kunnen onderscheiden. Want als je niet weet waarnaar je moet zoeken, ga je het ook niet vinden. Verder is het kunnen vaststellen van de sterkte en andere eigenschappen belangrijk, bijvoorbeeld of de betreffende aardstraal inderdaad wel pathogeen is. Niet alle aardstralen zijn ziekmakend..

Kunnen vinden van de exacte locatie voor de aan te brengen neutralisering

Je hebt kennis nodig over met welke middelen je überhaupt op een betrouwbare manier kunt neutraliseren of afschermen en met name ook hoe je die aanbrengt, want dit luistert heel nauw. Hiervoor moet je heel exact de locatie van de betreffende aardstraal en zelfs specifieke delen van de aardstraal kunnen vinden.

Zwarte Tourmalijn
Zwarte Tourmalijn
Rozenkwarts
Rozenkwarts

Afschermen met stenen

Bepaalde soorten stenen, zoals o.a. zwarte Toermalijn en Rozenkwarts neutraliseren niet, maar kunnen wel helpen een deel van de woning vrij te maken van straling. Ze kunnen voor een deel straling als het ware afbuigen. Echter ze moeten wederom exact geplaatst worden voor het meeste effect en om de zoveel tijd afgeladen/gereinigd. Dit laatste wordt in de praktijk vaak na enige tijd vergeten, waardoor deze afscherming dan niet meer werkt. Dit geldt in principe voor alle soorten van edelstenen.

Buxus
Buxus

Neutraliseren met planten

Bepaalde planten hebben een afschermende of neutraliserende werking, Buxus is daarvan een mooi voorbeeld. Ook hier komt een goede werking weer neer op het exact plaatsen. Daarnaast moet de betreffende Buxus klein gehouden worden en vervangen als deze dood gaat. Het plaatsen van Buxus, eventueel in een bak, bij een terras is een goed idee. Daarentegen adviseer ik je Taxus tegen of rondom de woning te verwijderen, deze plant is een uitzondering, deze werkt namelijk negatief op ons.

Ontstoren van aardstraling met ontstoorapparaten

Zie hiervoor “Werken ontstoorapparaten voor wateraders en aardstralen?”.

Ontstoren van aardstralen met koper achten, metalen pijpen e.d.

Zie hiervoor “Wat zijn de risico’s van metalen pijpen, koperen achten ed. voor ontstoren?”.

Aardstralen zelf ontstoren, met mijn hulp

Na een huisonderzoek op afstand kan ik je helpen de in je huis aanwezige aardstralen te neutraliseren. Ik geef je aanwijzingen en samen zorgen we er dan voor dat de straling van de aardstralen weggenomen wordt. Zie huisonderzoek op afstand.

 
⇧ terug naar overzicht


Verschil tussen neutraliseren, ontstoren en harmoniseren

In de praktijk gebruik ik de termen ook nog wel door elkaar, maar er is wel een onderscheid te maken.

Ontstoren

Bij ontstoren gaat het om het uitgangspunt dat er op de aardstraal negatieve informatie aanwezig is. Door deze negatieve informatie te verwijderen kan de aardstraal of waterader geen kwaad meer doen, is de gedachte. De afstraling van de aardstraal of waterader zelf wordt niet verminderd.

Harmoniseren

Broncorrector
Binnenkant broncorrector

Bij harmoniseren wordt over het algemeen ergens een voorwerp (al dan niet in het stopcontact) neergezet dat dan in een bepaalde omtrek alle straling zou moeten harmoniseren. Vaak gaat het hierbij om kastjes die de Shumann frequentie (7,83 Hz) uitstralen of andere straling afstralen. Vaak is de straling van deze apparaten zo sterk, dat zelf wateraders worden ‘overstraalt’, waardoor deze schijnbaar niet meer aanwezig lijken te zijn.

Soms is er inderdaad een subjectieve verbetering voor de bewoners merkbaar. Maar de oorspronkelijke straling wordt dus niet weggenomen en daarmee ook niet de risico’s!

Een ander effect dat ik heb zien optreden is dat er een afhankelijkheid van deze apparaten kan ontstaan, zelfs op 200km afstand! (een Broncorrector, ook wel NB-instrument genaamd)

Neutraliseren

Bij neutraliseren wordt de straling van de aardstraal of waterader volledig weggenomen. Dit omdat deze straling zelf als ziekmakend wordt beschouwd.

Dit laatste is dan ook wat ik doe. Ik neem de straling weg, want de praktijk toont duidelijk dat klachten verergeren met de toename van de stralingssterkte.
Zie Verwijderen van straling voor meer informatie.

 
⇧ terug naar overzicht


Straling verwijderen

Het neutraliseren van straling is niet iets vanzelfsprekends. Niet voor niets wordt in Duitsland een wichelroedeloper alleen als serieus beschouwd als deze alleen meet en adviseert, maar zeker geen kastjes, matjes, beugels etc. etc. installeert c.q. verkoopt. De notie hierachter is dat er ongelofelijk veel onzin verkocht wordt. Er is een hele industrie die spullen verkoopt aan goedgelovige mensen en daar een hele leuke boterham mee verdienen.

Tijdens mijn opleiding tot wichelmeester in Duitsland heb ik dan ook niet geleerd om straling weg te nemen. Dit heb ik zelf ontwikkeld.

Waarom verwijder ik dan wel straling?

Belangrijkste reden is, dat in Nederland de huizen kleiner zijn en er daardoor vaak niet uitgeweken kan worden naar een andere plek voor het bed of helemaal naar een andere slaapkamer. Het neutraliseren van de straling is dan de enige optie om de klachten die bewoners ervaren op te lossen.

Door persoonlijke ontwikkeling en combineren van methoden heb ik geleerd straling te verwijderen.
 
Daarbij heb ik 3 oplossingsopties:
 

1 – Verschuiven van aardstralen naar plekken waar ze geen kwaad kunnen

Er wordt dus uitgeweken door de aardstraal te verplaatsen ipv. het bed, zitplaats, werkplek etc.
 

2 – Volledig wegnemen van aardstralen zoals Hartmann- en Currylijnen

De aardstraal zelf is volledig weg en dus is er ook geen afstraling meer. Dit doe ik tijdens het slaapkameradvies om ook deze aardstralen uit het bed te verwijderen. Deze zijn an sich minder schadelijk, maar kunnen toch vervelende klachten geven als deze door het bed lopen. En deze lopen door ieder bed…
 

3 – Het neutraliseren van een aardstraal of waterader

In dit geval wordt, ruim, buiten het huis een neutralisering aangebracht. Dit zorgt ervoor dat de straling van bijvoorbeeld een waterader vanaf dat punt voor tenminste 150m volledig (>99,9%) weg is. Daarmee wordt de hele woning, en tuin, vrij van de straling en dus niet alleen het bed!

 

Het neutraliseren werkt altijd en blijft langdurig werkzaam (theoretisch oneindig). De oudste neutralisering is van 2015 en deze werkt nog steeds zoals op dag 1. Wanneer de klachten inderdaad door de aardstralen en/ wateraders veroorzaakt zijn, zie je dan ook dat de klachten daarna verdwijnen en er rust in huis komt. Zie voor een paar commentaren van cliënten op de hulp pagina: Professionele hulp bij aardstralen, wateraders en elektrosmog.

Sinds een paar jaar neutraliseer ik ook op afstand en dit blijkt net zo goed te werken als wanneer ik dit ter plekke doe.

 
⇧ terug naar overzicht


Verkoop van ontstoor- c.q. harmoniseringsapparaten en andere voorwerpen

In Nederland en België worden er nogal wat ‘ontstoorapparaten’, harmoniseringsapparaten, correctors, (Nasa)matten, folies etc. etc. verkocht die tegen de straling, of de gevolgen van de straling, zouden moeten werken. De claim is, dat door het apparaat of voorwerp onder het bed of ergens in huis neer te zetten (al dan niet in het stopcontact) zou dan het bed of de woning vrij moeten worden van straling.

Dit soort apparaten / voorwerpen zijn een gouden handel. Prijzen van €250,- tot €2000,-, en meer, zijn geen uitzondering…
 

Ik ben nog niets tegengekomen dat dat daadwerkelijk waar maakt!

Mijn opleider heeft meer dan 30 jaar ervaring en ook zijn meester (>50 jaar ervaring) zijn nooit op een dergelijke oplossing gestoten, die daadwerkelijk blijvend op deze manier het bed of woning vrijmaakt van straling….

 

Beugel
Beugel die waterader zou moeten afbuigen.
Bij nameten blijkt de waterader onverminderd rechtdoor te lopen…

Tijdens huisonderzoeken ben ik vele soorten apparaten/voorwerpen in huis tegengekomen die anderen eerder hebben geplaatst of die door de client zelf waren aangeschaft. Mensen hebben dan vaak al heel veel geld uitgegeven aan dit soort apparaten.

Het feit dat ik door de bewoners ben gevraagd om te komen, geeft al aan dat deze apparaten of voorwerpen daar überhaupt niet de klachten hebben verbeterd of alleen voor een korte periode. Bij nameten vind ik de wateraderstraling dan ook gewoon en blijkt er niet of nauwelijks sprake te zijn van vermindering van de straling, met alle risico’s van dien op de lange duur.

Een deel van de mensen geeft aan helemaal niet tegen het geplaatste apparaat te kunnen. Dit komt doordat deze apparaten vaak zelf een sterke straling afgeven.

Bijvoorbeeld bij broncorrectors treden effecten op die in mijn ogen volstrekt onwenselijk zijn. Zoals heftige emotionele reacties als het apparaat wordt “aangezet” of juist “uitgezet” en afhankelijkheid van het apparaat ook als men ver (tot zelfs honderden kilometers) buiten de woning is. Om dit dan als gewenningsverschijnselen af te doen is mij te makkelijk.

Neutraliseren kan wel, maar niet op deze manier. Zie hierboven bij Verwijderen van straling.

Aangetroffen apparaten/voorwerpen

Ik ben de o.a. de volgende zaken tegengekomen: Sterke magneten, loden driehoeken, in de grond geslagen pijpjes of koperen staafjes, koperplaten met lood eromheen, beugels in allerlei vormen en al dan niet in een kastje, NASA matten (veel in Vlaanderen), Tachyonenstralers, Broncorrectors (ook wel NB-instrument genoemd), biopolers, Floww systemen, Bioveldvormers, kastjes met spoelen of antennes en ga zo maar door.

Wat met name hieraan stoort, is dat er door bepaalde mensen onderzoeken worden aangeboden die alleen het doel lijken te hebben om dure spullen aan de man te brengen, maar niet de intentie lijken te hebben de problemen van de mensen op te lossen!

Men stapt binnen een uur, of zelfs een half uur, weer in de auto met achterlating van een apparaat van vele honderden Euro’s. Dat is lekker snel cashen, maar of jij er ook iets aan hebt?? Het lokkertje is vaak een goedkoop of zelfs ‘gratis’ onderzoek.

 
⇧ terug naar overzicht


De risico’s van metalen pijpen, koperen achten e.d.

Metalen pinnen, koperen achten e.d. neutraliseren hoogstens voor een periode en vormen geen blijvende oplossing. Als er al een werking is dan is deze beperkt tot de plek waar deze is aangebracht.

Bijvoorbeeld pijpjes of stangen in de grond geslagen

Inderdaad lijkt de straling na de pijp weg te zijn. Echter de straling komt ergens aan de bovenkant er weer uit en straalt een willekeurige richting uit. De straling wordt dus niet weggenomen, maar omgeleid en kan op deze manier tot nieuwe problemen leiden voor jou, je gezinsleden of je buren…

Daarnaast werkt dit maar een beperkte tijd. Het daarna opnieuw aanbrengen van een dergelijke ontstoring werkt dan niet meer. Ook doordat bijvoorbeeld wateraders zich verschuiven met de waterstand zullen deze oplossingen al snel geen werking meer hebben.

Eerste advies zou altijd moeten zijn, uitwijken van de straling i.p.v. apparaten e.d. neer te zetten!
Soms kan het simpelweg het bed anders neerzetten het probleem al verhelpen. Helaas is dat in het geval van wateraders vaak niet realiseerbaar door gebrek aan ruimte.

 
⇧ terug naar overzicht


Welke dingen niet werken tegen de straling van aardstralen of wateraders

Wat in ieder geval niet werkt zijn:

Aardingslaken
Voorbeeld van een Aardingslaken

Materialen

  • spiegels
  • aluminiumfolie
  • sterke magneten
  • lood onder het bed liggen, koper e.d.
  • plastic, vuilniszakken onder het bed e.d.
  • kurk
  • aardingslakens e.d.

Spiegels en magneten e.d. zijn zeer sterk af te raden!
Spiegels houden niet de aardstaling tegen, maar reflecteren wel onze eigen afstraling, die juist weg moet kunnen.
Lood onder het bed leggen heeft geen enkele zin de straling wordt er niet door tegengehouden.
Magneten hebben een sterke afstraling die niet gezond voor ons is, zie ook Elektrosmog en Symtomen, klachten, ziekten.

Wat ook populair is zijn aardingslakens. Ze werken echter juist averechts. Je wilt niet weten wat voor spanningen ik boven deze aardingslakens meet als deze ‘geaard’ zijn….

Orgonstraler
Voorbeeld van een Orgonstraler

Apparaten

  • Apparaten die zelf frequenties uitstralen, zoals Shumann generators e.d.
  • Tachyonenstralers
  • Orgonstralers

Deze laatsten zijn sterk af te raden, ze doen vaak meer kwaad dan goed.
Hier geldt toch werkelijk ‘less is more’. We willen minder straling en niet nog meer!
Daarbij, er wordt geen zuivere Orgon meer opgewekt, omdat onze omgeving sterk vervuild is met o.a. straling van elektronische aard.

 
⇧ terug naar overzicht


Hoe snel je het storingsvrij slapen merkt

Is de belasting niet langdurig geweest of niet heel sterk

Degene hersteld heel snel en volledig zonder nawerkingen.
Ik krijg berichten terug dat vaak al de volgende dag of binnen enkele dagen enorme verbeteringen optreden.

Is de belasting sterker en langduriger geweest

Wanneer iemand verlost is van de geopathische belasting kan het soms komen tot reacties. Het lichaam is niet meer gewend om op een stralingsvrije plek te liggen en blijft eerst nog reageren met afweer.

Is de belasting sterk en langdurig (jarenlang) geweest

In zo’n geval is te verwachten dat de verbetering langzaam verloopt, zeker als er nog andere negatieve invloeden een rol spelen. Of doordat er langdurig zware medicatie genomen is.

Er is sprake van een ernstige ziekte in ver gevorderd stadium

In zeldzame gevallen zal de verslechtering vertraagt of misschien zelfs tot stilstand komt.
Verdere medische hulp zal nodig blijven, wel is de kans op genezing, zonder de geopatische belasting, nu wel een stuk groter. Medische behandelingen zullen nu veel beter aanslaan (zie Wat te doen als je therapieresistent bent).

 
⇧ terug naar overzicht


Bescherming tegen aardstralen en wateraders door neutraliseren

Tijdens een Huisonderzoek zal ik de straling van gevonden wateraders en aardstralen neutraliseren (wegnemen). Neutraliseringen van bijvoorbeeld wateraders breng ik buiten het huis aan zodat het gehele huis (en tuin) vrij zijn van deze straling.

Niet alleen de straling van grote storingen worden verwijderd, maar tijdens het slaapkameradvies wordt ook het bed gedetailleerd onderzocht en zal ik alles wat daarin verstorend werkt neutraliseren.

Ook na een huisonderzoek op afstand kan ik bijvoorbeeld wateraders voor je op afstand neutraliseren.

Voor een beschrijving hoe ik je kan helpen klik op onderstaande knop.

 
⇧ terug naar overzichterror: Content is protected !!