Demonen, vloeken en zwarte magie

 

Demonen en andere wezens

Naast entiteiten is er nog een heel scala aan andere mogelijke wezens, maar entiteiten komen wel het meest voor.

Waar entiteiten an sich normaal gesproken niet negatief zijn, zijn er ook anderen die dat wel zijn. Samengepakt noem ik deze aanwezigheden van de duistere zijde.

Een categorie die ik toch regelmatig tegenkom zijn demonen, deze behoren duidelijk tot de duistere zijde en zijn erop uit onheil te veroorzaken.

Dit heeft ook nog weer een diversiteit. Zo vind ik regelmatig aanwezigheid van 1 of meerdere demonen in woningen en andere panden. De reden dat ze er zijn heeft meestal te maken met gebeurtenissen in het verleden die daar hebben gespeeld.

Deze zijn meestal niet specifiek tegen de bewoners gericht, maar creëren wel een zeer onangenaam klimaat waar stress, spanningen, ruzie’s e.d. kenmerkend zijn.

Ook heb ik in een aantal gevallen meegemaakt dat demonen wel agressief naar de aanwezige mensen waren, met zelfs dodelijke afloop. Opvallend daarbij zijn dan de verhalen van mensen die op het toilet zijn gestorven.

Demonen als bezetting

Dit komt veel vaker voor dan dat ik had verwacht. Deze demonen hebben zich aan iemand gehecht, vaak al gedurende de jeugd, en veroorzaken ellende voor de betrokkene en zijn/haar omgeving.

Vaak zijn mensen die hierdoor bezet zijn te herkennen aan destructief gedrag naar henzelf (alcohol, drug e.d.) en/of destructief naar hun omgeving, geweld, manipulatie, egoistisch, narcistisch gedrag. Maar hoeft zich niet altijd zo duidelijk te tonen.

Op afstand beïnvloeden

Dit levert vaak gecompliceerde situaties op, want deze demonen beïnvloeden op afstand weer andere mensen in de omgeving van de bezette persoon. Ik vind dan demonische entiteiten bij die mensen in hun systeem.

Symptomen; kil, afstandelijk, negatief, tot manipulatief en geweld. Maar hoeft helemaal niet zo expliciet te zijn, kan ook heel subtiel zijn. Dit kan dus allerlei gradaties hebben. Lees ook het verhaal van Evi.

Om dit op te lossen moet eerst de demon verwijderd worden en daarna de demonische entiteiten bij de getroffen mensen.

Het opruimen hiervan brengt rust bij mensen en vaak een sterke verbetering van de onderlinge verhoudingen.

Demonische entiteiten zijn entiteiten die onder invloed van de duistere zijde, meestal een demon, zijn gekomen.

Overwinnen van de weerstand in je zelf

Ik word af en toe benaderd door mensen die zelf belast zijn en daar zelf ook veel last van hebben.

Het lastige is dat, datgene wat ze bij zch hebben, zich verzet en de degene ingeeft om niet verder met mij te gaan. Vaak haken mensen dan af, zie ook het eerste stukje van de tekst van Evi.

Helaas kan ik dan niets doen. Mensen moeten er zelf bewust voor kiezen om geholpen te willen worden. Ingrijpen zonder toestemming zou manipulatie van mijn kant zijn, dus dat doe ik niet.

Ik geef dat hier nog maar eens expliciet aan, dat mocht je je hierin herkennen, maar je een grote weerstand ervaart. Wees je er dan bewust van dat je beïnvloed wordt door iets wat er absoluut geen belang bij heeft dat datgene bij je verwijderd wordt en daarmee de macht over je verliest. Je zult hier tegenaan moeten knokken.

Ik hoop door je dit bewust te maken je hierbij te helpen.

Anderen

Naast entiteiten, demonen e.d. vind ik ook regelmatig nog heel andere wezens, ook deze geven veel onrust.

Er is dus meer, veel meer, tussen hemel en aarde, dan dat wij willen geloven .

Voorbeeld Jongen die heel veel waarneemt

Vooral de huidige kinderen en jongeren zien erg veel. Een geval blijft me sterk bij van een jongen van toen 16, die werkelijk alles waarneemt. Hij zag ook wat er gebeurde met de energieën toen ik daar met mijn collega in het huis gewerkt heb. Heel bijzonder.

Echter, dat vond de duistere zijde ook erg interessant en hij werd dan ook continu belaagd en op hem ingewerkt met nare geweldadige gedachten. Hij verzette zich daartegen. Letterlijk een enorm gevecht. Ik heb dan ook groot respect voor hem voor de strijd die hij moest leveren.

Dit leverde natuurlijk heel veel psychische en emotionele problemen op. Omdat de medische wetenschap hier niets mee kan werd verondersteld dat hij waandenkbeelden had en kreeg daarvoor zware medicatie om dat te onderdrukken. Echt enorme rommel met vele heftige bijwerkingen zoals bijvoorbeeld verslavingsdrang.

Het trieste daaraan is, dat wat deze jongen waarneemt geen waandenkbeelden zijn, dat wat hij ziet is er echt!

Verwijderen

De hiernaast of hieronder staande ervaringen van klanten geven een aardig beeld wat belasting door nare aanwezigheden met mensen doet.

Ik verkoop mijzelf niet als exorcist oid., de associaties daarmee wil ik verre van blijven. Het verwijderen gaat zonder drama of theater.

“Onze dochter gaf aan dat het verschil met onze vakantiewoning in Zweden enorm was. Dat ze daar wel fris kon opstaan en kon trainen, maar hier thuis leek ze geketend te zijn en vast te zitten. Ze beschreef het als door water bewegen en zeer immobiliserend.

Gisterenmiddag voelde ik de energie plots opklaren.
Het leek wel of ik wakker werd.
Voor de rest heb ik zalig geslapen al.
En lijkt het eindelijk na 10 jaar wat stil in mijn hoofd.

Onze dochter vertelde dat ze voor het eerst geen schrik had om de trap te nemen. Is misschien gek, maar zowel zij als ik hadden het gevoel elk moment zwaar van de trap te kunnen vallen.

Mijn man is hier thuis ook agressiever en hartelozer, zei ze. Hij heeft gisteren na het werk plots heel veel klusjes gedaan, terwijl ook hij normaal heel inert is en moeilijk in actie lijkt te komen thuis.

Ikzelf voel me op dit moment vooral vrij en opgelucht.“

Nele, Mechelen

“Er zijn voor zover wij weten twee mensen overleden (beide op een wc, overigens niet dezelfde wc).
In de berging/laundry is het toilet inclusief muren verwijderd. Hier is de vorige eigenaar dood neergevallen.

Helaas viel mijn vader in de nacht van de trap en belandde in coma op de intensive care. Van boven eerste verdieping naar beneden. Hij ging s’ nachts naar het toilet. Dus het toilet speelt een grote rol voor mijn gevoel.
Vele mensen zeiden; “Zie je wel er heerst een vloek op die plek”.

Nu hebben in een week tijd de auto, de trekker en de aanhanger het “begeven” en/of mankementen en zit het mij niet lekker. Er lijkt zoveel “mis” te gaan.”

=

“Hartelijk dank voor de snelle actie. Het blijft toch apart dat dit ook op afstand kan maar natuurlijk geweldig!

Ik ben zelf ook een rondje door het huis geweest. De ruimtes in huis voelen lichter. Ook buiten voelt het lichter aan. De schuur vol caravans is nog niet heel lekker maar ook dat is beter dan dat het was. Ik denk dat “lichter gevoel” het juiste woord is. We gaan de komende week verder “voelen” en komen er zeker nog op terug.”

=

“We zijn nu precies een maand verder en het lijkt allemaal erg rustig rondom de boerderij en de schuur van mijn ouders. Dit heeft wel even geduurd.

Maar ook op afstand voelt het voor mij nu goed. Mijn ouders hebben de slaapkamer helemaal wit geschilderd en het voelt erg vredig en ze voelen zichzelf ook erg goed.

Vooral mijn vader. Hij is steeds positiever.
Ik wil je vanaf deze weg nogmaals ontzettend bedanken voor alles.“

Lisselotte

“Ik had in het verleden wel al een standaardonderzoek bij Marcel laten doen, maar iets weerhield me terug contact met hem op te nemen wat ik ook heb verwoord. Hij meldde daarop dat er een energie bij me was die dit verhinderde.

Marcel kon reeds vertellen dat deze energie van oorsprong te vinden was in mijn vaderlijn, mijn opa. Aangezien hij niet meer leeft, kon Marcel de goedkeuring aan de ziel van mijn opa vragen of hij de demon mocht verwijderen. Opa gaf de toestemming waardoor Marcel het nodige deed.
Het eerste opluchtingsgevoel.

Door deze ervaring besefte ik dat er nog steeds iets niet klopte bij mijn jongste zoon. Hij had nl. nog steeds agressieve aanvallen en kon een hele agressieve blik hebben. Ook hij werd gecheckt en ook aldaar werden demonische entiteiten gedetecteerd door de oorspronkelijke bron demon.

Marcel deed ook hier het nodige. Ik had mijn zoontje terug! Om deze reden werd dan ook de rest van mijn gezin gecheckt en het nodige gedaan. Met als goed gevolg dat ons gezin eindelijk rustiger is en veel minder meningsverschillen en ‘verwijtende’ discussies heeft.

Maar van het ene kwam ik natuurlijk in het andere. Ook bij mijn vader voelde ik deze kwade, agressieve aanvallen. Dit is reeds jaren zo en het verergerde zienderogen. Over tafel waren er voortdurend negatieve, kritische commentaren, achterdochtigheid, kwaadheid etc. Tot ik Marcel heb gevraagd ook daar het nodige te doen. Mijn papa had uiteindelijk ook demonische entiteiten van de demon van zijn vader gekregen en ook mijn moeder had een entiteit bij zich.

Het resultaat is meer dan ik kan beschrijven. Ook hier heb ik mijn ouders terug en beter. Geen aanvallen meer, negatieve discussies, geen negatieve commentaren…. Ik heb nu een papa die zachter is, warmer en weer terug aanwezig is. Ook al is mijn mama hier nog voorzichtig in, toch zegt ze dat het reeds een tijdje heel goed gaat.

Ik ben dus zeer dankbaar wat Marcel heeft gedaan in een heel korte tijd in mijn leven. Ik kan oprecht zeggen dat Marcel heel kundig is, weet wat hij doet, dat hij iedere cent waard is en bereidt is om langs je te lopen totdat je dat gevoel hebt dat het vanbinnen klopt.
Bedankt! “

Evi, Vlaanderen

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Vloeken en zwarte magie

Iets waar weinig mensen in geloven, maar helaas toch echt blijkt te bestaan zijn vloeken en zwarte magie.

Wat bedoelen we met vloeken. Met vloeken bedoelen we hier het bewust iemand kwaad berokkenen door rituelen en/of uitspraken waardoor de vervloekte persoon met specifieke of algemene ellende, pech, allerlei vormen van narigheid in zijn leven te maken krijgt. Het vervloeken.

Een vloek kan zelfs over de dood heen en over volgende generaties uitgesproken worden. De kerk had daar in het verleden ook een handje van.

Zwarte magie

Zwarte magie is het toepassen van rituelen om mensen van afstand te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan Voodoo, het bekende poppetje dat een persoon voorsteld dat doorstoken wordt om die persoon pijn, leed en zelfs dood te berokkenen. Maar dit kent nog vele andere vormen.

Je komt dit niet alleen in het buitenland tegen. In kringen van mensen die zich met paranormale zaken, waarzeggen e.d. bezighouden zijn er ook mensen bij die zich bewust of onbewust zich met dit soort praktijken bezighouden. In deze gevallen gaat het er dan vaak om om klanten vast te houden zodat deze maar blijven komen om zo blijvend inkomsten uit deze mensen te genereren.

Hoe te herkennen?

Heb je te maken met continue tegenslag, altijd conflicten, ellende, dood en ziekte om je heen. Soms zijn hele families over meerdere generaties getroffen.

Komt je dit bekend voor, dan is het goed mogelijk dat je te maken hebt met een vervloeking en/of zwarte magie.

Lees wat Kadriye geschreven heeft over haar ervaringen en je krijgt een beeld hierbij. Wat dit teweeg kan brengen en wat het oplossen hiervan voor mensen kan betekenen.

Vaak ook onbewust toegepast

In kringen van paragnosten, helderzienden, healers en dergelijke worden hiervoor diensten aangeboden. Helaas blijken vele hiervan zelf bewust of onbewust zwarte magie toe te passen of zelf belast te zijn.

Een fout die vaak gemaakt wordt is dat gedacht wordt dat als iets met positieve intentie gedaan wordt het dan wel goed is. En dat is dus helaas niet zo. Je zit al heel snel in de manipulatie, ook al bedoel je het nog zo goed…

Hoe merk je dat het weg is?

Na het oplossen van een vloek is de wereld daarna niet opeens anders. Gevolgen van een vloek gaan niet spontaan weg. Wees je dit bewust.

Het wordt merkbaar doordat nieuwe problemen en ellende uitblijven. Bestaande problemen worden wellicht milder.

 

“Ik ben per toeval op jouw site terechtgekomen daar ik op zoek was naar simpele logische verklaringen. Ik heb van alles meegemaakt en vooral onverklaarbare dingen.

Als moslimse had ik al jaren bij verschillende hoca’s en imams aangeklopt, maar zij boden alleen oplossingen die tijdelijk of nauwelijks hielpen.

Zodra er een imam wilde langskomen thuis om huis en ons te reinigen kregen ze autopech of andere redenen wat hun tegenhield. Ik was zeer verdrietig en ze lieten mij weten dat ik niet te helpen was.

Ik had mezelf voorgenomen dat dit mijn laatste zoektocht zou zijn. Ik had hoop maar inwendig had ik ook niet meer mijn wilskracht. Was zeer uitgeput.

Gelukkig begreep Marcel mij en het voelde goed. Ondanks dat ik een moslimse ben staat dit niet in de weg.

Hiervoor is er nooit naar de bron gekeken. Dat heeft Marcel wel gedaan.

Hij heeft mij verlost van generaties lange problemen. Van de vervloeking al van mijn groot groot groot ouders.

Alles werd in een keer glashelder. De kwellingen, de angsten, de nachtmerries, de aanvallen, de ziektes. De voortdurende strijd met mensen.
Het ebt allemaal weg. Voel mij compleet herboren.

Al zolang ik mijzelf ken heb ik nooit zo’n innerlijke rust gekend.
Ik sta perplex van mijzelf.

Mijn kinderen hebben ook meer rust en voelen zich ook iets ongemakkelijk omdat ze dit gevoel ook niet kennen. Het is compleet nieuw.
Er zijn positieve gebeurtenissen en ook onderling is er meer communicatie dan voorheen.

Ik ben blij dat ik Marcel heb benaderd en ik en mijn gezin door zijn werkwijze verlost zijn van alle zware demonen.

Mijn dank is groot Marcel, de hele wereld mag dit weten.
Als mensen zijn we broeders en zuster van elkaar. Ik geef veel om je en waardeer je eerlijkheid, je openheid en je hebt mij innerlijke rust gegeven.

Dit is een onbeschrijfelijk gevoel zo mooi.
Moge de almachtige je zegenen in hier en in het hiernamaals.
Bedankt, ontzettend bedankt!”


Kadriye

 

⇧ Terug naar paginamenu