Lavendel

Klachten en ziekten door wateraders en andere aardstralen

Klachten

Wateraders en andere aardstralen in en rond je huis kunnen klachten geven. Maar ook zonder klachten is er risico op ernstige ziekten. Neutraliseren voorkomt dit.

Vaak hebben mensen geen idee dat hun probleem wel eens door aardstraling veroorzaakt zou kunnen worden.

Onnodig lang met klachten rondlopen

Zo heb ik diverse klanten gehad die bij mij kwamen na jarenlang tevergeefs het medische circuit te hebben afgelopen. Waarbij na het verwijderen van de aardstraling, de klachten duidelijk verminderden of zelfs helemaal verdwenen.

Mensen merken het vaak pas dat het thuis niet in orde is, als ze bijvoorbeeld tijdens de vakantie wel goed kunnen slapen.

Ook melden zich klanten die recent naar een nieuwe woning zijn verhuisd. In de nieuwe woning blijken ze geen rust te kunnen vinden, slapen ze daar slecht of hebben zich al snel allerlei klachten ontwikkeld. Geregeld blijken diverse buren ernstige ziekten te hebben of daaraan te zijn overleden.

Dus vaak worden mensen pas bewust dat er iets niet in orde is als ze een duidelijk verschil merken en gaan dan op zoek naar mogelijke oorzaken van de klachten.

Info op deze pagina

Op deze pagina vind je lijsten met klachten en ziekten die passen bij wateraders, andere aardstralen, elektrosmog, maar ook bij aanwezigheid van entiteiten.

Herken je klachten, dan is het een goed idee om je woning eens te laten onderzoeken middels een analyse. Blijkt hieruit dat je inderdaad belast wordt, dan kun je daarna de gevonden wateraders en aardstralen laten neutraliseren.

 

De ervaring van Isabella met het neutraliseren van aardstralen

Hieronder de ervaring van Isabella, die mij benaderde met klachten. Isabella benoemt veel van de algemeen door klanten genoemde ervaringen.

De meeste mensen ervaren de verbetering tijdens de eerste nacht. Maar sommige mensen zijn zo gevoelig dat ze de verandering letterlijk direct merken.

 

Ervaring van Isabella direct na het neutraliseren van de aardstraling

Isabelle merkte de verandering letterlijk direct.

“Vanaf gisterenavond voelde ik een bepaalde lichtheid, helderheid in huis.
In de loop van de avond werd ik heel energiek, de ramen moesten plots helemaal open en ik had zin om het hele huis schoon te maken.

Het is warmer in het huis en ik voel me meer geaard.
Dit is werkelijk ongelofelijk…
Ik sta echt versteld wat dit met mij en het huis doet.

Er lijkt meer “zuurstof” te zijn, er is ruimte, er is een bepaalde coherentie in huis, de druk is weg. Het voelt harmonisch.

Ik heb diep geslapen en de pijn in mijn linkerarm en schouder was bij het opstaan weg, wel kleine zenuwtintelingen, alsof iets is losgekomen, maar geen pijn.

Ik wil je vanuit de grond van mijn hart bedanken, wat een mooie dienst.

Hartelijke groeten, Isabelle”

 

 

 

 

Waar mensen op reageren

Iedereen is verschillend en reageert ook anders op belastingen die aanwezig zijn.

Aardstraling

Zo reageert een deel van de mensen heel duidelijk op de aanwezigheid van wateraders en/of andere aardstralen. Maar zijn er ook mensen die er schijnbaar geen last van hebben.

Zo zie ik vaak dat de ene partner een en al klachten heeft, maar de ander nergens last van heeft. Terwijl er geen onderscheid is in hun situatie.

Echter, het wel of niet hebben van klachten blijkt niets te zeggen over de kans om naar verloop van tijd iets ernstigs te krijgen. Helaas heb ik daar verscheidene voorbeelden van meegemaakt bij klanten.

Entiteiten

De meeste mensen reageren op de aanwezigheid van entiteiten. Dit zijn overleden mensen of dieren die niet zijn overgegaan. Deze vind je vaak op plekken waar veel aardstraling is.

Dus bij belasting met aardstraling zijn er vaak ook entiteiten. In deze situaties zie je, dat pas na het verwijderen van zowel de aardstraling als ook de aanwezige entiteiten, er werkelijke rust in huis komt.

Zodra er een entiteit thuiskomt die op het moment van verwijderen niet ’thuis’ was, zie je dan ook dat klanten direct weer klachten ervaren en slaapproblemen optreden.

Bij afname van deze dienst, is er om deze reden een maand nazorg. Na het melden door de klant, worden ook deze thuiskomers verwijderd. De klachten zijn dan ook direct weer weg.

Elektrosmog

Daarnaast is een klein deel van de mensen zeer gevoelig voor elektrosmog. Dit kan zijn hoogfrequente straling zoals Wifi, Bluetooch, GSM. Maar denk ook aan de ‘gewone’ 230V in huis. En vlakbij hoogspanningskabels wonen is sowieso niet gezond.

Mensen die elektrosensitief zijn weten dat normaal gesproken van zichzelf. Want zij merken het direct als ze belast worden door elektrische- en magnetische velden.

Maar ook mensen die (nog) niet elektrosensitief zijn, worden er door belast. Het vermijden van hoogfrequente-, maar ook van laag frequente elektrosmagnetische straling is voor iedereen beter.

Voorbeelden van mensen met rugpijn die op bedden slapen waar tot wel 230V op staat (elektrische bedverstellingen, elektrische dekens etc.) … Kinderbedjes waar de babyfoon pal naast te ‘knallen’. Zie ook de elektrosmogpagina.

Andere factoren

In een klein deel van de gevallen blijken er nog hele andere factoren dan bovengenoemde zaken te spelen. Dit komt meestal pas aan het licht als de aardstraling en entiteiten zijn verwijderd en elektrosmog als oorzaak is uitgesloten.

Soms gaat het dan om meer exotische zaken die niets met aardstraling van doen hebben, maar wel een negatieve uitwerking hebben. Ook dan lukt het vaak dit op te lossen, maar is geen garantie.

Af en toe blijken er persoonlijke thema’s te spelen, die eerst opgelost moeten worden om de klachten weg te krijgen.

 

⇧ terug naar Paginamenu


Slaapklachten

Slecht slapen is wel klacht nummer 1 die mensen aangeven, wanneer ze belast worden door aardstraling. Hieronder de symptomen rondom het slapen, het bed, die zo algemeen worden genoemd door klanten.

 • Slecht slapen
  • urenlang niet in kunnen slapen
  • vaak wakker worden
  • heel vroeg wakker worden
 • Onrustige slaap
  • verfrommelde lakens
  • angstdromen
  • schreeuwend wakker worden
 • Tegenzin om naar bed te gaan
 • Uitwijken in bed, uit het bed vallen, hurken, opvouwen in bed
 • Uit bed vluchten, slaapwandelen
 • IJskoud hebben in bed, tandenknarsen en klapperen met de tanden, ook nachtzweet
 • Moe wakker wakker hoewel lang genoeg geslapen
 • Kramp en/of pijn in ledematen
 • Gevoel van zware of vermoeide benen.

Ieder van deze symptomen is een aanwijzing voor belasting door wateraders of andere aardstralen. Maar vaak doen zich meerdere van deze symptomen tegelijk voor.

 

⇧ terug naar Paginamenu


Lichamelijke en psychische Klachten

Belasting door aardstraling kan zich in van alles uiten, zowel lichamelijk als psychisch. Dit hangt deels af van het type aardstraling en deels ook van waar de zwakke plek van iemand zich bevindt en welk deel van het lichaam getroffen wordt.

Zie de lijst hieronder, ter indicatie.

 • Emotionele en/of mentale problemen, zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak
 • Gebrek aan eetlust, vaak zelfs, neiging tot, overgeven ’s morgens
 • Somberheid, nervositeit, onbehagen en depressies, huilen na het wakker worden
 • Veelvuldig ziek zijn
 • Veel spanningen en ruzies tussen de bewoners van het huis
 • Sommige gevallen van hoofdpijn en migraine
 • Maagproblemen
 • Pijnlijke ongesteldheid
 • Schouders die als een blok vast zitten
 • Ongewilde kinderloosheid zonder persoonlijke of medische oorzaak
 • Veelvuldige neus- en oorontstekingen bij kinderen
 • Bedwateren op oudere leeftijd waarvoor geen medische oorzaak is aan te wijzen
 • Moeheid en teneergeslagen zijn ’s morgens, vaak ook de hele dag door
 • Gevoel van druk, zwaar gevoel, in huis
 • Spanningen
 • Zwaarmoedigheid
 • Moeheid

Bij iemand die al jaren problemen met zijn knie had (met diverse operaties e.d.), zijn de knieproblemen na het verplaatsen van het bed verdwenen. De betreffende zwakke knie bleek tijdens het slaapplaatsonderzoek in een belastende aardstraal te liggen…

Dit als voorbeeld van een klacht die door aardstraling veroorzaakt kan worden, maar waarbij meestal niet zo snel het verband hiermee gelegd wordt.

 

⇧ terug naar Paginamenu


Ziekten

Naast bovengenoemde klachten kunnen bij langere blootstelling aan wateraders en/of andere aardstralen op den duur serieuze ziekten ontstaan. Denk daarbij aan jarenlang er op geslapen hebben.

Maar bij hele sterke straling kan het soms ook heel snel gaan, is gebleken bij een aantal klanten. Al vrij snel, nadat ze in hun nieuwe huis zijn komen wonen, hebben zich serieuze gezondheidsproblemen ontwikkeld. Vaak blijken dan ook verdacht veel buren chronische ziekten te hebben of er aan overleden te zijn.

Zie de lijst hieronder.

 

 • Jicht
 • Rheuma
 • Ischias
 • Migraine
 • Kanker
 • MS
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Coeliakie (gevoelig voor gluten uit tarwemeel)
 • Sommige vormen van astma en veelvuldig optredende bronchitis
 • Frequente epilepsieaanvallen

Onderzoeken en ervaringen van Wichelroedelopers, hebben een sterk verband tussen aardstraling en bijvoorbeeld kanker gevonden.

Belastende factor

Echter met harde conclusies als, van straling krijg je dus kanker, ben ik zelf voorzichtig. Ja, het is duidelijk een belastende factor, maar er kunnen natuurlijk nog andere factoren een rol spelen.

Zo ben ik ook bij klanten van in de negentig geweest. Beide ‘zo fit als een hoentje’, die toch op een sterke wateraderkruising leven. Dat je denkt ‘hoe kan het?’…

 

⇧ terug naar Paginamenu


Baby’s en kinderen

Bij baby’s en kinderen kunnen de volgende symptomen aanwijzingen zijn voor belasting door aardstralen, zowel thuis als de plek in de klas.

 • Slecht presteren op school
 • Huilbaby’s
 • In bed in een bepaalde hoek kruipen, uit bed vallen
 • Slaapwandelen, steeds bij ouders of broer/zuster in bed kruipen (ontvluchten van het bed)
 • Angsten, nervositeit
 • In slaap vallen tijdens de lessen
 • “Lui”, steeds het huiswerk niet gemaakt
 • Veelvuldig spijbelen tot volledig afhaken
 • Onrustig, onhandelbaar
 • Bedplassen
 • Slecht slapen, wat vaak weer de oorzaak is van bovengenoemde symptomen

Huilbaby’s

Het thema huilbaby’s kan naast aardstraling ook andere oorzaken hebben. Kleine kinderen met angt om te gaan slapen, die aangeven “monsters” te zien. Neem dit alseblieft serieus. Kleine kinderen nemen nu eenmaal veel meer waar dan wij volwassenen.

Diverse van dit soort gevallen heb ik op kunnen lossen door nog hele andere zaken aan te pakken. Lees hierover op de entiteiten pagina.

 

⇧ terug naar Paginamenu


Symptomen door entiteiten

Entiteiten nemen de meesten van ons niet bewust waar, echter ons lichaam registreert de aanwezigheid wel en reageert daarop.

De wijze waarop gereageert wordt kan van persoon tot persoon verschillen, maar de volgende klachten zijn zo dingen die ik van klanten hoor:

 

 • Niet in kunnen slapen, lang wakker liggen door onrust en/of gespannen zijn
 • ’s Nachts wakker worden en dan niet meer in kunnen slapen
 • Hartklopppingen
 • Gevoel van druk, zwaarte
 • Angstdromen, rare dromen over dingen die niet bij je passen
 • Hoofdpijn
 • Trillen en schokken van het lichaam
 • Diarree
 • Krampen
 • Koudevlaag, tocht, waar geen tocht kan zijn
 • Orbs op foto’s van digitale camera’s, lees hier wat dat zijn: Orbs

Daarnaast nemen mensen soms dingen waar, van schimmen tot daadwerkelijk mensen/dieren zien. Ook treden er af en toe geluiden op, voetstappen, kraken etc.

Een enkele keer worden er dingen verplaatst of verdwijnen helemaal.

Er kunnen zich 2 dingen voordoen. Entiteiten kunnen zich in huis ophouden, maar in sommige gevallen kunnen entiteiten ook bij mensen in het systeem gaan zitten, tot in uitzonderlijke gevallen tot overname (bezetenheid) aan toe.

Dit laatste wordt door anderen vaak herkend als, “hij/zij leek ineens iemand anders”, met name in de ogen.

 

Voor meer informatie over entiteiten en bezettingen e.d. verwijs ik naar de pagina over entiteiten.

 

⇧ terug naar Paginamenu


Wat te doen als je therapieresistent bent

In het geval je bij klachten al van alles geprobeerd hebt, maar niets lijkt aan te slaan, dan is het advies om de woning te laten onderzoeken middels een analyse op aardstralen.

Bekend is, dat mensen die op sterke aardstraling leven niet, of nauwelijks, op therapieën reageren. In de jaren 30 gaf de destijds bekende professoer Sauerbrei aan de kankerpatienten die hij in behandelling had het advies, om niet meer op dezelfde plek te slapen. Ook bij artsen was toen bekend wat het effect van aardstralen op mensen is.

Bij negeren hiervan zie je dat de de genezingskans geringer is, maar ook dat de kans dat het terugkomt veel groter is.

 

⇧ terug naar Paginamenu


 

Voor informatie over de analyse van je huis en het neutraliseren van aardstralen, ga naar: