Hoogspanningsmasten

Elektrosmog wat het is en wat je er tegen kunt doen

Elektrosmog is technische straling van GSM, Wifi, hoogspanning, maar ook gewoon de 230V in huis. De elektrosmog straling kan klachten en ziekten veroorzaken.

Elektrosmog is sluiperderwijs een heel groot probleem aan het worden. Veel mensen hebben last van straling in huis en lopen met vage klachten rond en hebben geen idee dat dit wel eens door straling van GSM, WiFi, draadloze telefoon, hoogspanningsleidingen of gewoon de 230 V e.d. kan komen.

Onrust, geëlektrificeerd voelen, gedragsveranderingen, hoofdpijnen, slecht slapen zijn zo een paar symptomen die hierdoor veroorzaakt kunnen worden. Elektrohypersensitiviteit ook wel elektrosensitiviteit genoemd kan een gevolg zijn.

 

Op deze pagina informatie over wat elektrosmog en elektrosensitiviteit is en wat je tegen de straling ervan kunt doen.

 

Elektrosmog, wat het is

Elektrosmog is technische straling van GSM, Wifi, hoogspanning, maar ook gewoon de 230V in huis. De elektrosmog straling kan klachten en ziekten veroorzaken.

Voorbeelden van bronnen van zijn: mobiele telefoons, zendmasten, WiFi, draadloze telefoon (DECT), radar (vliegtuig, leger, scheepvaart), hoogspanningsleidingen, transformatoren, computer, magnetron, inductiekookplaten, radiowekkers etc..

Zie ook het plaatje hieronder, dat beeld het aardig uit.

Bronnen van elektrosmog
Bronnen van elektrosmog

 

Negatieve straling

Het deel “smog” geeft aan dat het gaat om belastende straling, het werkt op een negatieve manier in op onze gezondheid en welbevinden in ons huis.

De meeste mensen associeren het vooral met GSM (4G, 5G) en Wifi en ook de hoogspanning van hoogspanningsleidingen. Maar vergeet vooral ook niet de 230V in huis!

Bij de metingen in de slaapkamer die ik eerder deed, vond ik bij de meeste mensen (veel) te hoge waarden in het bed.

Straling in het bed
Straling in het bed

Gevoeligheid

De meeste mensen hebben geen, bewuste, last van straling van mobieltjes, zendmasten, wifi, DECT of computers e.d. Maar een deel van de mensen is hier juist heel erg gevoelig voor. Voor hen is het meestal duidelijk wat de oorzaak van hun problemen is.

Echter, veel mensen hebben wel vage klachten, maar hebben geen idee dat deze wel eens door elektrosmog veroorzaakt zouden kunnen worden.

Wat elektrosensitiviteit is

Een deel van de mensen is dusdanig gevoelig voor elektrosmog dat ze worden gekenmerkt als zijnde elektrosensitief.

Deze mensen reageren al vanaf minimale belasting, ook al ligt dit 10x, 100x, of nog meer, onder de officiële normen of zelfs onder de normen voor woonbiologen (SBM-2015, Standard der Baubiologische Messtechnik).

Waardoor je elektrosensitief wordt

Je kunt elektrosensitief worden in een periode waarin je weerstand laag is, om wat voor reden ook (b.v. ziekte), en er blootstelling is aan straling van technische aard. Deze gevoeligheid is vaak van blijvende aard.

Kenmerkend bij elektrosensitieven zijn problemen van hals tot hoofd, o.a. problemen met de schildklier, migraine, continue luchtweginfecties e.d.

 

⇧ terug naar Paginamenu


Straling in huis meten

De meeste mensen realiseren zich niet of nauwelijks wat een invloed elektrosmog op hen heeft en heeft ook geen idee wat de hoogfrequentstraling en de elektriciteit om hen heen met hen doet. De metingen die ik eerder tijdens het huisonderzoek deed, waren voor mijn clienten over het algemeen dan ook een echte eye-opener.

Geregeld was er daarvoor al iemand geweest voor elektrosmogmetingen, maar vond ik nog allerlei problemen die niet waren opgemerkt. Onder andere doordat niet gemeten blijkt te worden daar waar het juist het belangrijkste is.

Hieronder een paar opmerkingen van wat ik ben tegengekomen.

Zin en onzin van metingen

Het heeft weinig toegevoegde waarde om 3x hetzelfde te meten met verschillende meters en dan na een halve dag meten te concluderen dat de waarden in de meterkast te hoog zijn. Ik mag toch hopen dat je niet in de meterkast slaapt…

Tegelijkertijd blijkt er echter vaak totaal niet gemeten te worden op de plekken die wel belangrijk zijn, onbegrijpelijk!

Toch zie ik regelmatig dit soort rapporten van klanten waar eerder elektrosmog is gemeten. Rapporten waarbij een groot deel met onzin is gevuld over met wat voor een fantastisch dure meetapparatuur er wel niet gemeten is.

Het gaat er hier echter niet om of het 100,0 of 100,1 uW/m² of zelf 100 versus 110 uW/m² is, want dat is allemaal zeker een factor 10 te hoog.

Ik ga op zich ook uit van de normen in de standaard voor woonbiologie (SBM-2015), maar ook dat zegt niet altijd alles.

Normwaarden

Als voorbeeld iemand waar het na het neutraliseren van maar liefst 6 wateraders onder het huis, ze toch niet opknapte.

Bij het daarop volgende bezoek bleek tijdens het voorgesprek dat mevrouw enorm elektrosensitief is.

Ik meette daar in de woning eigenlijk fantastisch mooie waarden. Waarden waar de gemiddelde klant zijn handen voor dicht mag knijpen zo laag.
Maar toch bleek dit voor deze klant nog te hoog.

Alleen volledig spanningsloos maken van de ruimte (groep uitzetten in de meterkast) bleek positief effect te hebben op haar klachten.

Dus bij elektrosensitiviteit zeggen de normenwaarden die er voor staan helaas ook niet zoveel.

Overal Wifi

Een ander issue is, dat veel apparaten voorzien blijken te zijn van wifi zonder dat dat voor de hand ligt.

Voorbeeld: Een meting in een slaapkamer in Twente. De meter knalde door het dak zo veel straling!

Bleek de “SuperWifi” op de kledingkast te zijn. Deze zijn zo ‘super’ omdat ze met veel vermogen stralen. Maar ook na het uitschakelen ervan bleef er wifi-straling.

Deze straling bleek van de net geïnstalleerde airco te zijn. De klant had geen idee dat er wifi op de airco zat. De gebruikte afstandsbediening was gewoon infrarood.

En zo blijkt dus allerlei apparatuur van wifi voorzien te zijn, zonder dat mensen dat beseffen. Denk bijv. aan omvormers van zonnepanelen, CV installaties tot aan koelkasten etc. aan toe. Deze staan de hele dag staan te knallen en belasten je dus…

Meestal wordt er ook nog geen gebruik van gemaakt en wordt er dus ook onnodig energie verspild.

 

⇧ terug naar Paginamenu


Wat doen tegen elektrosmog

Wat kun je doen om straling van elektrosmog in je woning te verminderen?

Je kunt de stralingsbelasting verminderen door dingen uit te zetten of afstand ervan te houden of een afscherming te plaatsen.

Verminderen van de uitgestraalde straling

Om te beginnen kun je kijken welke apparaten straling afgeven en deze als je het niet gebruikt, uit te zetten. Denk bijv. aan de hierboven genoemde apparaten die Wifi blijken te hebben waarvan je dat niet verwacht.

Check de omvormer, airco, CV etc, of deze wifi afstralen en zet (laat) deze uit.

Wifi Routers

De router(s) in huis, heb je de wifi echt nodig? Kun je niet met een LAN-kabel werken? Kan het vermogen teruggezet worden?

Probeer in ieder geval ’s nachts zoveel mogelijk rust te creëren, door deze dan uit te zetten. Dat kan vaak ook automatisch.

Draadloze telefoons

Een nog sterkere straling geven de draadloze telefoons. De DECT telefoons.

Deze zijn heel belastend, zeker als je er dicht op zit.

Heb je deze nog echt nodig? Veel mensen gebruiken in de praktijk alleen nog hun mobiel.

Indien je niet zonder kunt, kijk dan of het apparaat een “ECO-Plus” stand heeft. Heeft het apparaat dat niet, vervang je set dan door een die dat wel heeft.

En denk eraan, ook als het apparaat ECO-Plus heeft, moet je dit nog apart aanzetten. Standaard staat deze optie namelijk uit.

Het grote voordeel is, dat er dan geen straling is als er niet gebeld wordt. En daarnaast wordt het vermogen aangepast aan wat echt nodig is voor een goede verbinding.

Mobiele telefoons

Hoeveel ik deze (en de vele oplaadsnoertjes) naast het bed gezien heb…

Deze maken om de 1,5 minuut contact met de GSM-mast en stralen dan dus af. Daarnaast hebben veel mensen de Wifi en de Bluetooth ook permanent aan staan. Allemaal niet handig als je lekker wilt slapen…

Dus beter helemaal niet in de slaapkamer en anders op de vliegtuigstand en zo ver mogelijk van je bed houden.

Babyfoons

Wat ronduit verboden zou moeten worden, zijn de draadloze babyfoons (met en zonder camera). Je wilt niet weten hoe sterk deze dingen afstralen.
Ze staan dan ook nog eens pal naast het bed van de kinderen. Onbegrijpelijk!

Hoe vaak ik deze dingen al niet ben tegengekomen. Wat doen we onze kinderen aan?!

De hersenen die vollop in ontwikkeling zijn, worden letterlijk klaar gestoomd voor deze moderne draadloze wereld…

Elektrische verstellingen en elektrische dekens

Elektrische verstellingen blijken vaak veel te hoge spanningswaarden op het bed te geven. Tot gewoon 230V aan toe. En mensen maar raar vinden dat ze rugpijn hebben…

9 van de 10 mensen geven aan het zelden of nooit te gebruiken. Dus advies is, de stekker eruit trekken.

Dit geldt ook voor de elektrische dekens. Opwarmen is prima, maar als je gaat slapen de stekker eruit trekken.

Alleen uitzetten is onvoldoende, er blijft dan spanning op staan.

Afstand houden

Indien het niet mogelijk is om de bron van de straling uit te schakelen, dan is een andere maatregel het afstand houden. Want de stralingssterke neemt kwadratisch af bij iedere verdubbeling van de afstand.

Waar moet je aan denken? Soms blijken de spanningen die van een muur komen te hoge waarden op het bed te geven. Dan is verschuiven van het bed van de muur af een goed idee.

Denk ook aan bedlampjes en andere elektrische apparaten rondom het bed.

En denk aan al die de snoeren en stekkerblokken onder het bed. Of de al eerder genoemde opladers e.d. Niet handig. Dit geeft allemaal straling af.

Algemene stelregel is dan ook: Houdt elektriciteit zo ver mogelijk van je bed vandaan.

Elektrosmog afschermen

Elektrosmog is af te schermen door een materiaal te plaatsen dat de elektromagnetische straling (elektrisch veld en magnetisch veld) tegenhoudt.

Dit werkt goed tegen laagfrequente elektrische velden (Hoogspanning en 230V) en hoogfrequent straling (GSM, Wifi ed.).

Laagfrequente magneetvelden zijn echter praktisch niet of nauwelijks af te schermen, omdat er niet een echt afdoend afschermmateriaal is. Ook zogenaamd Mu-metaal heeft maar een beperkte werking.

Voorbeeld van wat een sterk magnetisch laagfrequent veld af kan geven zijn stroomkabels die vlak bij het huis liggen, wanneer die veel stroom transporteren.

Ander voorbeeld zijn inductiekookplaten. In veel gebruiksaanwijzingen staat dat zwangere vrouwen er niet mee mogen werken…

Bij laagfrequente magneetvelden is het beste advies dan ook om zoveel mogelijk afstand te houden tot de bron van deze laagfrequente magneetvelden.

 

Afstraling van een GSM mast
Afstraling van een GSM mast
Afschermende verf
Afschermende verf

Aanbrengen van een afscherming

In het plaatje links wordt getoond hoe de afstraling van GSM-zender op een zendmast er uit ziet. De straal met 100% vermogen treft op circa 300m van de mast de grond.

Staat de antenne net in de richting van je huis en bevindt je je in deze beam, dan levert dit waarschijnlijk klachten op.

Heb je hiermee te maken, dan helpt alleen massief afschermen. Zoals met speciale verf en vitrage e.d.

Wifi van de buren kun je ook prima afschermen door deze verf op de muur naar de buren aan te brengen.

Mobiele telefoons

Straling mobiele telefoon in het hoofd
Straling van mobiele telefoon in het hoofd

Is het je trouwens opgevallen dat op TV in nieuwe series en programma’s de mobiel niet meer tegen het oor wordt gehouden, maar altijd op de luidspreker staat en in de hand wordt gehouden voor het lichaam? Waarom denk je dat dat is?

Straling van mobiele telefoon in het hoofd

Uit zweeds onderzoek is een hele duidelijke correlatie gevonden tussen tumoren in het hoofd en het links of rechtshandig zijn van mensen….

 

⇧ terug naar Paginamenu


Wat niet werkt

Er wordt van alles en nog wat aangeboden op internet en verkocht door het alternatieve circuit als bijverdienste en mensen die onderzoeken aanbieden.

Maar veel zaken die worden aangeboden blijken geen of zelfs een averrechts effect te hebben.

Aardingslakens en -dekens

Aardingslaken
Voorbeeld van een Aardingslaken

Ik ben destijds bij onderzoeken bij klanten thuis veel aardingslakens tegengekomen. Deze worden verkocht onder het mom dat deze de elektrische spanning in het bed zouden verlagen.

Echter, dat blijken ze bij nameten nu juist niet te doen!

Lees hier meer over op: Ervaringen met aardingslakens.

Apparaten tegen elektrosmog

Om nog even op onzin dingen door te gaan. Er worden ook heel veel apparaten en voorwerpen verkocht die je ergens neer moet zetten en die dan de elektrosmogstraling zouden moeten laten verdwijnen (net als de vele apparaten “tegen” aardstraling).

Geen van deze dingen heb ik ooit deze belofte zien waarmaken. Bij het meten van elektrosmog slaat mijn meter gewoon uit, apparaat of niet!

En vaak hebben klanten daar heel veel geld voor betaald… Denk ook aan de towers die voor €1500 verkocht worden. Ze nemen niets weg!

 

⇧ terug naar Paginamenu


 

Klachten door elektrosmog

Hieronder een lijst van de bekendste klachten en symptomen die in verband worden gebracht met belastingen door elektrosmog. Deze lijst is niet uitputtelijk, andere problemen kunnen ook mogelijk veroorzaakt worden door elektrosmog.

Hoogspanningsleidingen
Hoogspanningsleidingen

Laag tot middenfrequent

(230 Volt leidingen, transformatoren e.d., trein- en tramstroomleidingen, hoogspanningsleidingen, vermogenselektronica etc.)

Hoogspanning van hoogspanningsleidingen is ook een bekende veroorzaker van diverse problemen en ziekten.

Helaas zijn er in Nederland geen echte normen en wordt dan ook nauwelijk rekening gehouden met het bouwen van huizen.

Hoe kan het anders dat huizen direct onder of direct naast hoogspanningsleidingen gebouwd worden.

In tegenstelling hiermee, in Rusland mogen binnen 1500m! geen huizen staan langs hoogspanningsleidingen…

Symptomen te hoge laagfrequent spanningen

 • Slecht slapen
 • Stress
 • Huidkriebels
 • Hartritmestoringen
 • Infectiegevoeligheid
 • Onrust in het hoofd

Onderzoek

In 2009 heeft dr. Anke Huss, van de Universiteit van Bern, een groot onderzoek afgerond naar het verband tussen overlijden aan de ziekten Alzheimer en dementie, en het wonen bij een bovengrondse hoogspanningslijn.

De uitkomst, hoe langer en hoe dichter iemand bij een bovengrondse hoogspanningslijn woont, hoe groter de kans dat hij of zij zal overlijden aan Alzheimer of dementie.

Wie woont op 50 meter afstand, heeft:
– na 5 jaar 51 procent meer kans,
– na 10 jaar 78 procent meer kans, en:
– na 15 jaar 100 procent meer kans

om te overlijden aan Alzheimer, dan iemand die op minimaal 600 meter afstand woont.

Voor dementie gelden vergelijkbare percentages.

Afstraling van een GSM mast
Afstraling van een GSM mast

Hoogfrequent

(GSM Zendmasten, draadloze telefoons, WiFi, Mobiele telefoons, Magnetron, Inductiekookplaten, Babyfoons etc.)

 • Hoofdpijn
 • Slecht slapen, onrustige slaap tot slapeloosheid aan toe
 • Nervositeit
 • Concentratieproblemen
 • Hoge bloeddruk
 • Huidziekten
 • Moeheid
 • Piep in de oren
 • Depressie
 • Kanker
Slaap klachten versus leeftijd
Slaapproblemen versus leeftijd
Klachten versus afstand tot zendmast
Symptomen versus afstand tot zendmast

Blootstelling aan hoogfrequente straling heeft de volgende meetbare lichamelijke gevolgen:

 • De frequentie van het hart veranderd
 • Verhoogde bloeddruk
 • Verlaagde aanmaak van Melatonine gedurende de nacht
 • Het bloed klontert

Kanker

In een scandinavisch onderzoek is een duidelijk verband gevonden tussen de zijde aan het hoofd waar zich tumoren hadden ontwikkeld en de links- c.q. rechtshandigheid van de betroffen personen (de hand waarmee de mobiele telefoon tegen het hoofd wordt vastgehouden…).

Klachten versus afstand tot zendmast 2
Klachten versus afstand tot zendmast

 

⇧ terug naar Paginamenu