Waterval
 

Wateraders: Wat het is & Wat je er tegen kunt doen

Wateraders kunnen veel klachten veroorzaken zoals slapeloosheid, spanningen, krampen etc.

Naast dat de straling van wateraders directe klachten geven, kunnen ze op de lange duur tot ernstige chronische ziekten leiden.

De straling verzwakt ons afweersysteem en de kans op bijvoorbeeld kanker neemt enorm toe. En helaas ook als je geen klachten ervaart.

 

Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over de eigenschappen van wateraders.

Ervaar je problemen met wateraders en zoek je hulp, ga dan in het menu naar “Hulpaanbod“. Op de Contactpagina staan links naar de belangrijkste info op deze site.

 

Bestaan van wateraders

Het bestaan wordt door veel mensen nog steeds ontkend

Maar zonder wateraders zouden er geen rivieren en geen bronnen zijn en boeren en industrie geen schoon water hebben!

Wat wateraders zijn

Wateraders zijn het eenvoudigst voor te stellen als riviertjes die op bepaalde diepten in de grond lopen

Deze aders met water kunnen van heel smal tot echt heel breed zijn en enkele tot honderden meters diep liggen

Opmerken van wateraders

De wrijving van het water met het zand of kiezel geeft straling die we gewaarworden door een gevoel van koude

Slecht slapen en vermoeidheid zijn de meest voorkomende klachten bij wateraders

Waarom wateraders gevaarlijk zijn

Wateraders belasten het lichaam heel sterk, hierdoor ontstaan diverse klachten

Bij langdurige blootstelling is de kans op chronische ziekten erg hoog, de kans op bv. kanker wordt sterk vergroot

Voor professioneel onderzoek en verwijderen van wateraderstraling


 

 

“Ik wilde je even laten weten dat wij ons
merkbaar anders voelen in ons huis.

Het voelt nu rustig en sereen.
Met name het slapen is weer als vanouds.

Slapen zonder moe of gestoord wakker te worden
en me energiek en fit voelen.”

Robert-Jan, Nijmegen

 

“We voelden het vanochtend meteen toen we wakker werden,
het voelt veel fijner in huis, echt een thuis.

Zelfs m’n partner gaf het aan, ondanks dat hij eerder een beetje sceptisch was.
We ervaren meer ruimte en plaats voor fijne gedachten en gevoelens.

Heel erg bedankt voor al je inspanningen, namens ons alle drie,
het is zo’n wereld van verschil. We zijn hier nu echt op ons gemak.”

Jessica, Hillegom

 

 

Wat wateraders zijn

Wateraders zijn stromend water in een zand- of kiezellaag en geven een zeer ongezonde straling af die tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden op den duur.

Het gaat dus om daadwerkelijk water, dat heel langzaam op bepaalde diepten in de ondergrond stroomt. Ze hebben het formaat van kleine beekjes tot flinke rivieren.

Waterader onder het huis
Waterader onder het huis

Uiteindelijk is het gewoon regenwater dat de bodem ingezakt is, zich ophoopt en dan een weg zoekt in de aarde. Net als water aan de oppervlakte.

In meer bergachtige omgevingen kunnen ze ook door watervoerende spleten in het gesteente gevormd worden.

Bestaan van wateraders

Er zijn nog steeds mensen die het bestaan van wateraders ontkennen. Echter zonder deze zouden er geen bronnen en geen rivieren zijn.

Zie de foto, hier begint de Moesel. Het water komt uit de aarde vanuit een waterader die hier aan de oppervlakte komt. Dit verschijnsel noemen we een bron.

Waterader als bron van de Moesel
Waterader als bron van de Moesel
 

In zeldzame gevallen heeft dit water bijzonder positieve eigenschappen en wordt het water gedronken om zijn geneeskrachtige werking.

Het bekendste voorbeeld hiervan is de bron van Lourdes. De tweede foto toont een dergelijke geneeskrachtige bron.

De Odielen bron
Deze bron levert geneeskrachtig water

⇧ Terug naar Paginamenu


Diepte van wateraders

Wateraders stromen in een laag bovenop een waterondoorlatende laag van bijvoorbeeld klei.

De diepte van een waterader wordt dan ook bepaald door de diepte van de onderliggende ondoorlaatbare laag.

Zijn er afwisselend meerdere lagen met zand/kiezel en bijvoorbeeld klei/leem op verschillende diepten, dan kunnen ze op meerdere diepten voorkomen.

wateraders in aardlagen
Wateraders op verschillende diepten

Delta van de grote rivieren

Nederland, Vlaanderen en het noorden van Duitsland zijn feitelijk de delta van de grote europese rivieren.

Deze rivieren hebben in de loop van de tijd afwisselende lagen van zand c.q. kiezel en klei afgezet. Door de aanwezigheid van deze lagen is de kans op wateraders hier dan ook groot.

Wateraderkruisingen

Bevinden er zich op verschillende diepten wateraders, dan kunnen deze kunnen elkaar kruisen en dus kruispunten vormen.

Deze wateraderkruisingen hebben een versterkende werking op de afstraling, getallen van 40.000 X sterker dan de afstraling van een enkele waterader zijn bekend.

Wateraderkruisingen
2 wateraderkruisingen

Dit is wel heel extreem, maar inderdaad in de praktijk is duidelijk waarneembaar dat de kruisingen nog weer duidelijk sterker zijn dan de afstraling van de individuele aders.

 

Heftigere klachten bij kruisingen

Passend bij de sterkere afstraling zie je dan ook dat bewoners ook heftigere reacties hebben.

Pijn in de benen kom ik regelmatig tegen, dan blijken de benen zich precies op de kruising zich te bevinden.

Zelfs verhalen over vorige bewoners waarbij bij beide de benen geamputeerd zijn…. dus echt heftig!

 
⇧ Terug naar Paginamenu


Wateraders op de kaart vinden

Zoals hierboven uitgelegd is de kans op wateraders in Nederland en Vlaanderen in het algemeen redelijk groot en kun je deze hier dan eigenlijk overal tegenkomen.

Nabijheid van water

In de directe omgeving van grote, maar ook kleinere, rivieren en kanalen is de kans erop zelfs nog veel groter. Ik zie geregeld huizen vlak bij rivieren waar diverse aders onderdoorlopen.

Dus als je op de kaart van Nederland en Vlaanderen kijkt kun je direct rond de rivieren, kanalen en andere waters veel wateraders verwachten.

Ik krijg wel eens de vraag of er een wateraders kaart bestaat waarop te zien is waar deze precies lopen, dus een kaart waar ze ingetekend staan. Helaas, zo’n kaart bestaat niet.

⇧ Terug naar Paginamenu


Gevaar van wateraders

De straling van een gemiddelde waterader is sterk en leidt meestal tot klachten bij bewoners.

Een deel van de mensen ontwikkeld op de lange duur een chronische ziekte.

Bij wateraders die bovengemiddeld sterk zijn treden sneller en heftigere klachten op, het aantal gevallen van ernstige ziekten (met overlijden) neemt dan ook sterk toe.

Van klanten hoor ik vaak dat diverse buren, die ook op de waterader slapen, ernstige ziekten hebben ontwikkeld of daar al aan zijn overleden. Zie ook een voorbeeld van een klant in het groene blok.


Dit is wat Ingrid in haar aanvraag schreef:

“Sinds we een kleine drie jaar geleden naar ons huidige huis zijn verhuisd hebben we o.a. last van pijn in onze benen en voeten. Mijn man heeft de ene na de andere kwaal. En het huis is altijd kil en koud. Opmerkelijk feit is, dat sinds wij hier wonen er drie (!) buurmannen zijn overleden aan kanker. De huizen van deze mannen liggen allemaal in 1 lijn met ons huis. Een buurvrouw van een aantal huizen verderop heeft sinds 2 jaar ME.”

Hieronder de reactie nadat ik de gevonden sterke waterader die onder deze huizen loopt van afstand had geneutraliseerd:

“Ik sta versteld van de voelbare verandering in huis. De zwaarte en kou die er altijd in de lucht hing lijkt weg. Mijn man had het de afgelopen dagen ineens zomaar warm in huis i.p.v. koud, zoals normaal gesproken.
Het voelt meer ontspannen, harmonieuzer. Ik ben blij dat ik je hulp heb ingeroepen.”

Ingrid, Keppel
 

Dit is een heel goed voorbeeld van een situatie waarin zeer sterke straling niet alleen nu klachten veroorzaakt, maar op den duur tot echt serieuze levensbedreigende ziekten leidt.

Wateraderkruisingen

Veel mensen die mij benaderen en hele expliciete klachten hebben, blijken meestal met meerdere aders en kruisingen te doen te hebben.

Zoals hierboven bij wateraderkruisingen uitgelegd is de straling op een kruising nog weer duidelijke sterker en dat zie je dus ook terug in de ernst van de klachten.

Niet iedere waterader is gelijk

Sommige wateraders zijn duidelijk nog gevaarlijker (zoals het voorbeeld in het groene blok beschreven). Je ziet dan ook dat deze meestal duidelijk een stuk sterker zijn dan gemiddeld.

Niet altijd klachten

Ook als er geen klachten worden ervaren, worden we er toch door belast.

Helaas ken ik voorbeelden waarbij de ene partner nooit klachten heeft gehad en de ander wel, maar degene zonder klachten plotseling kanker blijkt te hebben.

De afwezigheid van klachten zegt dus helaas niets over de mogelijke schadelijke gevolgen op de lange duur…

Lichaamsreacties

Het lichaam reageert met stress op de straling en veroorzaakt daardoor spanningen wat weer leidt tot slaapproblemen, moeheid, etc.

Op de lange duur wordt het immuunsysteem steeds verder verzwakt waardoor de kans op het ontstaan van chronische ziekten dan ook heel groot wordt.

De ervaringen van wichelroede lopers leert dan ook dat bij kanker er vrijwel altijd sprake is van een dergelijke belasting. Om maar een voorbeeld te noemen.

Ook baby’s en kleine kinderen zijn zeer gevoelig, kijk voor symptomen bij Symptomen kind en baby op wateraders

 

Klachten door wateraders

De afstraling van een waterader geeft diverse klachten als mensen erin wonen en met name slapen.

Tijdens onze slaap is onze gevoeligheid veel groter en zijn we dus vatbaarder voor de invloed van straling. Onze slaap is bedoeld om te regenereren.

Als deze regeneratie verstoord wordt, uit zich dat in klachten die we gaan ondervinden.

Duurt deze situatie heel lang, denk aan jaren, dan is de kans op chronische ziekten erg groot.

Symptomen en klachten

Enkele typerende klachten zijn: slecht slapen, niet uitgerust wakker worden, kort lontje hebben, strijd in huis, onrust, huilbaby’s, vermoeidheid, depressieve klachten, hoofdpijnen, gewrichtspijnen, kramp in benen, Jicht, tot zelfs Rheuma en Kanker.

Kijk verder op de pagina over symptomen: Klachten Aardstralen, Wateraders en Elektrosmog.

 

Ook wateraders buiten het huis zijn gevaarlijk

Aders die weliswaar niet onder de woning door gaan, maar buiten de woning liggen, kunnen toch straling in de woning geven.

Zijstraling

De lichtblauwen schuine balken in de foto toont de zijstralingen van de wateraders die zich links en rechts ruim buiten het huis bevinden.

Met name de bovenverdiepingen worden ermee belast, ook bij de buren.

Deze straling spreidt zich met toenemende hoogte over een grote breedte uit. Het belaste gebied kan dan al snel erg groot worden, wat uitwijken vaak moeilijk maakt.

Helaaas wordt hier zelden aan gedacht bij onderzoeken…

Zijstraling
De bovenverdieping wordt zwaar belast door wateraders die ruim buiten het huis liggen
2, 3 tot een strook zelfs 4 keer de stralingsterkte
Bij alleen in of direct om het huis meten wordt dit niet gevonden

 

Afstraling van wateraders
Ook al ligt de waterader buiten het huis, geeft deze toch straling in het huis

Ruim om de woning kijken

Je ziet dus, dat aders die buiten de woning liggen, toch straling in de woning kunnen geven. En dit kunnen nog flinke afstanden zijn…

Ook deze straling is sterk en ongezond en moet daarom ook vermeden worden.

Bij een onderzoek zul je dus ruim om de woning moeten meten.

Alleen is het in de praktijk niet altijd mogelijk om ruim genoeg om de woning heen te lopen, daarom werkt het opsporen van wateraders op luchtfoto’s beter.

 
⇧ Terug naar Paginamenu


Wateraders herkennen

Door de wrijving van het water door het grove zand of kiezel ontstaat een straling die we bovengronds gewaarworden door een gevoel van koude (denk aan de koude die optrekt in kerken).

Optrekkende zoutvlekken, vochtige plekken en scheuren in muren kunnen aanwijzingen zijn voor een waterader.

Boom op waterader
Boom op een wateraderkruising

Heggen waar zwakke plekken in zitten of bomen die onderaan de stam heel veel zijtakjes hebben, boomkanker heeft of überhaupt niet meer het model van een normale boom van de betreffende boomsoort heeft, kan een aanwijzing zijn dat er zich op deze plek een waterader bevindt.

Gedraaide stam
Boom op waterader met gedraaide stam
 

In een bos zijn wateraderkruisingen heel goed te herkennen aan bomen die een heel merkwaardige groei vertonen, waarbij de stam gedraaid is en al heel snel boven de grond de boom in de breedte groeit.

De boom probeert op deze wijze de straling zoveel mogelijk te vermijden….

Daarnaast ondervinden bewoners op wateraders verschillende symptomen van koudegevoel, krampen of pijnen in ledematen en vooral slecht slapen.

 
⇧ Terug naar Paginamenu


Verplaatsen van wateraders

Hierbij zijn er verschillende verschijnselen die kunnen optreden.

In de loop van de tijd kan het water een andere weg vinden en daardoor een andere route gaan volgen. Maar dit komt niet veel voor en blijven ze meestal op dezelfde plek.

Bijvoorbeeld wateraders onder Hunebedden blijken nog steeds op dezelfde plek te stromen als toen het Hunebed is aangelegd.

Afhankelijk van de regenhoeveelheid

Een ander vaker voorkomend verschijnsel is dat een waterader zich lijkt te verplaatsen doordat de hoeveelheid water in de waterader in de loop van het jaar verandert, afhankelijk van de neerslag hoeveelheid in een periode.

Ze lijken zich dan centimeters tot, in uitzonderljke gevallen, meters te verplaatsen. Dit is ook tevens een reden waarom veel ontstoringen (zoals pijpjes, beugels e.d.) al snel niet meer werken.

⇧ Terug naar Paginamenu


Gebruik water van wateraders

Het water uit wateraders wordt al eeuwen gebruikt. Bij boerderijen en in steden (stadspompen) werden putten geslagen om zo schoon drinkwater te hebben.

Opsporen van een waterader voor het aanleggen van een bron

Dat kan ik. Echter een waterader opsporen doe ik niet voor het bewateren van tuinen van particulieren.

Als je water nodig hebt kun je beter de vrijwillige brandweer een paar kisten bier geven om hun een bron te laten spoelen op het grondwater. (Wel eerst informeren of dat überhaupt is toegestaan in je gebied.)

Wordt er naar water geboord, dan kun je aan de grond die uit de boorput zien waar het water stroomt.

Wichelmeester

Een wichelmeester kan uiteraard water vinden. Maar hij kan ook de hoeveelheid water en de kwaliteit van het water bepalen.

Hij bepaald op welke plek er exact geboord moet worden en tot op welke diepte.

 

Landbouw en industrie

De grotere wateraders worden, als het water geschikt is, gebruit voor landbouw en industrie.

Voor bluswater moet zo’n waterader 500l per minuut kunnen leveren, dat is dus een hoop water!

 

Bron Bad Nieuweschans
Bron Bad Nieuweschans

Andere toepassingen

Een mooi voorbeeld van een hele grote waterader is die die vanuit het Teutoburgerwald vlak langs Bad Nieuweschans naar uiteindelijk de Noordzee stroomt.

Dit water stroomt net over de grens door een zoutkoepel waardoor dit water heel zout is. Door de grote diepte is het water ook heel warm.

Dit water wordt gebruikt voor het Kuuroord in Bad Nieuweschans en de reden waarom het “Bad” voor Nieuweschans is gekomen.

Dit water is duizenden jaren oud, dus het water stroomt echt heel langzaam…

⇧ Terug naar Paginamenu


Entiteiten

De ervaring leert dat er bij aanwezigheid van een waterader en zeker bij wateraderkruisingen onder of naast de woning er meestal ook entiteiten aanwezig zijn.

De aanwezigheid van entiteiten geeft hierdoor veel onrust en veroorzaakt slaapklachten door stressreacties van het lichaam tot soms zelfs flinke fysieke klachten.

Wat entiteiten zijn

Met entiteiten bedoel ik hier mensen, of dieren, die zijn overleden, maar om welke reden dan ook, niet zijn overgegaan en hier zijn blijven hangen. Ook wel zielen of geesten genaamd.

Bij kruisingen is het zelfs een uitzondering als er geen entiteiten zijn. De meesten van ons nemen ze niet bewust waar, maar ons lichaam reageert er wel op.

De reden dat entiteiten naar sterke straling zoals wateraders trekken, is dat ze toch iets van energie nodig hebben, en energie hebben deze aders in overvloed.

Er zijn mensen die zich bezighouden met entiteiten en het verwijderen daarvan. Maar zolang de straling in of vlakbij het huis blijft zullen er nieuwe entiteiten naar toe blijven trekken. Je kunt ze dan wel weg laten brengen, maar is zogezegd ‘dweilen met de kraan open’.

Hoe voorkomen

Om dit echt opgelost te krijgen moet de woning geen aantrekkelijke plek meer zijn voor entiteiten.

Dit bereik je door de straling ruim buiten de woning te verwijderen. Dan pas heeft het zin om de aanwezige entiteiten weg te brengen.

De kans dat er nieuwe komen is door de afwezigheid van de straling dan gering.

Naar huis terugkerende entiteiten

Nu gaan entiteiten ook nog wel eens ‘aan de wandel’ en blijven niet altijd ‘thuis’.

Om dat wat duidelijker te maken een voorbeeld; stel er zijn 10 entiteiten die jouw huis als hun ‘thuis’ beschouwen.

Op het moment dat ik de entiteiten verwijder zijn er, zeg, 6 aanwezig. Deze zijn dan weg en komen ook niet meer terug. Maar die andere 4 zullen in de loop van de dagen en weken daarna weer een keer thuis komen.

De ervaring leert dat deze over het algemeen binnen een maand weerkeren. Vandaar dat ik een maand nazorg bied bij het verwijderen van entiteiten.

Zodra mensen merken dat er weer een thuis is gekomen en mij dat laten weten breng ik deze ‘thuiskomers’ alsnog weg.

Hoe te merken

Pas als zowel de straling als ook de entiteiten zijn verwijderd komt er echt rust in huis. Mensen geven daarna aan een serene rust in huis te ervaren.

Daarom is het dus van groot belang niet alleen de wateraders aan te pakken maar ook de entiteiten.

Komt er weer een entiteit terug, dan zie je ook dat mensen gelijk weer slaapklachten krijgen, kinderen die niet naar bed willen, ‘s nachts huilend wakker worden e.d.

Is dit het geval dan kun je mij een mail sturen en dan breng ik ook deze entiteit(en) weg.

Daarna keert de rust in huis weer terug. Zie de mailwisselingen bij mijn aanbod voor het Verwijderen van entiteiten voor een idee hoe dat werkt.

 

 
“Als je weet hoe rust voelt ga je ook onrust voelen..”

⇧ Terug naar Paginamenu


Straling van wateraders verwijderen

Straling kan verwijderd worden. Voor hoe ik de straling verwijder, zie Verwijderen van straling.

 
⇧ naar Paginamenu


 

Bij problemen met wateraders help ik graag

Ik spoor wateraders voor je op en verwijder daarna de straling

 


 
⇧ Terug naar Paginamenu


 

error: Content is protected !!