Wateraders Waterval

Wateraders: Wat het zijn & Wat er tegen te doen

Wateraders zijn stromend water in zandlagen in de bodem. De wateraderstraling geeft klachten tot zelfs ziekten. Neutraliseren van de straling voorkomt dit.

In Nederland en Vlaanderen komen wateraders veel voor. We leven immers in de delta van de grote rivieren. En deze hebben in de loop van de tijd vele lagen met zand en kiezel afgezet. Door deze lagen in de grond stroomt op veel plekken water. Deze ‘kanalen’ geven door de wrijving van het water met het grove zand of grind straling af.

Het is deze straling die klachten kan veroorzaken.

 

Sinds deze uitleg op deze site is geplaatst, is deze door velen gekopieerd. Maar blijft het meestal bij deze korte uitleg. Valt er dan niets meer over te vertellen? Ja, zeker wel. Op deze pagina vind je uitgebreide informatie.

 

Hulp bij klachten door wateraders

Hieronder een lijstje met veel voorkomende klachten door wateraders.

 

  • kou in huis, niet warm kunnen krijgen
  • krampen en pijnen in ledematen
  • slecht slapen
  • een drukkend en zwaar gevoel in huis
  • geen energie hebben, moe, burn out
  • soms ook onderlinge spanningen, kortje lontjes
  • verschillende vage klachten zonder duidelijke oorzaak
  • op lange duur en/of grote sterkte, chronische ziekten

Maar andere klachten zijn ook mogelijk.

Trouwens, ook een goede aanwijzing dat er thuis iets mis is. Is wanneer je elders (vakantie bijv.) beter slaapt dan thuis.

Wat tegen wateraders doen?

Vermoed je dat je klachten door wateraders of andere aardstralen komen?

Op de pagina over neutraliseren (zie menu bovenin het scherm) vind je een beschrijving van de verschillende aanpakken die toegepast worden.

Op de pagina Professionele hulp bij wateraders en aardstralen staat beschreven hoe ik je kan helpen.

Heb je geen klachten, maar ben je gewoon geïnteresseerd in wateraders. Lees dan vooral de informatie op deze pagina.

 

De ervaring van Ingrid

Hieronder de ervaring van Ingrid. Wat zij schreef in haar aanvraag en haar ervaring na het neutraliseren van de wateaders en andere aardstralen. Het ging hier om een hele sterke waterader. Deze loopt onder hun woning en die van de buren. Dit laat maar weer eens zien wat wateraders kunnen aanrichten.

Uit de aanvraag

“Sinds we een kleine drie jaar geleden naar ons huidige huis zijn verhuisd hebben we o.a. last van pijn in onze benen en voeten.
Mijn man heeft de ene na de andere kwaal.
En het huis is altijd kil en koud.

Opmerkelijk feit is, dat sinds wij hier wonen er drie (!) buurmannen zijn overleden aan kanker, waaronder de man waarvan wij het huis hebben gekocht.
De huizen van deze mannen liggen allemaal in 1 lijn met ons huis.

Een buurvrouw van een aantal huizen verderop heeft sinds 2 jaar ME.”


 

Na de neutralisatie van de aders

“Ik sta versteld van de voelbare verandering in huis.
De zwaarte en kou die er altijd in de lucht hing lijkt weg.

Mijn man had het de afgelopen dagen ineens zomaar warm
in huis i.p.v. koud, zoals normaal gesproken.

Het voelt meer ontspannen, harmonieuzer.
Ik ben blij dat ik je hulp heb ingeroepen.

Met vriendelijke groet,
Ingrid, Keppel”

Wat wateraders zijn

Wateraders zijn stromend water in zandlagen in de bodem. De wateraderstraling geeft klachten tot zelfs ziekten. Neutraliseren van de straling voorkomt dit.
Het is dus echt water. Regenwater dat zich in de grond verzamelt en dan een weg in de aarde vindt. Zoals water op het oppervlak van de aarde dat ook doet. De breedte van een zo’n ader kan van heel klein tot vele meters breed zijn.

In een meer bergachtige omgeving kan water door spleten in het gesteente stromen.

Straling van deze aders

Door de wrijving van het water met het zand of grind ontstaat een straling. Deze straling onttrekt ons veel energie. Dit is ook de reden dat bij aders onder het huis bewoners dan ook vaak klagen over kou, gebrek aan energie en moe zijn.

Verder verstoord het ook de opname van vitaminen en mineralen. Dit verzwakt dan weer ons immuunsysteem, waardoor we vatbaar worden voor kwalen.

Wateraders onder het huis
Waterader onder het huis

 

Wateraders herkennen

Wateraders kun je heel vaak herkennen aan de zoutvlekken en de vochtplekken op de muur. Ook kunnen ze scheuren in de muren van je huis veroorzaken.

Boom op waterader
Boom op een wateraderkruising
Wateraders - Gedraaide stam
Boom op waterader met gedraaide stam

 

Een heg waar een zwakke plek in zit of een boom die onderaan de stam heel veel zijtakjes heeft. Een boom die boomkanker heeft. Of dat de boom zelfs helemaal niet meer lijkt op hoe deze soort boom er uitziet. Kan een aanwijzing zijn dat daar er een waterader is.

Bestaan van wateraders

Het bestaan van deze aders wordt nog steeds door velen ontkent. Maar zonder deze zijn er geen bronnen en geen rivieren.

Zie de foto, hier begint de Moesel. Het water komt uit de aarde vanuit een waterader die hier uit de grond komt. Dit verschijnsel noemen we een bron.

 

Waterader als bron van de Moesel
Waterader als bron van de Moesel

 

Waterader - De Odielen bron
Deze bron levert geneeskrachtig water

 

Heel af en toe heeft het water uit zo’n bron een helende werking. Om deze reden wordt dit water dan ook erg graag gedronken.
Het bekendste voorbeeld is de bron van Lourdes. De tweede foto toont zo’n bron met geneeskrachtig water.

Wateraders op de kaart vinden

Er zijn zowel in Nederland als in Vlaanderen heel heel veel wateraders. Je kunt ze dan ook overal wel vinden.

In de omgeving van grote, maar ook kleine, rivieren en kanalen is de kans zelfs nog veel groter. Bij huizen die vlak bij rivieren of kanalen staan. Vind ik meestal een flink aantal aders. Dus als je op de kaart van Nederland of Vlaanderen kijkt. Dan kun je rond de wateren veel aders verwachten.

Ik krijg wel eens de vraag of er een wateraderskaart bestaat waarop te zien is waar deze precies lopen. Dus een kaart waar ze ingetekend staan. Helaas, zo’n kaart bestaat niet.

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Gevaar van wateraders

De straling van een gemiddelde waterader is sterk en kan diverse klachten bij mensen veroorzaken. Maar ze kunnen ook nog veel sterker zijn. En als je daar op woont en slaapt, dan leidt dit tot echte problemen.

 

Vaak melden klanten dan dat meerdere buren ernstige ziekten hebben of eraan zijn overleden. Tijdens de woninganalyse blijkt zo’n ader dan ook door de huizen van deze buren te lopen. Zie het voorbeeld in het groene blok.

Er is dan ook een duidelijke relatie tussen de sterkte van de straling en de ernst van de klachten. En daarnaast ook met hoe snel de klachten optreden.

“Al 3 buren op rij kanker gehad waarvan 2 overleden.
Zelf ook veel vage klachten. Te trage schildklier. Onrustig slapen.

2 kinderen die zeker eerste jaren vaak ziek waren. Snel overprikkeld.
Mensen voelen zich leeggezogen na bezoek bij ons.“
 

Uit de woninganalyse bleek, dat er een hele sterke waterader onder deze huizen loopt.

Niet altijd klachten

Het kan ook zijn dat wateraders helemaal geen klachten geven. Of bij de een wel en de ander niet. Ook dat komt regelmatig voor. Maar helaas zegt het afwezig zijn van klachten niets over mogelijk ernstige problemen met de gezondheid in de toekomst hierdoor. De term sluipmoordenaar wordt niet voor niets in verband hiermee gebruikt…

Lichaamsreacties
Het lichaam reageert met stress op de straling. Dit veroorzaakt spanningen. En dit leidt dan weer tot problemen met slapen en moeheid etc.

Op den duur wordt het immuunsysteem steeds verder verzwakt. Waardoor de kans op chronische ziekten dan ook groot wordt.

De ervaring van roedelopers leert dan ook, dat er bij kanker er meestal sprake is van zo’n belasting. Om maar eens voorbeeld te noemen.

Ook wateraders buiten het huis zijn gevaarlijk

Watereraders die, ruim, buiten het huis liggen, kunnen toch straling in het huis geven.

Wateraders - Zijstraling
De bovenverdieping wordt zwaar belast door wateraders die ruim buiten het huis liggen

 

Zijstraling van wateraders

Wateraders die weliswaar buiten het huis liggen, kunnen desondanks toch straling in het huis geven. De blauwe balken in de foto toont de straling van de aders die zich links en rechts ruim buiten het huis bevinden. Met name de verdiepingen worden ermee belast. Ook bij de buren.

Deze straling spreidt zich met de hoogte over een grote breedte uit. Het belaste gebied kan dan al snel erg groot worden. Met alleen een rondje door de woning of net om het huis heen wordt dit niet gevonden.

Afstraling van wateraders
Ook al ligt de waterader buiten de woning, geeft deze toch straling in het huis
“We moeten ’s nachts niet meer opstaan om te plassen,
dit viel direct op nadat je vorige week die waterader had weggenomen”

Charline, Rumbeke

 

Deze waterader liep bij buren 2 huizen verderop door de woning,
een aankondigingszone ervan liep door hun bed

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Diepte van wateraders

Wateraders stromen in een doorlatende laag in de aarde (grof zand of kiezel). Deze laag ligt boven een laag die geen water door laat (bijv. klei of leem). De diepte van een ader wordt dan ook bepaald door de diepte van de onderliggende laag die geen water doorlaat.

Zijn er afwisselend lagen met zand of kiezel en klei of leem. Dan kunnen er meerdere aders op een plek zijn. Ze liggen dan op verschillende diepten.

Delta van de grote rivieren

Nederland, Vlaanderen en het noorden van Duitsland zijn de delta van de grote rivieren. Deze hebben in de loop van de tijd vele lagen met zand / kiezel en klei afgezet. Door de aanwezigheid van deze lagen is de kans op wateraders hier dan ook groot.

wateraders in aardlagen
Wateraders op verschillende diepten

Wateraderkruisingen

Zijn er wateraders in meerdere lagen boven elkaar, dan kunnen ze elkaar kruisen.

Wateraderkruisingen
2 wateraderkruisingen

 

De straling op deze kruisingen is nog sterker. Getallen van maar liefst 40.000 X sterker dan de afstraling van een enkele ader zijn bekend. Dit is wel heel extreem. Maar bij een woninganalyse blijken deze kruisingen inderdaad altijd duidelijk sterker te zijn.

Heftigere klachten bij wateraderkruisingen

Door de sterkere straling, zie je dan ook, dat bewoners ook heftigere klachten hebben. Bijv. pijn in de benen en hoofdpijnen hoor ik vaak wanneer de benen zich precies op de kruising bevinden.

Vortexen, draaikolken en Wellen

Er wordt vaak gesproken over wellen en vortexen. Maar wat zijn dat nu eigenlijk?

Vortex

Als wateraders elkaar zich onder een bepaalde hoek kruisen, dan gaat de energie van de straling van beiden daar ronddraaien. En dat kan nog een flinke ruimte innemen. Dit zou ik een vortex of draaikolk willen noemen.

Na het neutraliseren van beide aders verdwijnt ook de vortex.

Wellen

Ik heb het idee dat verschilende mensen daar verschillende dingen onder verstaan. Maar kijkende naar de angelsakische begrippen, zou ik dit willen vergelijken met wat daar een ‘blind spring’ wordt genoemd. Dat is water dat vanuit een diepte verticaal omhoog stroomt, maar niet aan de oppervlakte komt.

Opwellen past daar mooi bij als nederlands woord. Dus een Wel.

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Verplaatsen van wateraders

In de loop van de tijd kan het water een andere weg vinden en daardoor een andere route gaan volgen. Maar dit komt niet veel voor en blijven ze meestal op dezelfde plek. Als voorbeeld de aders onder de Hunebedden. Deze blijken nog steeds op dezelfde plek te liggen als toen het Hunebed is gebouwd.

Afhankelijk van de hoeveelheid regen

Een waterader kan zich meerdere decimeters verplaatsen. Want het “kanaal” waar het water in stroomt heeft een grillige vorm. Hierdoor lijkt zich met de veranderende waterstand deze zich op een andere plek te bevinden.

Dit is met name een probleem voor veel van de aangebrachte oplossingen, zoals pijpjes, beugels, polers e.d. Omdat ze simpelweg te smal zijn liggen ze al snel na het aanbrengen, niet meer op de juist plek en werken daardoor dus niet meer.

Droogvallen van aders

Ook kan het zijn dat in een droge periode een waterader geheel droogvalt. Of omgekeeerd, in een natte periode er ineens een waterader is die er in de droge periode niet is.

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Wateraders en huilbaby’s

Baby’s en peuters zijn heel erg gevoelig voor straling. Ze reageren dan ook daarop door uit te wijken.

Vaak zie je dat kinderen steeds in een bepaalde hoek van het bed gaan liggen. Dit doen ze onbewust. Valt er niet uit te wijken, dan wordt slapen een probleem. Ze willen dan vaak niet naar bed en verzetten zich. Het ongenoegen wordt geuit door huilen.

Dit is geen aanstellerij, er is wel degelijk iets aan de hand. Ouders raken hierdoor vaak vertwijfeld en uitgeput. Je ziet dat het verwijderen van de straling direct leidt tot verbetering van de situatie. Zodra de straling weg is, slapen de kinderen gewoon in en door.

De ervaring van Peter

“Ik ben heel fijn geholpen door Marcel.
Als ik een mail stuur heb je snel antwoord.

Ook merken we dat het een stuk rustiger is geworden in huis.
De kinderen slapen over het algemeen elke nacht door.

Als je weet wat rust is, weet je ook wat onrust is.”

Peter, Dinxperlo

De ervaring van Lise

“Al heel snel was het geen strijd meer om onze zoon ’s avonds in bed te krijgen.

Wat een opluchting!

We zijn er super blij mee en krijgen zelf veel meer rust “

Lise, Enter

Andere factoren

Zo heb ik ook kinderen gehad die heftig reageerden op de aanwezigheid van entiteiten. Dan zie je, dat het verwijderen ervan direct helpt.

Als kinderen bij herhaling spoken en monsters e.d. zien, neem dit dan aub. serieus. Kinderen nemen gewoon veel meer waar dan wij volwassenen. En dit geldt zeker voor de huidige kinderen.

Er is nu eenmaal veel meer tussen hemel en aarde dan wat wij willen geloven…

De ervaring van Marjolein

19:43 – Zou het kunnen dat er een entiteit ’terug’ is op zijn kamer?
=
19:53 – Hallo Marjolein,
Ik heb een entiteit weggebracht. Kijk hoe het gaat.
=
19:59 – Hoi Marcel,
Dit is echt bizar,
ik heb hem na jouw mailtje teruggebracht en hij ligt rustig nu.
Ongelooflijk dit!!

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Gebruik water van wateraders

Het water uit wateraders wordt al eeuwen gebruikt door mensen. Er werden putten geslagen op de wateraders. Maar denk ook aan de voor handen zijnde bronnen. Deze aders leverdern zo schoon drinkwater.

Opsporen van een waterader voor het aanleggen van een bron

Een geschikte waterader vinden voor een bron kan ik. Echter dit doe ik alleen voor bedrijven, niet voor particulieren.

Als je water nodig hebt kun je beter de vrijwillige brandweer een paar kisten bier geven om hen een bron op het grondwater te laten spoelen. Het is wel verstandig om eerst te informeren of dat überhaupt is toegestaan.

Wordt er naar water geboord, dan kun je aan de grond die uit de boorput zien op welke diepte de wateraders zich bevindt.

Wichelmeester

Een wichelmeester kan uiteraard water vinden. Maar hij kan ook vaststellen hoeveel water er per uur stroomt en wat de kwaliteit van het water is. Hij kan bepalen op welke plek er exact geboord moet worden en tot op welke diepte.

 

Landbouw en industrie

De grote wateraders worden, als het water geschikt is, gebruikt voor de landbouw en de industrie. Voor bluswater moet een waterader wel 500 l per minuut kunnen leveren, dat is dus een hoop water!

 

Wateraders - Bron Bad Nieuweschans
Bron Bad Nieuweschans

Andere toepassingen

Een voorbeeld van een hele grote waterader is er een, die vanaf het Teutoburgerwald tot vlak langs Bad Nieuweschans stroomt. Deze stroomt uiteindelijk naar de Noordzee. Dit water stroomt net over de grens door een zoutkoepel waardoor dit water heel zout is.

Het water wordt gebruikt voor het Kuuroord in Bad Nieuweschans. Dit is ook de reden waarom het “Bad” voor de naam Nieuweschans is gekomen. Dit water is duizenden jaren oud, dus het water stroomt echt heel langzaam…

Door de grote diepte (>600m) is het water ook heel warm. Met water van een hoger gelegen waterader wordt het water op de juiste temperatuur en zoutgehalte gebracht.

⇧ Terug naar Paginamenu