Wateraders Waterval

Wateraders: Wat het zijn & Wat er tegen te doen

Wateraders zijn stromend water in lagen van zand of grind in de aarde. De straling geeft klachten tot zelfs ernstige ziekten, neutraliseren voorkomt dit.

Wateraders komen in Nederland en Vlaanderen veel voor. We leven immers in de delta van de grote rivieren. En deze hebben in de loop der tijd vele lagen met zand en grind afgezet.

Door deze lagen in de grond stroomt op veel plekken water. Deze ‘kanalen’ geven door de wrijving van het water met het grove zand straling af. Dit nemen we waar als wateraderstraling.

Deze verklaring is inmiddels door velen overgenomen. Maar blijft het meestal bij deze korte uitleg. Valt er dan niets meer over wateraders te vertellen?

Ja, zeker wel. Verderop vind je uitgebreide informatie over wateraders.

 

Klachten door wateraders

Bij aanwezigheid van wateraders kun je last hebben van o.a.;

  • kou in huis, niet warm kunnen krijgen
  • krampen en pijnen in ledematen
  • slecht slapen
  • een drukkend en zwaar gevoel in huis
  • geen energie hebben, moe, burn out
  • soms ook onderlinge spanningen, kortje lontjes
  • verschillende vage klachten zonder duidelijke oorzaak
  • op lange duur en/of grote sterkte, chronische ziekten

Maar andere klachten zijn ook mogelijk, lees de pagina over Klachten door Aardstralen, Wateraders & Elektrosmog voor lijsten met klachten.

Naast wateraders zijn er nog andere aardstralen die klachten kunnen geven. Maar blijkt daar helaas zelden naar gekeken te worden.

Wateraders buiten het huis
Ook wateraders (en andere aardstralen) buiten het huis kunnen problemen geven

 

Geboden hulp bij wateraders

Vermoed je dat je klachten door wateraders of andere aardstralen komen? laat je dan helpen door de enige wichelmeester die voor Nederland en België actief is. Lees verder op de pagina Neutraliseren van aardstralen en wateraders hoe ik je kan helpen. Geen symptoombestrijding, maar daadwerkelijk wegnemen van de aardstraling.

Heb je geen klachten, maar wil je gewoon meer weten over wateraders. Lees dan vooral de informatie op deze pagina.

De ervaring van Ingrid met het neutraliseren van wateraders

Hieronder de ervaring van Ingrid, wat zij schreef in haar aanvraag en haar ervaring na het neutraliseren. Het ging hier met name om een hele sterke waterader die onder hun woning en die van de buren loopt. Dit voorbeeld laat maar weer eens zien wat wateraders kunnen aanrichten.

Uit de aanvraag

“Sinds we een kleine drie jaar geleden naar ons huidige huis zijn verhuisd hebben we o.a. last van pijn in onze benen en voeten.
Mijn man heeft de ene na de andere kwaal.
En het huis is altijd kil en koud.

Opmerkelijk feit is, dat sinds wij hier wonen er drie (!) buurmannen zijn overleden aan kanker, waaronder de man waarvan wij het huis hebben gekocht.
De huizen van deze mannen liggen allemaal in 1 lijn met ons huis.

Een buurvrouw van een aantal huizen verderop heeft sinds 2 jaar ME.”


 

Na de neutralisaties van de wateraders

“Ik sta versteld van de voelbare verandering in huis.
De zwaarte en kou die er altijd in de lucht hing lijkt weg.

Mijn man had het de afgelopen dagen ineens zomaar warm
in huis i.p.v. koud, zoals normaal gesproken.

Het voelt meer ontspannen, harmonieuzer.
Ik ben blij dat ik je hulp heb ingeroepen.

Met vriendelijke groet,
Ingrid, Keppel”

Opmerkingen

Om maar vulling te krijgen zie je op pagina’s over wateraders dingen die daar niets mee van doen hebben en ook nog eens niet juist zijn. Dit veroorzaakt alleen maar een hoop ruis… Daarom 2 opmerkingen hier.

Breuken

Alleen in Zuid-Limburg en de Ardennen komen de bedoelde breuken voor. (Ben ze bij een paar klanten in Heerlen en Geleen tegengekomen bijv.) Deze geven zones met straling die vergelijkbaar zijn met wateraders en geven dus ook serieuze klachten.

In de rest van Nederland en Vlaanderen komen deze niet voor. De rotsondergrond ligt daar veel te diep om nog voor echte problemen te zorgen.

De geologische / tektonische breuken zijn dan ook niet zo interessant.

Wel kunnen grondverschuivingen soms straling afgeven.

Leylijnen

Leylijnen zijn iets heel anders dan aardstralen en stralen ook niet vanuit de grond omhoog.

De aanname dat ze per definitie positief zijn, is onjuist.

De kleinere Leylijnen komen overal wel voor, maar deze geven normaal gesproken geen problemen.

 

Wat wateraders zijn

Wateraders zijn stromend water in lagen van zand of grind in de aarde. De straling geeft klachten tot zelfs ernstige ziekten, neutraliseren voorkomt dit.

Wateraders onder het huis
Waterader onder het huis

 

Het is dus echt water. Het water stroomt op bepaalde diepten in de grond. De breedte van een ader kan van heel klein tot een grote rivier zijn. Het is regenwater dat zich in de grond verzamelt en dan een weg in de aarde vindt. Zoals water op het oppervlak van de aarde dat ook doet.

In een meer bergachtige omgeving kunnen ze ook door spleten in het gesteente gevormd worden. Door deze spleten stroomt dan water.

Straling van wateraders

Door de wrijving van het water met het zand of grind ontstaat een straling. Deze straling onttrekt ons veel energie. Dit is ook de reden dat bij wateraders onder het huis bewoners dan ook vaak klagen over kou.

Verder verstoord het ook de opname van vitaminen en mineralen. Dit verzwakt dan weer ons immuunsysteem, waardoor we vatbaar worden voor kwalen.

Wateraders herkennen

Wateraders kun je heel vaak herkennen aan de zoutvlekken en de vochtplekken op de muur. Ook kunnen ze scheuren in de muren van je huis veroorzaken.

Boom op waterader
Boom op een wateraderkruising
Wateraders - Gedraaide stam
Boom op waterader met gedraaide stam

 

Een heg waar een zwakke plek in zit of een boom die onderaan de stam heel veel zijtakjes heeft. Een boom die boomkanker heeft. Of dat de boom zelfs helemaal niet meer lijkt op hoe deze soort boom er uitziet. Kan een aanwijzing zijn dat daar er een waterader is.

Bestaan van wateraders

Het bestaan van wateraders wordt nog steeds door velen ontkent. Maar zonder deze zijn er geen bronnen en geen rivieren.

Zie de foto, hier begint de Moesel. Het water komt uit de aarde vanuit een waterader die hier uit de grond komt. Dit verschijnsel noemen we een bron.

 

Waterader als bron van de Moesel
Waterader als bron van de Moesel

 

Waterader - De Odielen bron
Deze bron levert geneeskrachtig water

 

Heel af en toe heeft het water uit zo’n bron een helende werking. Om deze reden wordt dit water dan ook erg graag gedronken.
Het bekendste voorbeeld is de bron van Lourdes. De tweede foto toont zo’n bron met geneeskrachtig water.

Wateraders op de kaart vinden

Er zijn zowel in Nederland als in Vlaanderen heel heel veel wateraders. Je kunt ze dan ook overal wel vinden.

In de omgeving van grote, maar ook kleine, rivieren en kanalen is de kans zelfs nog veel groter. Bij huizen die vlak bij rivieren of kanalen staan. Vind ik meestal een flink aantal aders.

Dus als je op de kaart van Nederland of Vlaanderen kijkt. Dan kun je rond de wateren veel wateraders verwachten.

Ik krijg wel eens de vraag of er een wateraders kaart bestaat waarop te zien is waar deze precies lopen. Dus een kaart waar ze ingetekend staan. Helaas, zo’n kaart bestaat niet.

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Gevaar van wateraders

De straling van een gemiddelde waterader is sterk. Dit leidt meestal tot diverse klachten bij mensen.

Maar wateraders kunnen ook nog veel sterker zijn. En als je daar op woont en slaapt, dan leidt dit tot echte problemen.

Vaak blijkt dat meerdere buren van een klant ernstige ziekten hebben. Of er aan zijn overleden. De ader loopt door al deze huizen heen. Zie het voorbeeld in het groene blok.

“Al 3 buren op rij kanker gehad waarvan 2 overleden.
Zelf ook veel vage klachten. Te trage schildklier. Onrustig slapen.

2 kinderen die zeker eerste jaren vaak ziek waren. Snel overprikkeld.
Mensen voelen zich leeggezogen na bezoek bij ons.“

Uit de analyse bleek, dat er een hele sterke waterader onder deze huizen loopt.
Je ziet dus, dat sterke straling niet alleen klachten veroorzaakt. Maar op den duur zelfs tot dodelijke ziekten kan leiden.

Dit is wat ik wil voorkomen door de straling voor je te verwijderen.

Er is dan ook een heldere relatie tussen de sterkte van de straling en de ernst van de klachten. En daarnaast ook met hoe snel de klachten optreden.

Opstapelen van straling

Meestal is het ook niet een kwestie van alleen een enkele waterader. Maar zijn er meer aders. En is er meestal ook straling van andere aardstralen.

Zo is er bijv. een fenomeen dat circa de sterkte heeft van een doorsnee waterader. Maar deze is nog een stuk groter. En dit komt overal voor en vind ik bijna altijd in huizen.

Als de straling hiervan zich opstapelt met die van een of meer wateraders. Dan wordt het al snel problematisch.

Klachten door wateraders

Lichaamsreacties
Het lichaam reageert met stress op de straling. Dit veroorzaakt spanningen. En dit leidt dan weer tot problemen met slapen en moeheid etc.

Op den duur wordt het immuunsysteem steeds verder verzwakt. Waardoor de kans op chronische ziekten dan ook groot wordt.

De ervaring van roedelopers leert dan ook, dat er bij kanker er meestal sprake is van zo’n belasting. Om maar eens voorbeeld te noemen.

Ook baby’s en kleine kinderen zijn zeer gevoelig. Kijk voor symptomen bij Huilbaby’s en peuters

Doordat de straling van wateraders sterk is veroorzaken ze vaak klachten. Slecht slapen, moe en gebrek aan energie. Ook kou, kilte in huis en pijnen worden veel genoemd. Andere klachten kunnen ook mogelijk zijn.

Op de pagina met klachten en ziekten staan lijsten. Als je je afvraagt of wateraders of andere aardstralen je klachten veroorzaken, dan is het goed om die pagina te lezen.

Niet altijd klachten bij wateraders

Maar het kan ook zijn dat wateraders helemaal geen klachten geven. Of bij de een wel en de ander niet. Ook dat komt regelmatig voor. Maar helaas zegt het afwezig zijn van klachten niets over mogelijk ernstige problemen met de gezondheid in de toekomst hierdoor. De term sluipmoordenaar wordt niet voor niets in verband met wateraders gebruikt.

Overigens ook een goede aanwijzing dat er thuis iets mis is. Is wanneer je elders (vakantie bijv.) beter slaapt dan thuis.

Ook wateraders buiten het huis zijn gevaarlijk

Watereraders die, ruim, buiten het huis liggen, kunnen toch straling in het huis geven.

Wateraders - Zijstraling
De bovenverdieping wordt zwaar belast door wateraders die ruim buiten het huis liggen

 

Zijstraling van wateraders

Wateraders die, ruim, buiten het huis liggen, kunnen toch straling in het huis geven.

De blauwe balken in de foto toont de straling van de wateraders die zich links en rechts ruim buiten het huis bevinden. Met name de verdiepingen worden ermee belast. Ook bij de buren.

Deze straling spreidt zich met de hoogte over een grote breedte uit. Het belaste gebied kan dan al snel erg groot worden. Dit maakt het uitwijken vaak erg moeilijk. Dit is helaas zeer weinig bekend en er wordt dan ook maar zelden naar gekeken.

Met een rondje door de woning of net om het huis heen wordt dit niet gevonden.

Afstraling van wateraders
Ook al ligt de waterader buiten de woning, geeft deze toch straling in het huis

Ruim om de woning kijken

Dus wateraders die weliswaar buiten de woning liggen kunnen toch straling in de woning geven. En dit kunnen nog flinke afstanden zijn…

Ook deze straling is sterk en ongezond en moet daarom ook vermeden worden. Bij een onderzoek zul je dus echt heel ruim om de woning moeten meten.

Probleem is alleen dat je niet altijd ruim genoeg om het huis kunt lopen. Of domweg ergens niet kunt komen. Daarom werkt het opsporen van wateraders op luchtfoto’s dan ook veel beter.

“We moeten ‘s nachts niet meer opstaan om te plassen,
dit viel direct op nadat je vorige week die waterader had weggenomen”

Charline, Rumbeke

Deze waterader liep bij buren 2 huizen verderop door de woning

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Wat tegen wateraders doen

Er zijn een aantal aanpakken voor als je belast wordt door wateraders. Je kunt proberen uit te wijken. Of je probeert iets aan de symptomen te doen. Of je laat de aardstralen neutraliseren.

Uitwijken van wateraders

Uitwijken van wateraders lijkt het meest voor de hand te liggen. Echter, de praktijk laat zien dat het vaak heel moeilijk is om het bed zo neer te zetten dat deze echt vrij van straling is. Want zelden is de slaapkamer zo groot dat je echt uit de zone kunt schuiven.

En niet veel mensen hebben de optie om naar een andere slaapkamer te gaan. Als er al een slaapkamer is die wel vrij is.

Het belaste gebied is door de zijstraling namelijk veel groter dan de waterader zelf. Dit wordt heel vaak vergeten. De straling naast de zone zelf is anders, maar geeft ook klachten op den duur.

Iets onder het bed leggen

Er worden een hoop dingen verkocht voor op of onder het bed. Maar helaas is er geen materiaal dat deze waterader straling stopt. Dus kurk of plasticfolie hebben dan ook geen zin. Net als lood of koper e.d.

Symptomen bestrijden

Van elk apparaat of voorwerp waarvan beweerd wordt, dat het in een omtrek van x meter alles aan straling wegneemt, is er geen een die dat waar maakt.

En als je even logisch nadenkt dan kan dat ook niet. Want hoe zou een voorwerp rechts van je de straling links van je moeten tegenhouden? Dat doet het dus ook niet.

Wel geven ze zelf juist veel straling af. Dit in een poging om iets aan de symptomen te doen.

Maar ze nemen de wateraderstraling dus niet weg. En daarmee blijven dan ook de risico’s voor je gezondheid.

En onschuldig zijn ze ook niet altijd. Er zijn zelfs mensen die er ernstige klachten door kregen.

Neutraliseren van wateraders

Een betere optie is, om de wateraders te neutraliseren. Daarmee wordt alle straling compleet uit je huis verwijderd. Dus het wegnemen van de oorzaak i.p.v. te pogen iets aan de symptomen te doen.

Omdat de straling dan echt weg is, geeft dat ook een veel beter resultaat.

Klanten melden daarna rust en ruimte in huis te voelen, zeker als ook de entiteiten zijn verwijderd.

Het maakt dan ook niet meer uit hoe je het bed neerzet of waar je zit. Maar het belangrijkste is, dat zo de risico’s op ernstige dingen door de wateraders op lange duur dan ook weg zijn.

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Kennis wateraders

Uit ervaring met de vele klanten waar al eerder (vaak meerdere) mensen geweest zijn. Blijkt dat helaas zelden verder gekeken wordt dan wateraders en wat lijnen als Hartmann en Curry.

Deze laatsten zijn sowieso niet zo interessant qua klachten. Ze zijn namelijk lang niet zo sterk (ruim 20 x zwakker dan een gemiddelde waterader en smal met nog geen 20cm).

Wat geen wateraders zijn

In met name Vlaanderen wordt velen aangeleerd dat wateraders ca. een meter breed zouden zijn. En ze loodrecht opelkaar staan en zo een strak ruitpatroon vormen. Dit is niet juist!

Wat deze mensen vinden zijn geen wateraders, maar is iets heel anders. Als gevolg hiervan worden de wateraders die er wel zijn, dus niet gevonden…

Waar niet naar gekeken blijkt te worden

Maar er wordt niet gekeken naar sterke aardstralen die er altijd zijn. Deze liggen 7 tot 10 m uit elkaar en er lopen er dan ook altijd wel een paar door de woning.
Ook zijn er aardstralen die nog groter zijn dan wateraders en net zo sterk. Deze kunnen dus ook veel straling in de woning geven, maar zijn niet bekend en wordt dus niet naar gekeken.

En nog iets anders wat ook regelmatig voorkomt bij klanten, is meestal zelfs nog een stuk sterker dan een gemiddelde waterader. Dus heb je pech, dan wordt je er flink door belast.

Kennis nodig

Het is dus belangrijk voldoende kennis te hebben welke aardstralen er zijn en hoe deze afstralen om klanten van hun klachten af te kunnen helpen. Helaas blijkt deze kennis verder weinig aanwezig in Nederland en België.

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Wateraders en huilbaby’s

Baby’s en peuters zijn heel erg gevoelig voor straling en reageren daarop door uit te wijken naar het deel van het bed dat minder belast wordt. Vaak zie je dat kinderen steeds in een hoek van het bed gaan liggen. Dit doen ze onbewust.

Valt er niet uit te wijken, dan wordt slapen een probleem. Ze willen dan vaak niet naar bed (voelt onprettig) en verzetten zich.

Eenmaal in bed wordt het ongenoegen geuit door huilen. Dit is geen aanstellerij, er is wel degelijk iets aan de hand. Ouders raken hierdoor vaak vertwijfeld en uitgeput.

Wegnemen van de straling helpt

In deze gevallen zie je dat het verwijderen van de straling direct leidt tot verbetering van de situatie. Zodra de straling weg is, slapen de kinderen gewoon in en door.

Al heel snel was het geen strijd meer om onze zoon ‘s avonds in bed te krijgen,

wat een opluchting!

We zijn er super blij mee en krijgen zelf veel meer rust “

Lise, Enter

Andere factoren dan wateraders

Zo heb ik ook kinderen gehad die heftig reageerden op de aanwezigheid van entiteiten. Dan zie je, dat het verwijderen ervan direct helpt.

Als kinderen bij herhaling spoken en monsters e.d. zien, neem dit dan aub. serieus. Kinderen nemen veel meer waar dan wij volwassenen. En dit geldt zeker voor de kinderen van nu.

Er is nu eenmaal veel meer tussen hemel en aarde dan wat wij willen geloven…

Complex

In enkele gevallen bleek het nog complexer te liggen, waar als het ware het kind nog een sterke band met de andere zijde had. En dan hebben we het over echt hele andere dingen dan de wateraders.

Lees ook hier: Entiteiten verwijderen. Hier staan een paar klantervaringen.

Het oplossen van de issues die er achter zitten leidde dan tot het oplossen van de problemen.

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Diepte van wateraders

Wateraders stromen in een laag in de aarde bovenop een laag die geen water door laat. Zo’n onderliggende laag kan bijvoorbeeld klei of leem zijn.

De diepte van een waterader wordt dan ook bepaald door de diepte van de laag die geen water door laat.

wateraders in aardlagen
Wateraders op verschillende diepten

 

Zijn er afwisselende lagen met zand of grind / kiezel en bijvoorbeeld klei of leem op verschillende diepten, dan kunnen er meerdere aders op een plek zijn. Ze liggen dan op verschillende diepten.

Delta van de grote rivieren

Nederland, Vlaanderen en het noorden van Duitsland zijn de delta van de grote rivieren. Deze rivieren hebben in de loop van de tijd lagen van zand c.q. kiezel en klei afgezet. Door de aanwezigheid van deze lagen is de kans op wateraders hier dan ook groot.

Wateraderkruisingen

Zijn er wateraders in meerdere lagen en dus diepten boven elkaar, dan kunnen ze elkaar kruisen. Dzeze vormen dan kruispunten.

Wateraderkruisingen
2 wateraderkruisingen

 

Deze kruisingen zijn nog sterker. Getallen van maar liefst 40.000 X sterker dan de afstraling van een enkele waterader zijn bekend.

Dit is wel heel extreem. Maar inderdaad is de straling van deze kruisingen in de praktijk nog veel sterker dan de afstraling van de individuele aders.

Heftigere klachten bij kruisingen

Door deze sterke straling, zie je dan ook, dat bewoners ook heftigere reacties hebben. Pijn in de benen hoor ik vaak, dan blijken de benen zich precies op de kruising te bevinden.

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Verplaatsen van wateraders

Er zijn meerdere oorzaken voor het verschuiven van de wateraders.

In de loop van de tijd kan het water een andere weg vinden en daardoor een andere route gaan volgen. Maar dit komt niet veel voor en blijven ze meestal op dezelfde plek.

Als voorbeeld de wateraders onder de Hunebedden. Deze blijken nog steeds op dezelfde plek te liggen als toen het Hunebed is gebouwd.

Afhankelijk van de regenhoeveelheid

Iets wat eigenlijk altijd een rol speelt is, dat een waterader zich lijkt te verplaatsen doordat de hoeveelheid water in de waterader in de loop van het jaar verandert, afhankelijk van de neerslag hoeveelheid in een periode. Dit komt doordat het “kanaal” waar het water in stroomt een grillige vorm heeft.

Ze lijken zich dan zelfs meerdere decimeters te verplaatsen.

Dit is ook tevens een reden waarom veel aangebrachte oplossingen (zoals pijpjes, beugels, polers e.d.) al snel niet meer werken. Ze zijn simpelweg te smal.

Al snel na het aanbrengen liggen ze niet meer op de juist plek en werken daardoor niet meer.

Droogvallen van wateraders

Ook kan het zijn dat in een droge periode een waterader geheel droogvalt. Of omgekeeerd, in een natte periode er ineens een waterader is die er in de droge periode niet is.

 

⇧ Terug naar Paginamenu