Waterval
 

Wateraders: Wat het is & Wat je er tegen kunt doen

Het bestaan van wateraders wordt nog veel onkent, maar ze kunnen veel klachten veroorzaken zoals slapeloosheid, spanningen, krampen etc.

Naast dat de straling van wateraders directe klachten geven, kunnen ze op de lange duur ook tot ernstige chronische ziekten leiden. Dit blijkt uit ervaring van wichelroedelopers, maar ook uit wetenschappelijke studies.

De straling verzwakt ons afweersysteem en de kans op bijvoorbeeld kanker neemt toe. Ook als er daarvoor geen klachten ervaren worden.

 

Ik heb uitvoerig onderzoek gedaan naar wateraders en naar de soorten straling die deze afgeven. Op deze pagina vind je dan ook uitgebreide informatie over de eigenschappen van wateraders.

Ben je meer geïnteresseerd in het laten uitvoeren van een onderzoek naar wateraders en het verwijderen van de straling ervan, lees dan hier: Onderzoek & Neutraliseren.

 

Bestaan van wateraders

Het bestaan wordt door veel mensen nog steeds ontkend

Maar zonder wateraders zouden er geen rivieren en geen bronnen zijn en boeren en industrie geen schoon water hebben!

Wat wateraders zijn

Wateraders zijn het eenvoudigst voor te stellen als riviertjes die op bepaalde diepten in de grond lopen

Deze aders met water kunnen van heel smal tot echt heel breed zijn en enkele tot honderden meters diep liggen

Opmerken van wateraders

De wrijving van het water met het zand of kiezel geeft straling die we gewaarworden door een gevoel van koude

Slecht slapen en vermoeidheid zijn de meest voorkomende klachten bij wateraders

Waarom wateraders gevaarlijk zijn

Wateraders belasten het lichaam heel sterk, hierdoor ontstaan diverse klachten

Bij langdurige blootstelling is de kans op chronische ziekten erg hoog, de kans op bv. kanker wordt sterk vergroot

 

 

Wat wateraders zijn

Wateraders zijn stromend water in een zand- of kiezellaag. De straling van wateraders geeft klachten en kan op den duur tot chronisch ziekten leiden.

Als je op de resultaten van Google kijkt, dan lijkt hier een consensus over te zijn. Dit was echter, voordat deze site actief werd jaren geleden, zeker niet zo. De meest uiteeenlopende theorien kwam je tegen, en soms nog.

Het gaat dus om daadwerkelijk water, dat heel langzaam op bepaalde diepten in de ondergrond stroomt. Ze hebben het formaat van kleine beekjes tot flinke rivieren.

Waterader onder het huis
Waterader onder het huis

Uiteindelijk is het gewoon regenwater dat de bodem ingezakt is, zich ophoopt en dan een weg zoekt in de aarde. Net als water aan de oppervlakte.

In meer bergachtige omgevingen kunnen ze ook door watervoerende spleten in het gesteente gevormd worden.

Bestaan van wateraders

Er zijn nog steeds mensen die het bestaan van wateraders ontkennen. Echter zonder deze zouden er geen bronnen en geen rivieren zijn.

Zie de foto, hier begint de Moesel. Het water komt uit de aarde vanuit een waterader die hier aan de oppervlakte komt. Dit verschijnsel noemen we een bron.

Waterader als bron van de Moesel
Waterader als bron van de Moesel
 

In zeldzame gevallen heeft dit water bijzonder positieve eigenschappen en wordt het water gedronken om zijn geneeskrachtige werking.

Het bekendste voorbeeld hiervan is de bron van Lourdes. De tweede foto toont een dergelijke geneeskrachtige bron.

De Odielen bron
Deze bron levert geneeskrachtig water

⇧ Terug naar Paginamenu


Gevaar van wateraders

De straling van een gemiddelde waterader is sterk en leidt meestal tot allerlei klachten bij bewoners.

Van klanten hoor ik regelmatig dat diverse buren, die ook op dezelfde zeer sterke waterader slapen, ernstige ziekten hebben ontwikkeld of daar al aan zijn overleden. Zie een voorbeeld hiervan in het groene blok.

Er is dan ook een duidelijke relatie tussen de stralingsterkte en de ernst van de klachten en hoe snel de klachten optreden.


“Sinds we een kleine drie jaar geleden naar ons huidige huis zijn verhuisd hebben we o.a. last van pijn in onze benen en voeten.

Mijn man heeft de ene na de andere kwaal. En het huis is altijd kil en koud.

Opmerkelijk feit is, dat sinds wij hier wonen er drie (!) buurmannen zijn overleden aan kanker. De huizen van deze mannen liggen allemaal in 1 lijn met ons huis.

Een buurvrouw van een aantal huizen verderop heeft sinds 2 jaar ME.”

 
Uit het onderzoek bleek, dat er een hele sterke waterader onder deze huizen loopt.
Je ziet dus dat sterke straling niet alleen klachten veroorzaakt, maar op den duur tot levensbedreigende ziekten kan leiden.

Dit is wat ik wil voorkomen door de straling voor je te verwijderen.

Opstapeling van straling

In veel gevallen is het niet een kwestie van een enkele waterader, maar blijkt er sprake te zijn van een opstapeling van straling uit diverse bronnen. Meerdere wateraders of ook samen met straling van andere type aardstralen.

Niet altijd klachten

Ook als er geen klachten worden ervaren, worden we er toch door belast.

Helaas ken ik voorbeelden waarbij de ene partner nooit klachten heeft gehad en de ander wel, maar degene zonder klachten plotseling kanker blijkt te hebben.

De afwezigheid van klachten zegt dus helaas niets over de mogelijke schadelijke gevolgen op de lange duur. De term sluipmoordenaar voor wateraders is dan ook niet uit de lucht gegrepen…

Nu is het natuurlijk niet altijd zo dramatisch. Ik ken ook voorbeelden waarbij er schijnbaar geen klachten waren, maar na het opruimen van een niet zo’n sterke waterader, er toch een duidelijke verbetering van de slaap ondervonden wordt.

Ook wateraders buiten het huis zijn gevaarlijk

Aders die weliswaar niet onder de woning stromen, maar (ruim) buiten de woning liggen, kunnen toch straling in de woning geven.

Zijstraling

De lichtblauwen schuine balken in de foto toont de zijstralingen van de wateraders die zich links en rechts ruim buiten het huis bevinden.

Met name de bovenverdiepingen worden ermee belast, ook bij de buren.

Deze straling spreidt zich met toenemende hoogte over een grote breedte uit. Het belaste gebied kan dan al snel erg groot worden, wat uitwijken vaak moeilijk maakt.

Helaas wordt hier zelden aan gedacht bij onderzoeken…

Met een rondje door de woning of net om het huis heen wordt dit gewoon gemist.

Zijstraling
De bovenverdieping wordt zwaar belast door wateraders die ruim buiten het huis liggen
2, 3 tot een strook zelfs 4 keer de stralingsterkte
Bij alleen in of direct om het huis meten wordt dit niet gevonden

 

Afstraling van wateraders
Ook al ligt de waterader buiten de woning, geeft deze toch straling in het huis

Ruim om de woning kijken

Je ziet dus, dat aders die weliswaar buiten de woning liggen, toch straling in de woning kunnen geven. En dit kunnen nog flinke afstanden zijn…

Ook deze straling is sterk en ongezond en moet daarom ook vermeden worden.

Bij een onderzoek zul je dus echt heel ruim om de woning moeten meten.

Alleen is het in de praktijk niet altijd mogelijk om ruim genoeg om de woning heen te lopen, daarom werkt het opsporen van wateraders op luchtfoto’s beter.

 
⇧ Terug naar Paginamenu


Wateraderstraling verwijderen

Wateraderstraling kan verwijderd worden

Kunnen wateraders überhaupt verwijderd worden? Niet als zodanig.

Ik hoor mensen vaak spreken over het stil leggen van wateraders, dat kan dus niet. Het water blijft stromen, het fysieke water zelf is niet weg te nemen.

Maar de straling die de waterader afgeeft, die is wel te verwijderen. En daar gaat het om. Het is de straling die het probleem veroorzaakt, niet het water zelf.

Aanbrengen van een neutralisatie

Door de waterader te neutraliseren kan de straling ervan verwijderd worden.

Voor informatie over het neutraliseren van de tijdens een onderzoek gevonden wateraders en aardstralen, lees verder op: Neutraliseren van wateraders en aardstralen.

 
⇧ Terug naar Paginamenu


Klachten door wateraders

De afstraling van wateraders geeft diverse klachten als mensen erin wonen en met name slapen. Want tijdens onze slaap is onze gevoeligheid veel groter en zijn we dus vatbaarder voor de invloed van straling.

Onze slaap is bedoeld om te regenereren. Als deze regeneratie verstoord wordt, uit zich dat op den duur in klachten die we gaan ondervinden.

Symptomen en klachten

Enkele typerende klachten zijn: slecht slapen, niet uitgerust wakker worden, kort lontje hebben, strijd in huis, onrust, huilbaby’s, vermoeidheid, depressieve klachten, hoofdpijnen, gewrichtspijnen, kramp in benen, Jicht, tot zelfs Rheuma en Kanker.

Ook een goede indicator dat er thuis iets mis is, is wanneer je elders (vakantie b.v.) beter slaapt dan thuis.

Kijk verder op de pagina over symptomen: Klachten Aardstralen, Wateraders en Elektrosmog.

Pijn in de benen

Een opvallend vaak terugkomende klacht bij sterke wateraderstraling is pijn in de benen. Inmiddels is mij duideljk geworden dat dit veroorzaakt wordt door het vernauwen van de bloedvaten in de benen.

Lichaamsreacties

Het lichaam reageert met stress op de straling en veroorzaakt daardoor spanningen wat weer leidt tot slaapproblemen, moeheid, etc.

Op de lange duur wordt het immuunsysteem steeds verder verzwakt waardoor de kans op het ontstaan van chronische ziekten dan ook groot wordt.

De ervaringen van wichelroede lopers leert dan ook dat bij kanker er vrijwel altijd sprake is van een dergelijke belasting. Om maar een voorbeeld te noemen.

Ook baby’s en kleine kinderen zijn zeer gevoelig, kijk voor symptomen bij Symptomen kind en baby op wateraders

 
⇧ Terug naar Paginamenu


Diepte van wateraders

Wateraders stromen in een laag bovenop een waterondoorlatende laag van bijvoorbeeld klei.

De diepte van een waterader wordt dan ook bepaald door de diepte van de onderliggende ondoorlaatbare laag.

Zijn er afwisselend meerdere lagen met zand/kiezel en bijvoorbeeld klei/leem op verschillende diepten, dan kunnen ze op meerdere diepten voorkomen.

wateraders in aardlagen
Wateraders op verschillende diepten

Delta van de grote rivieren

Nederland, Vlaanderen en het noorden van Duitsland zijn feitelijk de delta van de grote europese rivieren.

Deze rivieren hebben in de loop van de tijd afwisselende lagen van zand c.q. kiezel en klei afgezet. Door de aanwezigheid van deze lagen is de kans op wateraders hier dan ook groot.

Wateraderkruisingen

Bevinden er zich op verschillende diepten wateraders, dan kunnen deze kunnen elkaar kruisen en dus kruispunten vormen.

Deze wateraderkruisingen hebben een versterkende werking op de afstraling, getallen van 40.000 X sterker dan de afstraling van een enkele waterader zijn bekend.

 

Wateraderkruisingen
2 wateraderkruisingen

Dit is wel heel extreem, maar inderdaad in de praktijk is duidelijk waarneembaar dat de kruisingen nog weer duidelijk sterker zijn dan de afstraling van de individuele aders.

 

Heftigere klachten bij kruisingen

Passend bij de sterkere afstraling zie je dan ook dat bewoners ook heftigere reacties hebben.

Pijn in de benen kom ik regelmatig tegen, dan blijken de benen zich precies op de kruising te bevinden.


Ik werd benaderd door een klant. Deze vertelde over de vorige bewoners, dat deze in redelijk gezondheid daar waren komen wonen.

Na een aantal jaar werd eerst bij de man de beide benen geamputeerd, waarna deze kort daarop overleed. Daarna hetzelfde bij de vrouw… dus echt heftig!

Beide aders van de kruising bleken ieder op zich al meer dan dubbel zo sterk dan een gemiddelde waterader. De huidige bewoner had ook veel last van zijn…benen.

⇧ Terug naar Paginamenu


Wateraders op de kaart vinden

Zoals hierboven uitgelegd is de kans op wateraders in Nederland en Vlaanderen in het algemeen redelijk groot en kun je deze hier dan eigenlijk overal tegenkomen.

Nabijheid van water

In de directe omgeving van grote, maar ook kleinere, rivieren en kanalen is de kans erop zelfs nog veel groter. Ik zie geregeld huizen vlak bij rivieren waar diverse aders onderdoorlopen.

Dus als je op de kaart van Nederland en Vlaanderen kijkt kun je direct rond de rivieren, kanalen en andere waters veel wateraders verwachten.

Ik krijg wel eens de vraag of er een wateraders kaart bestaat waarop te zien is waar deze precies lopen, dus een kaart waar ze ingetekend staan. Helaas, zo’n kaart bestaat niet.

⇧ Terug naar Paginamenu


Wateraders herkennen

Door de wrijving van het water door het grove zand of kiezel ontstaat een straling die we bovengronds gewaarworden door een gevoel van koude (denk aan de koude die optrekt in kerken).

Optrekkende zoutvlekken, vochtige plekken en scheuren in muren kunnen aanwijzingen zijn voor een waterader.

Boom op waterader
Boom op een wateraderkruising

Heggen waar zwakke plekken in zitten of bomen die onderaan de stam heel veel zijtakjes hebben, boomkanker heeft of überhaupt niet meer het model van een normale boom van de betreffende boomsoort heeft, kan een aanwijzing zijn dat er zich op deze plek een waterader bevindt.

Gedraaide stam
Boom op waterader met gedraaide stam
 

In een bos zijn wateraderkruisingen heel goed te herkennen aan bomen die een heel merkwaardige groei vertonen, waarbij de stam gedraaid is en al heel snel boven de grond de boom in de breedte groeit.

De boom probeert op deze wijze de straling zoveel mogelijk te vermijden….

Daarnaast ondervinden bewoners op wateraders verschillende symptomen van koudegevoel, krampen of pijnen in ledematen en vooral slecht slapen.

 
⇧ Terug naar Paginamenu


Verplaatsen van wateraders

 

Hierbij zijn er verschillende verschijnselen die kunnen optreden.

In de loop van de tijd kan het water een andere weg vinden en daardoor een andere route gaan volgen. Maar dit komt niet veel voor en blijven ze meestal op dezelfde plek.

Bijvoorbeeld wateraders onder Hunebedden blijken nog steeds op dezelfde plek te stromen als toen het Hunebed is aangelegd.

Afhankelijk van de regenhoeveelheid

Een ander vaker voorkomend verschijnsel is dat een waterader zich lijkt te verplaatsen doordat de hoeveelheid water in de waterader in de loop van het jaar verandert, afhankelijk van de neerslag hoeveelheid in een periode.

Ze lijken zich dan centimeters tot, in uitzonderljke gevallen, meters te verplaatsen. Dit is ook tevens een reden waarom veel ontstoringen (zoals pijpjes, beugels e.d.) al snel niet meer werken.

⇧ Terug naar Paginamenu


Gebruik water van wateraders

Het water uit wateraders wordt al eeuwen gebruikt. Bij boerderijen en in steden (stadspompen) werden putten geslagen om zo schoon drinkwater te hebben.

Opsporen van een waterader voor het aanleggen van een bron

Dat kan ik. Echter een waterader opsporen doe ik niet voor het bewateren van tuinen van particulieren.

Als je water nodig hebt kun je beter de vrijwillige brandweer een paar kisten bier geven om hun een bron te laten spoelen op het grondwater. (Wel eerst informeren of dat überhaupt is toegestaan in je gebied.)

Wordt er naar water geboord, dan kun je aan de grond die uit de boorput zien waar het water stroomt.

Wichelmeester

Een wichelmeester kan uiteraard water vinden. Maar hij kan ook de hoeveelheid water en de kwaliteit van het water bepalen.

Hij bepaald op welke plek er exact geboord moet worden en tot op welke diepte.

 

Landbouw en industrie

De grotere wateraders worden, als het water geschikt is, gebruit voor landbouw en industrie.

Voor bluswater moet zo’n waterader 500l per minuut kunnen leveren, dat is dus een hoop water!

 

Bron Bad Nieuweschans
Bron Bad Nieuweschans

Andere toepassingen

Een mooi voorbeeld van een hele grote waterader is die die vanuit het Teutoburgerwald vlak langs Bad Nieuweschans naar uiteindelijk de Noordzee stroomt.

Dit water stroomt net over de grens door een zoutkoepel waardoor dit water heel zout is. Door de grote diepte is het water ook heel warm.

Dit water wordt gebruikt voor het Kuuroord in Bad Nieuweschans en de reden waarom het “Bad” voor Nieuweschans is gekomen.

Dit water is duizenden jaren oud, dus het water stroomt echt heel langzaam…

⇧ Terug naar Paginamenu


 

error: Content is protected !!