Als deze afbeelding niet getoond wordt, update dan naar Safari 14 over hoger of gebruik Chrome om deze site te bekijken

 

Wateraders: Wat het is & Wat je er tegen kunt doen

Wateraders kunnen veel klachten veroorzaken zoals slapeloosheid, spanningen, krampen etc. Met name als er sprake is van meerdere wateraders ervaren mensen dusdanige klachten dat ze op zoek gaan naar oplossingen en bijvoorbeeld bij mij terecht komen. Dit komt door hun hoge stralingsintensiteit en het grote gebied dat ze kunnen belasten. Want zelfs als een waterader 60m van de woning ligt kan deze nog steeds problemen in de woning geven…

Niet iedereen ervaart klachten, maar helaas zegt dat niets over mogelijke gezondheidsproblemen op de lange duur.

Complexiteit van wateraders

Wateraders zijn qua straling die ze geven best wel complex en maar heel weinig wichelroedelopers zijn zich bewust dat er naast de straling direct boven een waterader er nog veel meer straling is in de breedte. In de praktijk is ook gebleken dat een waterader meestal niet alleen is, en dat dat zelden wordt herkend. Maar dat is wel belangrijk, want als je niet weet hoe de situatie in elkaar steekt dan kun je die ook niet goed oplossen.

Op deze pagina vindt je: Wat wateraders zijn, waarom ze gevaarlijk zijn, de klachten en hoe te herkennen. En hoe ik kan helpen door het verwijderen van waterader straling. Tevens informatie over het schuiven van de ligging van wateraders, waar je ze vindt en de relatie tussen wateraders en entiteiten.

Bestaan van wateraders

Het bestaan van wateraders wordt door veel mensen nog steeds ontkend

Maar zonder wateraders zouden er geen rivieren en geen bronnen zijn en boeren en industrie geen schoon water hebben!

Wat wateraders zijn

Wateraders zijn het eenvoudigst voor te stellen als riviertjes die op bepaalde diepten in de grond lopen

Deze aders met water kunnen van heel smal tot echt heel breed zijn en enkele tot honderden meters diep liggen

Opmerken van wateraders

De wrijving van het water met het zand of kiezel geeft straling die we gewaarworden door een gevoel van koude

Slecht slapen en vermoeidheid zijn de meest voorkomende klachten bij wateraders

Waarom wateraders gevaarlijk zijn

Wateraders belasten het lichaam heel sterk, hierdoor ontstaan diverse klachten

Bij langdurige blootstelling is de kans op chronische ziekten erg hoog, de kans op bv. kanker wordt sterk vergroot

 

Voor het oplossen van je klachten door wateraders, zie

“Een tijdje geleden ben je bij ons langs geweest.
Al heel snel was het geen strijd meer om onze zoon ‘s avonds in bed te krijgen,
wat een opluchting!

We zijn er super blij mee en krijgen zelf veel meer rust.“

Lise, Enter
(Baby van een paar maanden)

“Het lijkt voor mij ineens dat ik lichter door het huis loop.
Alsof ik zweef. Alsof hiervoor het huis mijn lichaam naar beneden trok
en ik nu ineens rechtop kan lopen.

‘S avonds in bed voelde ik de vermoeidheid van anders ook niet,
ik had zelfs nog energie over. ”

Nathalie, Meer

 

 

Bestaan van wateraders en wat het precies is

Bestaan van wateraders

Er zijn nog steeds mensen die het bestaan van wateraders ontkennen. Echter zonder deze zouden er geen bronnen en geen rivieren zijn. Zie onderstaande linker foto, hier begint de Moesel. Het water komt uit de aarde vanuit een waterader die hier aan de oppervlakte komt. Dit verschijnsel noemen we een bron.

Waterader als bron van de Moesel
Hier begint de Moesel
De Odielen bron
Deze bron levert geneeskrachtig water

In zeldzame gevallen heeft dit water bijzonder positieve eigenschappen en wordt het water gedronken om zijn geneeskrachtige werking. Het bekendste voorbeeld hiervan is de bron van Lourdes. De tweede foto toont een dergelijke geneeskrachtige bron.

Waterader onder het huis
Waterader onder het huis

Wat wateraders zijn

Er wordt vaak aan mij gevraagd wat wateraders eigenlijk zijn. Wel, een wateraders zijn langzaam stromend water in de ondergrond van het formaat van hele kleine beekjes tot flinke rivieren. Het gaat dus echt om fysiek water.

Uiteindelijk is het gewoon regenwater dat de bodem ingezakt is, zich ophoopt en dan een weg zoekt in de aarde. Net als water aan de oppervlakte.

In meer bergachtige omgevingen kunnen ze ook door watervoerende spleten in het gesteente gevormd worden.

⇧ terug naar overzicht


wateraders in aardlagen
Wateraders op verschillende diepten

Waarom wateraders zich op bepaalde diepten bevinden

Een waterader is langzaam stromend water in een zand- of kiezellaag in de grond. Deze laag bevindt zich bovenop een ondoorlatende laag van bijvoorbeeld klei. Daarom hebben ze dan ook een bepaalde diepte waarop ze stromen.

Zijn er afwisselend meerdere lagen met zand/kiezel en bijvoorbeeld klei/leem op verschillende diepten, dan kunnen ze op meerdere diepten voorkomen.

Nederland en Vlaanderen zijn de delta van de grote europese rivieren. Deze rivieren hebben in de loop van de tijd afwisselende lagen van zand c.q. kiezel en klei afgezet. Door de aanwezigheid van deze lagen is de kans op wateraders hier dan ook groot.

Wateraderkruisingen

Wateraderkruising
2 wateraderkruisingen

Bevinden er zich op verschillende diepten wateraders, dan kunnen deze kunnen elkaar kruisen en dus kruispunten vormen.

Deze wateraderkruisingen hebben een versterkende werking op de afstraling, getallen van 40.000 X sterker dan de afstraling van een enkele waterader zijn bekend. Dit is wel heel extreem, maar inderdaad in de praktijk is duidelijk waarneembaar dat de kruisingen nog weer duidelijk sterker zijn dan de afstraling van de individuele wateraders.

Heftigere klachten bij kruisingen

Passend bij de sterkere afstraling zie je dan ook dat bewoners ook heftigere reacties hebben. Pijn in de benen kom ik regelmatig tegen, dan blijken de benen zich precies op de kruising zich te bevinden. Zelfs verhalen over vorige bewoners waarbij bij beide de benen geamputeerd zijn…. dus echt heftig!

In een bos zijn wateraderkruisingen heel goed te herkennen aan bomen die een heel merkwaardige groei vertonen, waarbij de stam gedraaid is en al heel snel boven de grond de boom in de breedte groeit. De boom probeert zoveel mogelijk de straling te vermijden….

⇧ terug naar overzicht


Waar je wateraders vindt op de kaart

Zoals hierboven uitgelegd is de kans op wateraders in Nederland en Vlaanderen in het algemeen redelijk groot en kun je deze hier dan eigenlijk overal tegenkomen.

In de directe omgeving van grote, maar ook kleinere, rivieren en kanalen is de kans erop zelfs nog veel groter. Ik zie geregeld huizen vlak bij rivieren waar diverse wateraders onderdoorlopen. Dus als je op de kaart van Nederland en Vlaanderen kijkt kun je direct rond de rivieren veel wateraders verwachten.

Ik krijg wel eens de vraag of er een wateraders kaart bestaat waarop te zien is waar deze precies lopen, dus een kaart waar ze ingetekend staan. Helaas, zo’n kaart bestaat niet.

⇧ terug naar overzicht


Waarom wateraders gevaarlijk zijn

De straling van wateraders is over het algemeen sterk tot zeer sterk en leidt meestal tot directe klachten. Je ziet dat mensen op de lange duur vaak chronische ziekten ontwikkelen. Tijdens huisonderzoeken hoor ik vaak dat diverse buren die ook op de waterader slapen ernstige ziekten hebben ontwikkeld of daar al aan overleden zijn.

Wat ook opvalt is, dat veel mensen die mij benaderen die met hele expliciete klachten te maken hebben meestal met kruisingen van wateraders te doen hebben. Zoals hierboven bij wateraderkruisingen uitgelegd is de straling op een kruising nog weer duidelijke sterker en dat zie je dus ook terug in de ernst van de klachten.

Echter ook als er schijnbaar geen klachten zijn belast dit ons. Helaas ken ik ook voorbeelden waarbij de ene partner nooit klachten heeft gehad en de ander wel, maar degene zonder klachten plotseling kanker blijkt te hebben. De afwezigheid van klachten zegt dus helaas niets over de mogelijke schadellijke gevolgen op de lange duur…

Het lichaam reageert met stress op de straling en verooraakt daardoor spanningen wat weer leidt tot slaapproblemen, moeheid, etc. Op de lange duur wordt het immuunsysteem steeds verder verzwakt waardoor de kans op het ontstaan van chronische ziekten dan ook heel groot wordt. De ervaringen van wichelroedelopers leert dan ook dat bij kanker er vrijwel altijd sprake is van een dergelijke belasting. Om maar een voorbeeld te noemen.

Ook wateraders buiten het huis zijn gevaarlijk

Zijstraling
Stralingen van wateraders die naast de woning liggen

Ook wateraders die weliswaar niet onder de woning door gaan, maar wel vlakbij de woning liggen, geven straling in de woning. Deze straling spreidt zich ook nog eens met toenemende hoogte over een grote breedte uit. Het belaste gebied kan dan al snel erg groot worden, wat uitwijken vaak moeilijk maakt. Hier wordt helaas zelden aan gedacht bij onderzoeken. Zie de foto voor een beeld hiervan.

De getekende donkerblauwe balken is straling van een waterader die rechts nog ruim voorbij de woning van de buren ligt. Die van de waterader aan de linkerkant zijn weggelaten om het niet te onoverzichtelijk te maken, maar die zijn er dus ook nog…

Daarnaast geven wateraders ook zijstraling af, hier met lichtblauw ingetekend.

Hier zie je dus, dat wateraders die buiten de woning liggen, toch straling in de woning kunnen geven. Ook deze straling is sterk en ongezond en moet daarom ook vermeden worden.

Bij een onderzoek moet dus ruim om de woning gemeten worden. In de praktijk is het alleen niet altijd mogelijk om verder om de woning heen te lopen, daarom werkt het opsporen van wateraders op luchtfoto’s beter.

⇧ terug naar overzicht


Klachten die wateraders kunnen veroorzaken

De afstraling van een waterader geeft diverse klachten als mensen erin wonen en met name slapen. Tijdens onze slaap is onze gevoeligheid veel groter en zijn we dus vatbaarder voor de invloed van straling. Onze slaap is bedoeld om te regenereren. Als deze regeneratie verstoord wordt uit zich dat in klachten die we gaan ondervinden. Duurt deze situatie heel lang, denk aan vele jaren, dan is de kans op chronische ziekten erg groot.

Enkele typerende klachten zijn: slecht slapen, niet uitgerust wakker worden, kort lontje hebben, strijd in huis, onrust, huilbaby’s, vermoeidheid, depressieve klachten, hoofdpijnen, gewrichtspijnen, kramp in benen, Jicht, tot zelfs Rheuma en Kanker.
Kijk verder op de pagina over symptomen: Klachten Aardstralen, Wateraders en Elektrosmog.

⇧ terug naar overzicht


Wateraders kunnen zich verplaatsen

Hierbij zijn er verschillende verschijnselen die kunnen optreden.

In de loop van de tijd kan het water een andere weg vinden en daardoor een andere route gaan volgen. Maar meestal blijven ze op dezelfde plek. Bijvoorbeeld wateraders onder Hunebedden blijken over het algemeen nog steeds op dezelfde plek te stromen als toen het Hunebed is aangelegd.

Een ander vaker voorkomend verschijnsel is dat een waterader zich lijkt te verplaatsen doordat de hoeveelheid water in de waterader in de loop van het jaar verandert, afhankelijk van de neerslag hoeveelheid in een periode. Ze lijken zich dan centimeters tot, in uitzonderljke gevallen, meters te verplaatsen. Dit is ook tevens een reden waarom veel ontstoringen (zoals pijpjes, beugels e.d.) al snel niet meer werken.

⇧ terug naar overzicht


Hoe je wateraders kunt herkennen

Door de wrijving van het water door het grove zand of kiezel ontstaat een straling die we bovengronds gewaarworden door een gevoel van koude (denk aan de koude die optrekt in kerken).

Optrekkende zoutvlekken, vochtige plekken en scheuren in muren kunnen aanwijzingen zijn voor een waterader. Ook heggen waar zwakke plekken in zitten kunnen een aanwijzing zijn dat er daar een onderdoor stroomt.

Boom op waterader
Boom op wateraderkruising
Gedraaide stam
Boom op waterader, gedraaide stam

Ook aan bomen die onderaan de stam heel veel zijtakjes hebben, waarvan de stam gedraaid is, boomkanker heeft of überhaupt niet meer het model van een normale boom van de betreffende boomsoort heeft, is dit een aanwijzing dat er zich op deze plek een waterader of zelfs een kruising bevindt.

⇧ terug naar overzicht


Gebruik water van wateraders

Bron Bad Nieuweschans
Bron Bad Nieuweschans

Het water uit wateraders wordt al eeuwen gebruikt. Bij boerderijen en in steden (stadspompen) werden putten geslagen om zo schoon drinkwater te hebben.

Opsporen van een waterader voor het aanleggen van een bron

Dat kan ik. Echter een waterader opsporen doe ik niet voor het bewateren van tuinen van particulieren. Als je water nodig hebt kun je beter de vrijwillige brandweer een paar kisten bier geven om hun een bron te laten spoelen op het grondwater. (Wel eerst informeren of dat überhaupt is toegestaan in je gebied.)

Voor landbouw en industrie kan ik dit in principe wel doen. Naast bepalen waar zich water in de aarde bevindt kan ik de hoeveelheid stromend water en de kwaliteit van het water bepalen. Dit is typisch iets wat een Wichelroede-Meester moet kunnen.

Wordt er voor bijvoorbeeld industrie of landbouw naar water geboord, dan is aan de grond die uit de boorput komt te zien of de laag bereikt is waar het water stroomt. Om te weten waar en hoe diep geboord moet worden wordt vaak een ervaren wichelroedeloper gevraagd. Deze kan de exacte ligging en diepte van de waterader bepalen.

Andere toepassingen

Een mooi voorbeeld van een hele grote waterader is die die vanuit het Teutoburgerwald vlak langs Bad Nieuweschans naar uiteindelijk de Noordzee stroomt. Dit water stroomt net over de grens door een zoutkoepel waardoor dit water heel zout is. Door de grote diepte is het water ook heel warm. Dit water wordt gebruikt voor het Kuuroord in Bad Nieuweschans en de reden waarom het “Bad” voor Nieuweschans is gekomen. Dit water is duizenden jaren oud, dus het water stroomt echt heel langzaam…

⇧ terug naar overzicht


Entiteiten

Met entiteiten bedoel ik hier mensen, of dieren, die zijn overleden, maar om welke reden dan ook, niet zijn overgegaan en hier zijn blijven hangen. Ook wel zielen of geesten genaamd. Waarbij het overigens zelden om bekenden gaat.

De ervaring leert dat er bij aanwezigheid van een waterader onder of naast de woning er vrijwel altijd ook entiteiten aanwezig zijn. Bij kruisingen is het zelf een uitzondering als er geen entiteiten zijn. De meesten van ons nemen ze niet bewust waar, maar ons lichaam reageert er wel op. De aanwezigheid van entiteiten geeft hierdoor veel onrust en veroorzaakt slaapklachten door stressreacties van het lichaam tot soms zelfs flinke fysieke klachten.

De reden dat entiteiten naar wateraders trekken is dat ze toch iets van energie nodig hebben, en energie hebben deze wateraders in overvloed.

Er zijn mensen die zich bezighouden met entiteiten en het verwijderen daarvan. Maar zolang de straling in of vlakbij het huis blijft zullen er nieuwe entiteiten naar toe blijven trekken. Je kunt ze dan wel weg laten brengen, maar is zogezegd ‘dweilen met de kraan open’.

Hoe voorkomen

Om dit echt opgelost te krijgen moet de woning geen aantrekkelijke plek meer zijn voor entiteiten. Dit bereik je door de straling ruim buiten de woning te verwijderen. Dan pas heeft het zin om de aanwezige entiteiten weg te brengen. De kans dat er nieuwe komen is door de afwezigheid van de straling dan gering.

Nu gaan entiteiten ook nog wel eens ‘aan de wandel’ en blijven niet alijd ‘thuis’. Om dat wat duidelijker te maken een voorbeeld; stel er zijn 10 entiteiten die jouw huis als hun ‘thuis’ beschouwen. Op het moment dat ik de entiteiten verwijder zijn er, zeg, 6 aanwezig. Deze zijn dan weg en komen ook niet meer terug. Maar die andere 4 zullen in de loop van de dagen en weken daarna weer een keer thuis komen.

De ervaring leert dat deze over het algemeen binnen een maand weerkeren. Vandaar dat ik een maand nazorg bied. Zodra mensen merken dat er weer een thuis is gekomen en mij dat laten weten breng ik deze ‘thuiskomers’ alsnog weg.

Hoe te merken

Pas als zowel de straling als ook de entiteiten zijn verwijderd komt er echt rust in huis. Mensen geven daarna aan een serene rust in huis te ervaren. Daarom is het dus van groot belang niet alleen de wateraders aan te pakken maar ook de entiteiten. Komt er weer een entiteit terug, dan zie je ook dat mensen gelijk weer slaapklachten krijgen, kinderen die niet naar bed willen, ‘s nachts huilend wakker worden e.d. Is dit het geval dan kun je mij een mail sturen en dan breng ik ook deze entiteit(en) weg.

Daarna keert de rust in huis weer terug. Zie de mailwisselingen bij mijn aanbod voor het Verwijderen van entiteiten voor een idee hoe dat werkt.

⇧ terug naar overzicht


Straling van wateraders opsporen en verwijderen

Wanneer je problemen met wateraders ervaart en dit graag opgelost wilt hebben kun je gebruik maken van mijn hulp. Ik spoor de wateraders op tijdens een huisonderzoek en kan daarna de straling voor je verwijderen. Voor een beschrijving hoe ik je kan helpen klik op onderstaande knop.
 

⇧ terug naar overzicht


 

error: Content is protected !!