Wateraders - Waterval

Wateraders: Wat het is & Wat je er tegen kunt doen

Wateraders zijn stromend water in lagen van zand of kiezel in de aarde. De straling geeft klachten tot zelfs ernstige ziekten. Deze neutraliseren voorkomt dit.

Nu komen wateraders in Nederland en Vlaanderen veel voor. Dus de kans dat je ermee te maken hebt is best groot. Maar niet altijd worden de aanwezige wateraders opgemerkt. Want er zijn niet altijd klachten. Maar helaas zegt het hebben van geen klachten niets over de kans op ernstige ziekten later.

Daarom is het een goed idee om je huis te laten checken. En bij belasting door wateraders en / of andere aardstralen, deze te laten neutraliseren.
Zo voorkom je ernstige problemen in de toekomst. Ook de klachten die je nu er door ondervindt verdwijnen dan.

 

De ervaring van Ingrid met het neutraliseren van wateraders

Hier een voorbeeld voor het effect van het neutraliseren. De aanvraag van Ingrid en haar ervaring. Een hele sterke waterader onder haar huis was de oorzaak van de klachten.

“Sinds we een kleine drie jaar geleden naar ons huidige huis zijn verhuisd hebben we o.a. last van pijn in onze benen en voeten.
Mijn man heeft de ene na de andere kwaal.
En het huis is altijd kil en koud.

Opmerkelijk feit is, dat sinds wij hier wonen er drie (!) buurmannen zijn overleden aan kanker, waaronder de man waarvan wij het huis hebben gekocht.
De huizen van deze mannen liggen allemaal in 1 lijn met ons huis.

Een buurvrouw van een aantal huizen verderop heeft sinds 2 jaar ME.”

 

Dit schreef Ingrid me in de aanvraag. Het is een goed voorbeeld van wat sterke wateraders teweeg kunnen brengen.

Zie hiernaast/onder de ervaringen na het neutraliseren van de waterader.

“Ik sta versteld van de voelbare verandering in huis.
De zwaarte en kou die er altijd in de lucht hing lijkt weg.

Mijn man had het de afgelopen dagen ineens zomaar warm
in huis i.p.v. koud, zoals normaal gesproken.

Het voelt meer ontspannen, harmonieuzer.
Ik ben blij dat ik je hulp heb ingeroepen.

Met vriendelijke groet,
Ingrid, Keppel”

 

Deze reactie ontving ik een tijdje na op afstand o.a. een hele sterke waterader onder de genoemde huizen te hebben geneutraliseerd.

Navigatie

 

 

Wat wateraders zijn

Wateraders zijn stromend water in lagen van zand of kiezel in de aarde. De straling geeft klachten tot zelfs ernstige ziekten. Deze neutraliseren voorkomt dit.

 

Wateraders onder het huis
Waterader onder het huis

Het is dus echt water. Het water stroomt op bepaalde diepten in de grond. De breedte van een ader kan van heel klein tot een grote rivier zijn. Het is regenwater dat zich in de grond verzamelt en dan een weg in de aarde vindt. Zoals water op het oppervlak van de aarde dat ook doet.

In een meer bergachtige omgeving kunnen ze ook door spleten in het gesteente gevormd worden. Door deze spleten stroomt dan water.

Sinds deze site er is, vind je deze uitleg op heel veel sites terug.

Straling van wateraders

Door de wrijving van het water met het zand of grind ontstaat een straling. Deze straling onttrekt ons veel energie. Vandaar dat veel mensen klagen over kou. Het verstoord ook de opname van vitaminen en mineralen. Dit verzwakt dan weer ons immuunsysteem, waardoor we vatbaar worden voor kwalen.

Wateraders herkennen

Wateraders kun je heel vaak herkennen aan de zoutvlekken en de vochtplekken op de muur. Ook kunnen ze scheuren in de muren van je huis veroorzaken.

Boom op waterader
Boom op een wateraderkruising
Wateraders - Gedraaide stam
Boom op waterader met gedraaide stam

Een heg waar een zwakke plek in zit of een boom die onderaan de stam heel veel zijtakjes heeft. Een boom die boomkanker heeft. Of dat de boom zelfs helemaal niet meer lijkt op hoe deze soort boom er uitziet. Kan een aanwijzing zijn dat daar er een waterader is.

Symptomen en klachten

Lichaamsreacties
Het lichaam reageert met stress op de straling. Dit veroorzaakt spanningen. En dit leidt dan weer tot problemen met slapen en moeheid etc.

Op den duur wordt het immuunsysteem steeds verder verzwakt. Waardoor de kans op chronische ziekten dan ook groot wordt.

De ervaring van roedelopers leert dan ook, dat er bij kanker er meestal sprake is van zo’n belasting. Om maar eens voorbeeld te noemen.

Ook baby’s en kleine kinderen zijn zeer gevoelig. Kijk voor symptomen bij Huilbaby’s en peuters

Mensen die op een waterader wonen ervaren verschillende symptomen. Van het altijd koud hebben tot kramp of pijn in gewrichten. Pijn in de benen of armen. Rusteloosheid, maar vooral slapen mensen er heel slecht op. En op den duur kan het zelfs leiden tot ziektes als bijv. Reuma, MS of kanker.

Ook een goede aanwijzing dat er thuis iets mis is. Is wanneer je elders (vakantie bijv.) beter slaapt dan thuis.

Kijk verder op de pagina over symptomen: Klachten.

Bestaan van wateraders

Het bestaan van wateraders wordt nog steeds door velen ontkent. Maar zonder deze zijn er geen bronnen en geen rivieren.

Zie de foto, hier begint de Moesel. Het water komt uit de aarde vanuit een waterader die hier uit de grond komt. Dit verschijnsel noemen we een bron.

 

Waterader als bron van de Moesel
Waterader als bron van de Moesel

 

Waterader - De Odielen bron
Deze bron levert geneeskrachtig water

 

Heel af en toe heeft het water uit zo’n bron een helende werking. Om deze reden wordt dit water dan ook erg graag gedronken.
Het bekendste voorbeeld is de bron van Lourdes. De tweede foto toont zo’n bron met geneeskrachtig water.

Wateraders op de kaart vinden

Er zijn zowel in Nederland als in Vlaanderen heel heel veel wateraders. Je kunt ze dan ook overal wel vinden.

In de omgeving van grote, maar ook kleine, rivieren en kanalen is de kans zelfs nog veel groter. Bij huizen die vlak bij rivieren of kanalen staan. Vind ik meestal een flink aantal aders.

Dus als je op de kaart van Nederland of Vlaanderen kijkt. Dan kun je rond de wateren veel aders verwachten.

Ik krijg wel eens de vraag of er een wateraders kaart bestaat waarop te zien is waar deze precies lopen. Dus een kaart waar ze ingetekend staan. Helaas, zo’n kaart bestaat niet.

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Gevaar van wateraders

De straling van een gemiddelde waterader is sterk. Dit leidt meestal tot diverse klachten bij mensen.

Maar wateraders kunnen ook nog veel sterker zijn. En als je daar op woont en slaapt, dan leidt dit tot echte problemen.
Vaak blijkt dat meerdere buren van een klant ernstige ziekten hebben. Of er aan zijn overleden. De ader loopt door al deze huizen heen. Zie het voorbeeld in het groene blok.

“Al 3 buren op rij kanker gehad waarvan 2 overleden.
Zelf ook veel vage klachten. Te trage schildklier. Onrustig slapen.

2 kinderen die zeker eerste jaren vaak ziek waren. Snel overprikkeld.
Mensen voelen zich leeggezogen na bezoek bij ons.“

Uit de analyse bleek, dat er een hele sterke waterader onder deze huizen loopt.
Je ziet dus, dat sterke straling niet alleen klachten veroorzaakt. Maar op den duur zelfs tot dodelijke ziekten kan leiden.

Dit is wat ik wil voorkomen door de straling voor je te verwijderen.

Er is dan ook een hledere relatie tussen de sterkte van de straling en de ernst van de klachten. En daarnaast ook met hoe snel de klachten optreden.

Op stapelen van straling

Meestal is het ook niet een kwestie van alleen een enkele waterader. Maar zijn er meer aders. En is er meestal ook straling van andere aardstralen.

Zo is er bijv. een fenomeen dat circa de sterkte heeft van een doorsnee waterader. Maar deze is nog een stuk groter. En dit komt overal voor en vind ik bijna altijd in huizen. Als de straling hiervan zich opstapelt met die van een of meer aders. Dan wordt het al snel problematisch.

Niet altijd klachten

Ook als er geen klacht is, worden we er toch door de straling belast. Helaas ken ik voorbeelden waarbij de ene partner nooit klachten heeft, maar de ander juist wel. Waar dan later blijkt dat degene zonder klachten, ineens kanker heeft.

Geen klachten hebben zegt dus niets over de mogelijke schade voor de gezondheid op den duur. De term sluipmoordenaar is dan ook niet uit de lucht gegrepen.

Nu is het natuurlijk niet altijd zo dramatisch. Ik ken ook voorbeelden waarbij er geen klachten waren. Maar waar de slaap toch duidelijk verbeterde. Na het opruimen van een op zich niet zo’n sterke ader.

Ook wateraders buiten het huis zijn gevaarlijk

Aders die, ruim, buiten het huis liggen, kunnen toch straling in het huis geven.

Wateraders - Zijstraling

De bovenverdieping wordt zwaar belast door aders die ruim buiten het huis liggen

Bij alleen in of direct om het huis meten wordt dit niet gevonden

 

Zijstraling

Aders die, ruim, buiten het huis liggen, kunnen toch straling in het huis geven.

De blauwe balken in de foto toont de straling van de aders die zich links en rechts ruim buiten het huis bevinden. Met name de verdiepingen worden ermee belast. Ook bij de buren.

Deze straling spreidt zich met de hoogte over een grote breedte uit. Het belaste gebied kan dan al snel erg groot worden. Dit maakt het uitwijken vaak erg moeilijk. Dit is helaas zeer weinig bekend en er wordt dan ook maar zelden naar gekeken.

Met een rondje door de woning of net om het huis heen wordt dit sowieso niet gevonden.

Afstraling van wateraders
Ook al ligt de waterader buiten de woning, geeft deze toch straling in het huis

Ruim om de woning kijken

Dus aders die weliswaar buiten de woning liggen kunnen toch straling in de woning geven. En dit kunnen nog flinke afstanden zijn…

Ook deze straling is sterk en ongezond en moet daarom ook vermeden worden. Bij een onderzoek zul je dus echt heel ruim om de woning moeten meten.

Probleem is alleen dat je niet altijd ruim genoeg om het huis kunt lopen. Of domweg ergens niet kunt komen. Daarom werkt het opsporen van wateraders op luchtfoto’s veel beter.

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Wat tegen wateraders doen

Er zijn een aantal aanpakken voor als je belast wordt door wateraders.

Uitwijken

Uitwijken lijkt het meest voor de hand te liggen. Echter, de praktijk laat zien dat het vaak heel moeilijk is om het bed zo neer te zetten dat deze echt vrij van straling is. Want zelden is de slaapkamer zo groot dat je echt uit de zone kunt schuiven.

En niet veel mensen hebben de optie om naar een andere slaapkamer te gaan. Als er al een slaapkamer is die wel vrij is. Want de straling is meestal over een groot vlak aanwezig.

Maar ook al weet je je bed uit de hoofdzone te schuiven, dan nog zit je met de naast gelegen straling. Het belaste gebied is in de praktijk groter dan de ader zelf. Dit wordt heel vaak vergeten. De straling naast de zone zelf is anders, maar geeft ook klachten op den duur.

Verhuizen is ook nog een optie. Het is kostbaar en meestal niet gewenst. En je weet ook niet wat je in je nieuwe huis aantreft.

Materiaal onder het bed leggen

Er is geen materiaal dat de straling tegenhoudt. Dus kurk of plasticfolie onder je bed leggen, heeft dan ook totaal geen zin. Dit geldt ook lood, of koper, aluminium e.d.

En er wordt nogal wat aan dit soort producten aangeboden…

Daarnaast blijft de rest van het huis dus sowieso belast. De onrust en het onttrekken van energie blijft.

Pijpjes in de grond, beugels e.d.

Pijpjes in de grond op de juist plek geslagen hebben een werking. Echter deze is maar tijdelijk. Tevens is het zo dat bij bijv. wateraders een pijpje vaak als snel niet meer op de juiste plek ligt om een werking te hebben. Dit omdat wateraders verschuiven met de hoeveelheid water.

Bij beugels die straling zouden moeten neutraliseren, die ik bij klanten aantrof. Kan ik niet meer dan 10% demping van de straling constateren. Dat is volstrekt onvoldoende. Daarnaast bleek maar een deel van de wateraders aangepakt te zijn laat staan de andere aardstralen.

Andere beugels zouden de wateraders moeten afbuigen. Bij nameten trekt de straling van de waterader zich daar niets van aan en loopt gewoon rechtdoor. Als het zou werken is het ook tamelijk egoïstisch het zou betekenen dat je je buren er mee opzadelt…

Symptoom bestrijding

Er worden een hoop voorwerpen en apparaten verkocht. Waarvan beweerd wordt dat dit in een omtrek van x meter alles wegneemt. Maar geen van die dingen maakt dat waar! Dat blijkt telkens weer bij het analyseren van woningen waar iets dergelijks staat.

En als je even logisch nadenkt dan kan dat ook niet. Want hoe zou een voorwerp rechts van je de straling links van je moeten tegenhouden? Dat doet het dus ook niet.

Wel geven heel veel van deze dingen zelf juist heel veel straling af. Meestal in een poging om iets aan jouw symptomen te doen. Maar ze nemen de straling dus niet weg. En daarmee blijven dan ook de risico’s voor je gezondheid.

Ze neutraliseren of ontstoren dus niet. Van negatieve straling wordt ook geen positieve gemaakt. En wat er zo nog meer aan marketing praat verkocht wordt. Ook zogenaamde harmonisators stralen frequenties af, zoals bijvoorbeeld de Shumann frequentie. Het kan zijn dat je je er iets beter bij voelt. Maar ook deze nemen de straling van de wateraders dus niet weg.

En vergis je niet, onschuldig zijn deze dingen ook niet altijd. Er zijn zelfs mensen die er ernstige klachten met hun gezondheid door kregen. Het is dus erg oppassen. Ook zijn er die zelfs verbetering tegen blijken te werken. Ze moeten dan ook eerst weg, voordat een neutralisatie zin heeft.

Neutraliseren

Een betere optie is, om de wateraders die door je huis lopen echt te laten neutraliseren. Dan wordt alle straling compleet uit je huis verwijderd.

Dus het wegnemen van de oorzaak i.p.v. te pogen iets aan de symptomen te doen. Omdat de straling dan echt weg is, geeft dat ook een veel beter resultaat.

Het maakt dan ook niet meer uit hoe je het bed neerzet of waar je zit. Maar het belangrijkste is, dat zo de risico’s op ernstige dingen door de wateraders op lange duur dan ook weg zijn.

De neutralisatie vergt geen apparaat of voorwerp. Er is dus ook geen onderhoud, zoals bijv. afspoelen of omwisselen e.d. Wat het probleem heeft dat dat al snel vergeten wordt.

De straling wordt gestopt voordat het in het huis kan komen. Dit blijkt erg effectief te zijn en werkt altijd. De klachten gaan dan ook weg als deze door de wateraders komen. Mijn klanten melden daarna rust en ruimte in huis te voelen. En vaak zich nu pas echt thuis te voelen.

 

⇧ Terug naar Paginamenu


Huilbaby’s en peuters

Baby’s en peuters zijn heel erg gevoelig voor straling en reageren daarop door uit te wijken naar het deel van het bed dat minder belast wordt. Vaak zie je dat kinderen steeds in een hoek van het bed gaan liggen. Dit doen ze onbewust.

Valt er niet uit te wijken, dan wordt slapen een probleem. Ze willen dan vaak niet naar bed (voelt onprettig) en verzetten zich.

Eenmaal in bed wordt het ongenoegen geuit door huilen. Dit is geen aanstellerij, er is wel degelijk iets aan de hand. Ouders raken hierdoor vaak vertwijfeld en uitgeput.

In deze gevallen zie je dat het verwijderen van de straling direct leidt tot verbetering van de situatie. Zodra de straling weg is, slapen de kinderen gewoon in en door.

Al heel snel was het geen strijd meer om onze zoon ‘s avonds in bed te krijgen,

wat een opluchting!

We zijn er super blij mee en krijgen zelf veel meer rust “

Lise, Enter

Andere factoren

Zo heb ik ook kinderen gehad die reageerden op entiteiten. Dan zie je, dat het verwijderen er van direct helpt. Zie ook de klantervaring.

Als kinderen bij herhaling spoken en monsters e.d. zien, neem dit dan serieus.
Kinderen zien nu eenmaal veel meer dan wij volwassenen zien. En dit geldt zeker voor de kinderen van nu.

Er is nu eenmaal veel meer tussen hemel en aarde dan wat wij willen geloven…. Lees ook hier: Entiteiten.

Complex

In enkele gevallen bleek het nog complexer te liggen, waar als het ware het kind nog een sterke band met de andere zijde had. En dan hebben we het over echt hele andere dingen dan de wateraders.

Het oplossen van de issues die er achter zitten leidde dan tot het oplossen van de problemen.

⇧ Terug naar Paginamenu


Diepte van wateraders

Wateraders stromen in een laag in de aarde bovenop een laag die geen water door laat. Zo’n onderliggende laag kan bijvoorbeeld klei of leem zijn.
De diepte van een waterader wordt dan ook bepaald door de diepte van de laag die geen water door laat.

wateraders in aardlagen
Wateraders op verschillende diepten

Zijn er afwisselende lagen met zand of kiezel en bijvoorbeeld klei of leem op verschillende diepten, dan kunnen er meerdere aders op een plek zijn. Ze liggen dan op verschillende diepten.

Delta van de grote rivieren

Nederland, Vlaanderen en het noorden van Duitsland zijn de delta van de grote rivieren. Deze rivieren hebben in de loop van de tijd lagen van zand c.q. kiezel en klei afgezet. Door de aanwezigheid van deze lagen is de kans op wateraders hier dan ook groot.

Wateraderkruisingen

Zijn er aders in meerdere lagen en dus diepten boven elkaar, dan kunnen ze elkaar kruisen. Dzeze vormen dan kruispunten.

 

Wateraderkruisingen
2 wateraderkruisingen

Deze kruisingen zijn nog sterker. Getallen van maar liefst 40.000 X sterker dan de afstraling van een enkele waterader zijn bekend.

Dit is wel heel extreem. Maar inderdaad is de straling van deze kruisingen in de praktijk nog veel sterker dan de afstraling van de individuele aders.

 

Heftigere klachten bij kruisingen

Door deze sterke straling, zie je dan ook, dat bewoners ook heftigere reacties hebben. Pijn in de benen hoor ik vaak, dan blijken de benen zich precies op de kruising te bevinden.

⇧ Terug naar Paginamenu


Verplaatsen van wateraders

Er zijn meerdere oorzaken voor het verschuiven van de wateraders.

In de loop van de tijd kan het water een andere weg vinden en daardoor een andere route gaan volgen. Maar dit komt niet veel voor en blijven ze meestal op dezelfde plek.

Als voorbeeld de wateraders onder de Hunebedden. Deze blijken nog steeds op dezelfde plek te liggen als toen het Hunebed is gebouwd.

Afhankelijk van de regenhoeveelheid

Iets wat eigenljk altijd een rol speelt is, dat een waterader zich lijkt te verplaatsen doordat de hoeveelheid water in de waterader in de loop van het jaar verandert, afhankelijk van de neerslag hoeveelheid in een periode. Dit komt doordat het “kanaal” waar het water in stroomt een grillige vorm heeft.

Ze lijken zich dan centimeters tot zelfs enkele meters te verplaatsen. Dit laatste is wel tamelijk uitzonderlijk.

Dit is ook tevens een reden waarom veel ontstoringen (zoals pijpjes, beugels, polers e.d.) al snel niet meer werken. Ze zijn simpelweg te smal.

Daarom kijk ik altijd eerst hoeveel iets zich kan verplaatsen en pas daar de grootte van de neutralisering op aan. Dit voorkomt dat de straling terug kan komen.

Droog vallen

Ook kan het zijn dat in een droge periode een waterader geheel droogvalt. Of omgekeeerd, in een natte periode er ineens een waterader is die er in de droge periode niet is.

⇧ Terug naar Paginamenu