Heeft een energetische huisreiniging of space clearing zin?

Om geljk met de deur in huis te vallen, is het antwoord op deze vraag ja en nee.

Het hangt af van wat de oorzaak is.

 

Wat is een energetische huisreining?

Een energetische huisreiniging is het verwijderen van belastende energieën die zich in de woning bevinden. Het wordt ook wel space clearing genoemd.

Deze energieën kunnen diverse redenen hebben waarom deze er zijn.

Bijvoorbeeld door:

  • Heftige zaken die zich in de woning hebben afgespeeld
  • Ziekte en dood in de woning
  • Vanuit historie achtergebleven belastingen
  • Aanwezigheid van sterke aardstraling
  • Aanwezigheid van entiteiten
  • Aanwezigheid nu of in het verleden van aanwezigheden van de duistere zijde

Geen zin, energetische huisreiniging

Ik krijg regelmatig klanten die eerder een energetische huisreiniging hebben laten doen, maar bleek het positieve effect maar tijdelijk te zijn.

Als ik voor hen een woninganalyse uitvoer, dan wordt ook snel duidelijk waarom dat zo is.

Aardstraling

Want, wanneer de woning flink belast wordt met aardstraling en daar niets aangedaan wordt. Dan zullen de energieën zich weer opnieuw opbouwen in de woning

Een energetische huisreiniging neemt wel de op dat moment belastende energieën weg, maar neemt niet de aardstraling weg.

Het wegnemen van de aardstraling, neutraliseren, is dan een betere oplossing. Dan kunnen deze energieën zich hierdoor niet meer opbouwen.

Entiteiten

Een vaak met aardstraling verbonden issue is de aanwezigheid van entiteiten.

Entiteiten hebben energie nodig en sterke aardstraling voorziet daar in. Dat is een reden waaron entiteiten naar huizen trekken waar zich sterke aardstraling bevindt.

De ervaring leert dat het verwijderen van entiteiten een aantal keer herhaald moet worden. Voordat alle die jouw huis als thuis beschouwen daarheen zijn gebracht waar ze nu thuis horen.

Ze blijven niet continu op een plek, maar gaan geregeld ‘aan de wandel’. Dus een keer verwijderen is niet voldoende.

Eerst zal de aardstraling verwijderd moeten worden om ervoor te zorgen dat de woning geen aantrekkelijke plek meer is voor nieuwe entiteiten.

En dan de entiteiten uit je huis verwijderen. Dan komt en blijft er rust leert de ervaring van klanten.

Duistere zijde

Een andere categorie dan entiteiten zijn aanwezigheden van de duistere zijde. Deze laten ook van alles achter.

Het verwijderen van de energetische resten is an sich dan ook goed. Maar worden deze aanwezigheden zelf niet verwijderd, dan schiet je er natuurlijk weinig mee op.

Dus eerst moeten deze aanwezigheden verwijderd worden. Hiervoor zijn andere acties nodig dan het verwijderen van entiteiten.

Wel zin, energetische huisreiniging

Algemeen geldt hier dat het gaat om zaken die in het verleden gespeeld hebben en energie en informatie hebben achtergelaten, die de bewoners nu belasten.

Heftige zaken afgespeeld

Hebben er zich heftige, en met name emotionele, zaken afgespeeld in de woning, dan kunnen de energieën daarvan blijven hangen in de woning.

Dit werkt negatief op de bewoners met kans op emotionele, psychische en zelfs fysieke problemen.

Dit kan ook van flinke ruzies zijn, waar de emoties ervan niet verwerkt zijn.

Ziekte en dood

Bij met name ernstige en/of langdurige ziekte, gaat de energie daarvan overal in de woning zitten. Denk met name ook aan het bed.

Om even bij het bed te blijven. Je blijft continu in de energie en informatie van de betreffende ziekte ligggen. Dat helpt bepaald niet mee om van de ziekte af te komen en te herstellen.

Ben je wel hersteld, dan is kans op terugkeer van de ziekte hierdoor groter.

Ditzelfde geldt voor de energie/informatie dood. Dit hoort niet in de woning en belast.

Moord en zelfmoord worden vaak als voorbeeld genoemd, maar ook gewoon overlijden laat energie achter.

Bij moord en zelfmoord zit je daarnaast ook in de categorie ‘heftige zaken’.

Resten van aanwezigheden

Dit komt vaker voor dan we denken. Dit leert de ervaring in de jaren dat ik hiermee bezig ben.

Met name aanwezigheden van de duistere zijde laten allerlei energetische resten achter die ook een sterk negatieve uitwerking op bewoners hebben.

Dus deze verwijderen middels een energetische reiniging of space clearing is dan ook zeker zinvol.

Wel zin

Het verwijderen van de bovenstaande belastingen hebben uiteraard zin en zijn in principe ook eenmalig.

Uitvoeren van een energetische huisreiniging

Als aanvulling op de andere diensten die ik aanbied kan ik ook een energetische huisreining of space clearing van de woning voor je uitvoeren.

Daarbij worden de aanwezige belastende energieën en informaties volledig uit de woning verwijderd.

Dit is een (letterlijk) diepgaande reiniging van de bodem van het huis tot aan het hoogste punt van de woning.

Kosten

Het uivoeren van een energetische huisreiniging van een doorsnee woning kost €150.

Energetische huisreiniging

Links

Voor verdere informatie over de genoemde onderwerpen zie:

 

⇧ terug naar artikeloverzicht