Aardstralen meten, hoe doe je dat?

Aardstralen meten, hoe doe je dat?

Aardstralen meten wordt gedaan met wichelroedes, tensoren en ook wel met pendels door mensen die voldoende gevoelig zijn.

Zo iemand noemen we een wichelroede-loper of radiësthesist. Radia komt uit het Grieks en betekent straling en aesthesie betekent waarnemen.

Een radiësthesist neemt dus straling waar en kan daardoor aardstralen meten.

 

Onderscheid in meten van aardstralen

Wichelroedes zijn er in verschillende soorten en maten waarbij een belangrijk verschil gemaakt wordt tussen het zogeheten mentale wichelen en het fysieke wichelen.

Mentaal wichelen naar aardstralen

Voor het meten van aardstralen wordt bij het mentale wichelen een wichelroede gebruikt. Deze kan van verschillende types zijn.

Hetgeen dat gezocht wordt (bijvoorbeeld een waterader), wordt in gedachten genomen. Daarna wordt met de wichelroede een traject gelopen.

Wanneer over het gezochte gelopen wordt, dan reageert de roede.

Daarnaast worden ook tensoren en pendels gebruikt. Deze doen in feite niets anders, maar zijn handiger om zaken af te vragen.

Daar staat weer tegenover, dat lopen met een pendel of tensor weer minder goed werkt.

In de praktijk wordt dan ook het gereedschap gebruikt dat op dat moment het beste werkt.

Ik werk tegenwoordig zelf voornamelijk met de tensor voor het vinden van aardstralen op luchtfoto’s.

Lus- en v-roeden
Lus- en v-roeden
Aardstralen meten met Allemansroede
Allemansroede
Tensor
Tensor
Aardstralen meten met Pendel
Pendel

Fysiek wichelen naar aardstralen

In deze tak van het wichelen wordt voor het meten van aardstralen gewerkt met “Lecher-antennes” of “H3-antennes”.

Uitgangspunt van deze vorm van wichelen is, dat elke type zijn eigen frequentie heeft.

Om een bepaalde straal te kunnen vinden wordt dan ook eerst de frequentie er van opgezocht. Deze frequenties staan in tabellen die beschikbaar zijn.

Instellen op de aardstraal die je zoekt

Door het verschuiven van een kortsluitende dwarsverbinding wordt de gewenste frequentie (= golflengte) op de antenne ingesteld.

Vervolgens wordt dan een traject gelopen. De antenne reageert dan wanneer over de gezochte aardstraal wordt gelopen.

Om hier echt goed mee te kunnen werken zijn ook weer mentale technieken nodig.

Ook deze techniek heb ik geleerd tijdens mijn opleiding tot meester. Maar van nature ben ik meer een mentale wichelaar.

Het voordeel van het mentale wichelen is, dat het flexibeler en veel sneller is.

De H3-antenne gebruik ik alleen voor specifieke zaken en eventueel als dubbelcheck.

Lecherantenne
Lecherantenne
Aardstralen meten met H3-Antenne
H3-Antenne

Elektronische meetapparatuur voor het aardstralen meten

Er is er ook apparatuur die aardstralen kan meten. Maar deze zijn nogal duur en onhandig groot. Ook worden ze wel gevonden door bepaalde ionen te meten.

Aardstralen van afstand meten

Ook van afstand kan met behulp van een plattegrond of luchtfoto heel nauwkeurig vastgesteld worden welke aardstralen er door de woning lopen. Deze techniek heet ‘Mapdowsing’.

Deze techniek gebruik ik voor het uitvoeren van de analyse van je woning. Het voordeel van op foto’s van GoogleEarth onderzoeken is, dat je overzicht hebt.

Ook kun je overal meten. Ook daar waar dat ter plekke niet kan.

De meerwaarde hiervan is niet te onderschatten, ik vind op deze manier duidelijk meer dan wat door anderen eerder ter plekke is gevonden.

Op de neutralisatiepagina staat een video waarin ik toon hoe dit werkt.

Ervaring Harriët

“De sterke waterader komt precies overeen met die van de wichelroedeloper die we hadden ingeschakeld.

Hij had alleen de sterke waterader aangegeven aan de Noordkant van het huis,
niet de 2 van Noord naar Zuid. Ook de Benkers en Hoogeveenlijn niet.

En zijn oplossing (magneet) werkte dus niet.”

Harriët, Tilburg

 

Voor meer informatie over aardstralen kijk op: Aardstralen: Wat het zijn en wat je er tegen kunt doen

 

⇧ naar Artikeloverzicht


Hoe snel merk je het neutraliseren van wateraders en andere aardstralen?

 

Hoe snel je het neutraliseren merkt

De meeste klanten merken het neutraliseren al de eerste nacht, maar er zijn factoren waardoor het soms langer duurt.

Overzicht

Vooropgesteld dat het inderdaad de wateraders en aardstralen zijn waarop je reageerde, geldt:

Wanneer de belasting niet langdurig is geweest of niet heel sterk

Dan verdwijnen de klachten heel snel en volledig zonder nawerkingen.
Ik krijg berichten terug dat vaak al de volgende dag of binnen enkele dagen enorme verbeteringen optreden.

Wanneer de belasting sterker en langduriger is geweest

Dan kan het een enkele keer eerst tot reacties komen.
Het lichaam is niet meer gewend om op een stralingsvrije plek te liggen en blijft eerst nog reageren met afweer.
Daarna verdwijnen de klachten.

Wanneer de belasting sterk en langdurig (jarenlang) is geweest

Dan is te verwachten dat de verbetering langzaam verloopt, zeker als er nog andere negatieve invloeden een rol spelen.
Of doordat er langdurig zware medicatie is genomen.

Wanneer er sprake is van een ernstige ziekte in een ver gevorderd stadium

Dan zal in zeldzame gevallen de verslechtering vertraagt of misschien zelfs tot stilstand komen.
Verdere medische hulp zal echter nodig blijven.

Wel is de kans op genezing, zonder de aardstraling, nu een stuk groter. Alleen al doordat de straling je energie niet meer opvreet.
Medische behandelingen zullen daardoor veel beter aanslaan.

 

⇧ terug naar artikeloverzicht


Heeft een energetische huisreiniging of space clearing zin?

 

Heeft een energetische huisreiniging of space clearing zin?

Om geljk met de deur in huis te vallen, is het antwoord op deze vraag ja en nee.

Het hangt af van wat de oorzaak is.

 

Wat is een energetische huisreining?

Een energetische huisreiniging is het verwijderen van belastende energieën die zich in de woning bevinden. Het wordt ook wel space clearing genoemd.

Deze energieën kunnen diverse redenen hebben waarom deze er zijn.

Bijvoorbeeld door:

  • Heftige zaken die zich in de woning hebben afgespeeld
  • Ziekte en dood in de woning
  • Vanuit historie achtergebleven belastingen
  • Aanwezigheid van sterke aardstraling
  • Aanwezigheid van entiteiten
  • Aanwezigheid nu of in het verleden van aanwezigheden van de duistere zijde

Geen zin, energetische huisreiniging

Ik krijg regelmatig klanten die eerder een energetische huisreiniging hebben laten doen, maar bleek het positieve effect maar tijdelijk te zijn.

Als ik voor hen een woninganalyse uitvoer, dan wordt ook snel duidelijk waarom dat zo is.

Aardstraling

Want, wanneer de woning flink belast wordt met aardstraling en daar niets aangedaan wordt. Dan zullen de energieën zich weer opnieuw opbouwen in de woning

Een energetische huisreiniging neemt wel de op dat moment belastende energieën weg, maar neemt niet de aardstraling weg.

Het wegnemen van de aardstraling, neutraliseren, is dan een betere oplossing. Dan kunnen deze energieën zich hierdoor niet meer opbouwen.

Entiteiten

Een vaak met aardstraling verbonden issue is de aanwezigheid van entiteiten.

Entiteiten hebben energie nodig en sterke aardstraling voorziet daar in. Dat is een reden waaron entiteiten naar huizen trekken waar zich sterke aardstraling bevindt.

De ervaring leert dat het verwijderen van entiteiten een aantal keer herhaald moet worden. Voordat alle die jouw huis als thuis beschouwen daarheen zijn gebracht waar ze nu thuis horen.

Ze blijven niet continu op een plek, maar gaan geregeld ‘aan de wandel’. Dus een keer verwijderen is niet voldoende.

Eerst zal de aardstraling verwijderd moeten worden om ervoor te zorgen dat de woning geen aantrekkelijke plek meer is voor nieuwe entiteiten.

En dan de entiteiten uit je huis verwijderen. Dan komt en blijft er rust leert de ervaring van klanten.

Duistere zijde

Een andere categorie dan entiteiten zijn aanwezigheden van de duistere zijde. Deze laten ook van alles achter.

Het verwijderen van de energetische resten is an sich dan ook goed. Maar worden deze aanwezigheden zelf niet verwijderd, dan schiet je er natuurlijk weinig mee op.

Dus eerst moeten deze aanwezigheden verwijderd worden. Hiervoor zijn andere acties nodig dan het verwijderen van entiteiten.

Wel zin, energetische huisreiniging

Algemeen geldt hier dat het gaat om zaken die in het verleden gespeeld hebben en energie en informatie hebben achtergelaten, die de bewoners nu belasten.

Heftige zaken afgespeeld

Hebben er zich heftige, en met name emotionele, zaken afgespeeld in de woning, dan kunnen de energieën daarvan blijven hangen in de woning.

Dit werkt negatief op de bewoners met kans op emotionele, psychische en zelfs fysieke problemen.

Dit kan ook van flinke ruzies zijn, waar de emoties ervan niet verwerkt zijn.

Ziekte en dood

Bij met name ernstige en/of langdurige ziekte, gaat de energie daarvan overal in de woning zitten. Denk met name ook aan het bed.

Om even bij het bed te blijven. Je blijft continu in de energie en informatie van de betreffende ziekte ligggen. Dat helpt bepaald niet mee om van de ziekte af te komen en te herstellen.

Ben je wel hersteld, dan is kans op terugkeer van de ziekte hierdoor groter.

Ditzelfde geldt voor de energie/informatie dood. Dit hoort niet in de woning en belast.

Moord en zelfmoord worden vaak als voorbeeld genoemd, maar ook gewoon overlijden laat energie achter.

Bij moord en zelfmoord zit je daarnaast ook in de categorie ‘heftige zaken’.

Resten van aanwezigheden

Dit komt vaker voor dan we denken. Dit leert de ervaring in de jaren dat ik hiermee bezig ben.

Met name aanwezigheden van de duistere zijde laten allerlei energetische resten achter die ook een sterk negatieve uitwerking op bewoners hebben.

Dus deze verwijderen middels een energetische reiniging of space clearing is dan ook zeker zinvol.

Wel zin

Het verwijderen van de bovenstaande belastingen hebben uiteraard zin en zijn in principe ook eenmalig.

Uitvoeren van een energetische huisreiniging

Als aanvulling op de andere diensten die ik aanbied kan ik ook een energetische huisreining of space clearing van de woning voor je uitvoeren.

Daarbij worden de aanwezige belastende energieën en informaties volledig uit de woning verwijderd.

Dit is een (letterlijk) diepgaande reiniging van de bodem van het huis tot aan het hoogste punt van de woning.

Kosten

Het uivoeren van een energetische huisreiniging van een doorsnee woning kost €150.

Energetische huisreiniging

Links

Voor verdere informatie over de genoemde onderwerpen zie:

 

⇧ terug naar artikeloverzicht