Ervaringen met aardingslakens

Ervaringen met aardingslakens

De aardingslaken ervaringen laten zien, dat deze lakens juist hogere spanningen op het bed veroorzaken i.p.v. de spanning te verlagen middels het “aarden”.

Aardingslakens ben ik bij veel klanten tegenkomen waar ik destijds een huisonderzoek deed. Alleen al het feit dat ik gevraagd ben te komen geeft al aan dat het betreffende aardingslaken het probleem niet heeft opgelost.

Tijdens het slaapkameronderzoek en -advies meette ik ook elektrosmog. Bij de elektrosmogmeting boven het bed vielen een aantal dingen op.

Überhaupt zijn de spanningswaarden bij de meeste bedden te hoog. Enerzijds door de elektrische bedverstelling, elektrische deken e.d. Maar denk ook aan alle elektrische apparaten rondom het bed, vele opladers, stekkerblokken, snoeren, radiowekkers en natuurlijk de bedlampjes. Deze geven allemaal spanning af, zeker als deze van metaal zijn en zich dicht bij het bed bevinden.

Maar een ding was wel heel opvallend. Namelijk dat wat wordt verkocht als, dat het de spanning zou verlagen door je te “aarden”, dat helemaal niet blijkt te doen.

De spanning boven aardingslakens

Aardingslaken & aardingslakens
Voorbeeld van een Aardingslaken

De aardingslaken ervaringen laten zien, dat deze lakens juist hogere spanningen op het bed veroorzaken i.p.v. de spanning te verlagen middels het “aarden”. Daarbij is 50V en hoger eerder regel dan uitzondering. En zelfs tot boven de 230V bij een aan de randaarde “geaard” aardingslaken. Deze was er daarna dan ook heel rap uit…

Ik ben voor een huisonderzoek ook bij iemand geweest die zelf aardingslakens verkoopt. Ze was in ‘shock’ dat de gemeten spanning op haar bed met “aarding” veel hoger was dan zonder. Reactie: “Hoe kan dat nou, als ik meet dan gaat het juist omlaag”.

Maar een gewone multimeter meet hoogstens een paar Hertz. Mijn veldsterkte meter heeft een bandbreedte van 400.000 Hz. En dan ziet het er heel anders uit.

Aarding

Er zijn meerdere varianten van het aardingslaken. Maar die ik het meest ben tegengekomen zijn lakens met geleidende draden in het laken die met een drukknoop verbonden worden aan een heel lang dun draadje van 10 tot 15m. Aan het einde van de lange draad zit dan een pennetje van circa 30 cm. Dit pennetje, van koper of ander metaal, moet je dan in de grond steken.

Maar dit heeft niets met aarding van doen!

Als er een aarding geslagen wordt voor je woning, dan gaat er een dikke koperen pijp diep de grond in. Het liefst tot in het grondwater. En deze wordt met een dikke koperkabel verbonden zodat de weerstand heel laag is <0,6 Ohm. Dat is aarding.

De lange dunne draad heeft door de lengte al redelijk wat weerstand, net zoals de drukknoop een slechte geleidende verbinding is. Maar het pennetje in de grond heeft überhaupt niet of nauwelijks geleiding naar de grond. Deze heeft dus een hele hoge weerstand. Je hebt dus een lange draad aan het laken hangen die een hoge weerstand heeft.

Dat je geconnect wordt met de aardenergieën is dan ook met een flinke korrel zout te nemen. Als je al ergens mee geconnect wordt, dan is het wel met de energieën in de ether…

Antenne

Dus aarden doen deze aardingslakens niet. Wat je wel doet is een hele lange antenne aan het laken hangen. Deze vangt alles aan spanning en radiogolven uit de ether op en zet dit op het laken. Vandaar de gemeten hoge veldsterktes.

En ook zonder deze antenne zie je dat de spanning hoger is dan geheel zonder aardingslaken. Ook de draden in het laken zelf werken als antenne.

Persoonlijk zou ik het ook geen fijn idee vinden om aan een lange antenne te hangen terwijl het onweert. Als de bliksem vlakbij inslaat in de dan kletsnatte grond, dan blijkt de antenne ondanks de redelijk hoge weerstand een prima geleider voor zulke hoge spanningen…

Randaarde

De variant van het laken met een verbinding naar de randaarde is vaak nog erger. Op de randaarde wordt alle rommel van het lichtnet gedumpt. Hier staan dus een hoop frequenties c.q. spanningen op…. Denk bijvoorbeeld aan dimmers, vermogenslektronica zoals de omvormers van zonnepanelen e.d. deze geven allemaal een hoop rommel af.

 

Mensen die overwegen zelf een aardingslaken te maken of er een te kopen, raad ik dit dan ook af.

Anti-statische matten

Wat wel een goed idee is als je veel achter de computer zit, is om een anti-statissche mat onder de werkplek op het bureau te leggen. Deze dan liever niet aarden aan de randaarde, maar beter aan een waterleiding of radiator met een niet te lange stevige draad. Deze zijn namelijk verbonden aan de aarding van het huis.

De elektrische spanning op het werkblad waar het toetsenbord en de muis ligt, of de laptop, is over het algemeen namelijk behoorlijk hoog. Denk aan spanningen van al gauw ruim boven de 100V.

Door een geleidende mat neer te leggen kun je deze spanningen omlaag brengen. Dit heeft niets met energieen uit de aarde te doen. Maar puur het omlaag brengen van de afgestraalde elektrische spanning.

Deze matten verschillen met de aardingslakens c.q -kussens e.d. producten daarin, dat deze geen geleidende draden hebben. Maar hebben een laag van materiaal dat niet heel goed geleid, maar voldoende geleid om spanningen af te voeren.

Rugpijn

Wat ook opviel is, dat klanten die expliciet klaagden over pijn in de rug, de spanningswaarde op het bed heel vaak erg hoog was. Denk aan 100V tot zelfs gewoon 230V. Dit was meestal terug te herleiden tot de elektrische bedverstelling of andere instralingsbronnen, maar deels ook de aardingslakens.

Bij deze laatsten zeker als er flinke spanning op de muur achter het bed stond. De geleidende draden in het laken leidden de spanning van de muur over het hele bed. Dit geldt overigens ook voor de metalen spiraalbodems. Ook deze leiden de spanning over het hele bed.

De hoge spanning op het bed leidt tot verkrampingen van de spieren in de rug, wat tot pijnen leidt. De ervaring met aardingslaken zijn dan ook niet erg positief.

Het wegnemen van de bron(nen) van de hoge spanning op het bed, is dan ook de effectiefste manier om hier vanaf te komen.

Ervaar je Klachten?

Ervaar je klachten waardoor je denkt aan oplossingen zoals aardingslakens, laat dan eerst de woning eens onderzoeken op de aanwezigheid van wateraders en aardstralen. Deze veroorzaken veel spanningen in het lichaam en andere klachten.

Kijk voor een overzicht van symptomen op: Klachten door Aardstralen, Wateraders & Elektrosmog. Dit kan je helpen te achterhalen waar je ondervonden problemen vandaan zouden kunnen komen.

Voor een onderzoek en eventueel laten neutraliseren van aanwezige wateraders en andere aardstralen kijk hier: Neutraliseren van aardstralen en wateraders.

Het wegnemen van de straling geeft een veel beter resultaat dan proberen de symptomen te verminderen.

 

⇧ terug naar artikeloverzicht